Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 6

Тема. Практичне заняття «Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію».

Мета: з'ясувати прояви впливу перших середньовічних імперій на європейську історію; закріпити теоретичні знання учнів, здобуті впродовж вивчення теми; розвивати аналітичні здібності учнів; виховний аспект уроку реалізується на підставі осмислення семикласниками процесів формування європейської історії в епоху Середньовіччя; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, атлас, матеріали, підготовлені до практичного заняття.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

IV. Проведення практичного заняття

V. Закріплення нових знань

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему практичного заняття, інформує про заплановані форми роботи.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

І ВАРІАНТ

Дидактична гра «Чи знаєте ви...»

Правила гри. Учні дають короткі відповіді на 6—12 запитань (залежно від обсягу матеріалу), які диктує вчитель. Гру можна проводити з окремими учнями, групою учнів або з усім класом. В усній формі вона виконуватиме роль своєрідної інтелектуальної гімнастики, а в письмовій (учні відповідають на аркушах, які перевіряються за зразком) — дозволить швидко перевірити знання всього класу.

1. Ким була більшість населення Аравійського півострова за способом життя?

2. Назвіть п’ять основних положень, яких повинен дотримуватися мусульманин.

3. Які території завоювали араби за перших халіфів?

4. Яке місто стало столицею Арабського халіфату за Аббасидів?

5. Які три основні види податків існували в Арабському халіфаті?

6. У розвиток яких наук араби зробили найвагоміший внесок?

II ВАРІАНТ

Бесіда за запитаннями

1. Охарактеризуйте природні умови й населення Аравійського півострова.

2. Визначте причини появи ісламу та його основні положення.

3. Охарактеризуйте завоювання арабів за перших халіфів.

4. Чим уславилися Омейяди та Аббасиди?

5. Якими були особливості суспільного ладу Арабського халіфату?

6. Охарактеризуйте здобутки й досягнення арабської культури.

7. Порівняйте іслам і християнство. Що в цих двох віровченнях спільного, а що відмінного?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Що таке імперія?

2. Які імперії Стародавнього світу вам відомі?

3. Яким був вплив імперій Стародавнього світу на тогочасну історію?

IV. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у три групи, кожна з яких працює над завданням із подальшим представленням результатів своєї роботи класу.

Завдання першої групи

1. Розгляньте карту «Імперія Карла Великого» й визначте:

1) які регіони були охоплені її впливом;

2) які регіони були перетином її інтересів (впливу) з іншими імперіями.

2. Як впливало існування імперій на розвиток релігій? Яку роль відігравав релігійний чинник у їх конфліктах з іншими імперіями?

Завдання другої групи

1. Розгляньте карту «Візантійська імперія» й визначте:

1) які регіони були охоплені її впливом;

2) які регіони були перетином її інтересів (впливу) з іншими імперіями.

2. Які культурні досягнення можна вважати символами Візантійської імперії, імперії Карла Великого й Арабського халіфату?

Завдання третьої групи

1. Розгляньте карту «Виникнення ісламу. Арабський халіфат» й визначте:

а) які регіони були охоплені його впливом;

б) які регіони були перетином його інтересів (впливу) з іншими імперіями.

2. Як вплинули три великі імперії Середньовіччя на розвиток:

а) державотворення;

б) суспільних відносин?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Метод «Мозковий штурм»

Учитель пропонує учням колективно сформулювати й записати у вигляді плану основні прояви впливу перших середньовічних імперій на європейську історію.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням по черзі висловити свою думку щодо того, чого вони навчилися і про що дізналися на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйтеся до уроку узагальнення й тематичного контролю за розділом «Перші середньовічні держави».