Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 35

Тема. Узагальнення до курсу «Середні віки в історії людства».

Мета: узагальнити вивчений матеріал, завершити формування уявлень учнів про період Середніх віків; виховувати інтерес до вивчення історії.

Тип уроку: узагальнення.

Обладнання: підручник, атлас.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення

III. Підсумки уроку

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ

І ВАРІАНТ

Перевірка домашнього завдання

Учитель організовує демонстрування і коментування кращих презентацій за темою «Основні здобутки Середньовіччя».

Завдання

Складіть порівняльну таблицю «Розвиток країн Заходу і Сходу в Середні віки». Критерії для порівняння визначте самостійно.

II ВАРІАНТ

Завдання

Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ЛЮДСТВА В СЕРЕДНІ ВІКИ

Епоха Середньовіччя тривала понад тисячу років і докорінно змінила життя людей. Вона ввібрала в себе велике переселення і змішання народів, хрестові походи, піднесення й занепад великих імперій, звичаї сільського життя та бурхливий розквіт міст. Цей час знав криваві війни й періоди мирної праці, великих святих і вогнища інквізиції, видатні винаходи й переслідування вільнодумців.

За десять століть склалося нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи та Азії. Звичний для нас поділ Європи на Західну і Східну відбувся саме тоді.

У Середні віки в основному сформували сучасні цивілізації: християнська, арабо-мусульманська, індійська і китайсько-далекосхідна. Саме в цей час Європа стала Європою, були закладені підвалини швидкого розвитку континенту в наступні епохи. У Середньовіччі зародилися сучасні провідні європейські держави, викристалізувалися ідеї держави, свободи і прав людини, парламентаризму.

Навала варварів знищила античний світ, його господарство й культура занепали. Проте коріння європейської цивілізації збереглося, створивши передумови нового піднесення.

Замість язичництва постало християнство — сила, яка об’єднувала Європу. Виник і перетворився на одну зі світових релігій іслам. Однак, на відміну від християнства, він не став єдиною релігією Сходу, а існував поряд з індуїзмом, конфуціанством тощо. Тому східні суспільства помітніше відрізнялися одне від одного, ніж європейські.

У Середні віки відбувся поступ у розвитку господарства. Розширилися площі оброблюваних земель. Вдосконалилися знаряддя праці в землеробстві: широко використовувалися плуги і борони, водяні та вітряні млини. Поліпшилася обробка землі, почали застосовуватися штучні добрива. У країнах Європи поширилися нові культури зі Сходу — рис, гречка, бавовна, цукрова тростина, чай, кава, цитрусові, персики тощо.

Багато сучасних міст з’явилися саме в Середні віки. Розвиток міського життя дав великий поштовх розвитку господарства і культури. Саме в містах формувалися нові відносини наступної епохи.

Від часів Середньовіччя люди користуються багатьма предметами домашнього вжитку: порцеляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окулярами тощо. Вперше на вежах міських ратуш було встановлено механічні годинники. Завдяки технічним винаходам значно спростилася праця ремісників.

Для розвитку воєнної справи революційними стають винайдення і поширення пороху та гармат.

Революційні зміни відбулися у сфері поширення інформації — з’явилися друковані книги, газети.

Рушіями розвитку освіти стали університети. Європейські вчені тепер замислювалися не лише над догмами християнської віри.

Великий поступ був зроблений і в мистецтві. І сьогодні багато міст Європи прикрашають споруди, зведені у Середні віки. Вони не лише є окрасою, а й використовуються за своїм прямим призначенням.

Безсумнівно, середньовічний Схід відрізнявся від Заходу. Проте спільними були світові релігії, які об’єднували різні світи. Основу господарства становило сільське господарство, де головним виробником був селянин-власник. На приблизно однаковому рівні перебував розвиток техніки. Проте на Сході рівень життя був вищим. Велику роль у житті Сходу відігравала сільська община, а на Заході — це індивід. Схід не знав васальних відносин, натомість поширювалася деспотична влада правителя. На Заході були більш розвинуті приватновласницькі відносини, а на Сході — державна власність.

Середньовічне суспільство виявило здатність постійно вдосконалюватися, знаходити нові форми розвитку. Воно засвідчило потяг до активності та прагнення розширити свої життєві горизонти. Подорожі Колумба й відкриття Америки перегорнули чергову сторінку світової історії. Проте це вже інша, нова історія.

Запитання і завдання

1. Який час охоплюють Середні віки?

2. Якими досягненнями середньовічної техніки і культури людство користується в наші дні?

3. Визначте основні відмінності між Заходом і Сходом.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст