Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 34

Тема. Узагальнення і тематичний контроль І за розділами «Країни Центральної та Східної Європи в X—XV ст.», «Середньовічний Схід».

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати наявні вміння й навички; виховувати повагу до минулого людства.

Тип уроку: перевірка й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення й оцінювання знань

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Запитання та завдання

1. Поясніть, використовуючи знання з географії, чому кочові племена, що проникали в Західну Європу (гуни, авари, угорці), постійно обирали для поселення саме Паннонію (Угорську рівнину).

2. Що спільного в історичних долях Польщі, Угорщини та Чехії в X—XII ст.?

3. Складіть розповідь про одну з визначних битв: Грюнвальдська, Куликовська, Невська, «Льодове побоїще» та ін.

4. Підготуйте історичний портрет одного з історичних діячів: Ян Гус, Ян Жижка, Болеслав Хоробрий, Казимир III, Юрій Долгорукий, Дмитрій Донський, Іван III, Тамерлан, Мехмед II, Чингісхан, Батий.

5. Виконайте завдання на контурній карті.

1) Укажіть напрямки походів монголів; позначте держави, що були ними загарбані.

2) Позначте держави, що виникли у Східній Європі в Середні віки.

3) Позначте місця визначних битв, що зупинили просування німецьких хрестоносців на Схід; битви, у якій було завдано поразки Тевтонському ордену; битви, що сприяла ліквідації монгольського панування над Московською державою.

4) Обведіть межі Володимиро-Суздальського князівства, Новгородської землі, Московської держави.

6. Дайте визначення понять і термінів: Гуситські війни, третій Рим.

7. Складіть хронологію ключових подій історії країн Східної Європи.

8. Опишіть одну з визначних пам’яток культури країн Східної Європи та Московської держави.

9. Який шлях поєднував Європу з Китаєм?

10. Складіть розповідь про битву на Косовому полі та взяття турками-османами Константинополя.

11. Дайте визначення понять і термінів: імперія, касти, варни, санскрит, турки-османи, сипахи, яничари, султан.

12. Виконайте завдання на контурній карті.

1) Позначте території імперії Гуптів, Делійського султанату, імперії монголів, китайських держав (імперій Суй, Тан, Юань, Мін).

2) Прослідкуйте етапи османських завоювань. Які території займала Османська імперія на кінець Середніх віків?

13. Складіть хронологію подій історії Середньовічного Китаю.

14. Опишіть одну з визначних пам’яток культури Китаю та Індії.

Тестові завдання

1. Який із польських королів отримав прізвисько Великий?

А Казимир III

Б Мешко І

В Болеслав І

Г Владислав

2. Які держави уклали Кревську унію?

А Польща і Литва

Б Угорщина і Чехія

В Польща і Чехія

Г Угорщина і Польща

3. Діяльність ченців Кирила і Мефодія сприяла:

А утвердженню християнства у Східній Європі Б організації Першого хрестового походу

В припиненню мусульманської експансії у Європі Г утворенню Візантійської імперії

4. Яким роком датується перша літописна згадка про Москву?

А 1147 р.

Б 1185 р.

В 1187 р.

Г 1199 р.

5. Укажіть ім’я воєначальника, який очолив рух гуситів у Чехії.

А Я н Гус

Б Ян Жижка

В Ягайло

Г Іржі з Подебрад

6. У якому місті розташований собор Святого Віта?

А у Празі

Б у Кракові

В у Будапешті

Г у Вільнюсі

7. У Грюнвальдській битві польсько-литовське військо завдало поразки:

А німецькому імператору

Б монгольській орді

В Тевтонському ордену

Г гуситам

8. «Льодовим побоїщем» називають:

А битву на Чудському озері

Б Невську битву

В Куликовську битву

Г Грюнвальдську битву

9. Який хан організував спустошливі походи на Русь у 1237—1241 рр.?

А Чингісхан

Б Батий

В Мамай

Г Тимур

10. Боротьба чеського народу в першій половині XV ст. проти католицької церкви і німецького засилля переросла...

А в Гуситські війни

Б в Альбігойські війни

В в Італійські війни

Г в Балканські війни

11. У якому столітті постали держави Центральної та Східної Європи — Чехія, Польща, Угорщина?

А VIII ст.

Б IX ст.

В X ст.

Г XI ст.

12. Куликовська битва стала переломною у відносинах між Московською державою і...

А Великим князівством Литовським

Б Золотою Ордою

В Польським королівством

Г Османською імперією

13. Коли було створено Делійський султанат?

А 1206 р.

Б 1245 р.

В 1398 р.

Г 1453 р.

14. Кому належала верховна влада в Османській імперії?

А великому кагану

Б імператору

В хану

Г султану

15. Укажіть місце битви, у якій 1389 р. сербське військо було розгромлене турецькою армією.

А Косове поле

Б Адріанополь

В Мохач

Г Белград

16. Як називалися князі в Індії?

А мандарини

Б самураї

В раджі

Г хани

17. Якою мовою створено переважну більшість літературних творів Індії доби Середньовіччя?

А арабською

Б санскрит

В перською

Г хінді

18. У Середньовічній Європі уявлення про Китай сформувалися завдяки описам подорожі

А Афанасія Нікітіна

Б Марко Поло

В Плано дель Карпіні

Г Ібн Баттути

19. Селяни в Середньовічному Китаї були...

А вільними

Б залежними від феодала

В залежними від держави

Г як вільними, так і залежними

20. Який із зазначених винаходів належить китайцям?

А компас

Б вітряний млин

В механічний годинник

Г колесо

21. Яка гра була винайдена в Індії?

А футбол

Б хокей

В шахи

Г карти

22. Яка з подій відбулася в 1453 р.?

А взяття турецькими військами Константинополя

Б утворення Делійського султанату

В захоплення Чингісханом Пекіна

Г розгром Тимуром турецьких військ

23. Щоб стати чиновником у Китаї, необхідно було:

А належати до імператорського роду

Б скласти відповідні іспити

В створити шедевр

Г походити з родини чиновників

24. Про що китайські ремісники часів династії Тан казали:

«... [має бути] блискучим, як дзеркало, тонким, як папір, дзвінким, як гонг, гладким і сяючим, як озеро в сонячний день»?

А порцеляновий посуд

Б шовк

В зелений чай

Г каліграфічне письмо.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторіть матеріал курсу.

2. Підготуйте презентацію (до 10 слайдів) за темою «Основні здобутки Середньовіччя».