Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 33*

Тема. Індія у Середні віки. (Слайд 1)

Мета: визначити особливості розвитку країн Сходу; створити в учнів яскравий образ індійської культури і релігії, підвести їх до розуміння того, чому завойовники різних країн прагнули захопити Індію; розвивати вміння самостійної роботи з текстом підручника, картою, документом; продовжити формування вмінь роботи з картою, текстом підручника, історичним джерелом, сприяти розвитку образного мислення, творчого підходу учнів до виконання завдання.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінні карти «Країни Азії в V—XI ст.», «Країни Азії в XIII—XV ст.», атлас, дидактичний матеріал.

Основні терміни і поняття: раджа, махараджа, султан, індуїзм, буддизм, Делі.

Основні дати і події: 1206 р.— заснування Делійського султанату, 1398 р.— похід Тимура в Індію.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Перевірка домашнього завдання

III. Вивчення нового матеріалу (Слайд 2)

1. Індійське суспільство в епоху Середньовіччя.

2. Делійський султанат.

3. Культура Індії.

IV. Закріплення нових знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання (Слайд 3)

1. Чому в Китаї утвердилася імперія як форма організації суспільства?

2. Визначте основні причини і механізм змін династій у Китаї.

3. За якої династії Китай досягнув найвищого розвитку в Середні віки?

4. До яких наслідків привело монгольське завоювання Китаю?

5. Назвіть досягнення середньовічної китайської культури.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Індійське суспільство в епоху Середньовіччя

Бесіда для актуалізації знань (Слайд 4)

1) Покажіть на карті та опишіть місце розташування Індії.

2) Якими були природа Індії? клімат? заняття людей?

3) Що ви пам’ятаєте про культуру Індії? Якими винаходами індійців ми користуємося і сьогодні?

4) Який відомий торговельний шлях проходив через Індію?

Розповідь учителя

В історії Індії, як уже згадувалося, дуже важко провести межу між Стародавньою історією та Середньовіччям. Коли в Європі відбувалися серйозні зміни, пов’язані з падінням Західної Римської імперії та становленням феодалізму, Індія продовжувала розвиватися за власним сценарієм. Безліч дрібних держав воювали між собою, тоді як засади життя основної маси населення лишалися непорушними.

Ще зі Стародавніх часів індійське суспільство поділялося на чотири великі групи — варни. Вищі варни (брахмани і кшатрії) продовжували управляти та воювати, а нижчі (вайш’ї та шудри) працювати на полях і в майстернях. У Середні віки у цьому давньому поділі відбулися зміни. Варни почали ділитися на менші групи людей, які об’єднувалися за професіями або родом занять. Так, наприклад, серед брахманів виділилися аптекарі, лікарі, вчителі тощо. Серед кшатріїв — воїни, чиновники тощо. Європейці назвали ці групи кастами. До X ст. кількість каст зросла до декількох тисяч. Кожна каста мала свої особливі знаки, ритуали, прикраси, правила поведінки. Наречену чи нареченого можна була шукати лише у своїй касті, а виховувати дітей лише згідно з традиціями і звичаями касти. Як і варни, касти поділялися на нижчі і вищі. Існувала також особлива каста «недоторканих».

Представникам вищих каст не дозволялося навіть перебувати поряд із нижчими, тим більше брати їжу чи воду з їхніх рук. Вважалося, що вищих може «осквернити» навіть тінь «недоторканих». Тільки представники вищих каст могли читати і слухати священні тексти. Ті, хто порушував ці звичаї і традиції, зазнавав жорстоких покарань.

Робота з документом (Слайд 5)

ІЗ ЗАПИСОК КИТАЙСЬКОГО МАНДРІВНИКА СЮАНЬ ЦЗАНЬ (VII СТ.)

М’ясники, рибалки, прибиральники сміття, знахарі, пралі, мандрівні артисти, гробарі, кати і подібні до них живуть за межами міста. На вулицях ці люди або зовсім не з’являються, або тримаються лівого боку, поки не дійдуть потрібного місця. їхні помешкання оточені стінами і розташовані за межами міста.

Запитання до документа (Слайд 6)

1) До яких каст належать вище наведені групи: вищих чи нищих?

2) Яких обмежень зазнавали представники вказаних професій?

3) Чому вони зазнавали таких обмежень?

Розповідь учителя

Попри існування кастового поділу представники різних каст об’єднувалися в общини, що були влаштовані як малі самодостатні держави, які виступали як єдине ціле щодо державної влади. Громади були основою індійського суспільства. Вони забезпечували його внутрішню стабільність, у той час як державна влада була слабкою і обмежувалася збиранням податків з общин.

Між різними кастами у громаді склалася система взаємного обслуговування — обміну продуктами і послугами. Майже всі питання община вирішувала сама: обирала раду, суддів, сплату податків, виділяла людей для суспільних робіт. Ті, хто порушував правила життя в общині, міг бути покараним. Найгірше покарання — вигнання з общини.

(Слайд 7) У Середньовічній Індії існувало декілька релігій. На основі стародавньої релігії у І тис. н. е. сформувався індуїзм. На перше місце вийшло поклоніння трьом богам: Вішну, Шиві і Брахмі. На їх честь будували храми і приносили багаті жертви.

Індуси вірили у переселення душ після смерті. Вважалося, якщо людина за життя не порушувала кастових традицій, то у наступному бутті могла відродитися у вищій касті. Якщо ж не дотримувалася належних правил, то перероджувалася у нижчій касті або у вигляді тварини, рослини, каменя.

Індуси обожнювали тварин, особливо корів. Вбивати їх заборонялося. Індуси також поклонялися священній річці Ганг.

Другою релігією Індії був буддизм, що виник тут у VI ст. до н. е. Будда навчав, що все життя людини — це страждання, тому її душа повинна звільнитися від усього земного і прагнути вищого спокою. Він закликав забути про багатства, задоволення, говорити лише правду і не вбивати живих істот.

Від V ст. буддизм в Індії занепадає, але швидко поширюється у Китаї, Японії, Кореї, Монголії, країнах Південно-Східної Азії. Буддизм став ще однією світовою релігією поряд із християнством та ісламом.

Із приходом завойовників-мусульман в Індію проник іслам. Найбільшого поширення він набув на півночі півострова.

Крім згаданих релігій, в Індії були поширені ще сотні місцевих культів.

2. Делійський султанат Розповідь учителя

Траплялося, що одна з багатьох держав вирізнялась і прагнула підпорядкувати собі інші. Проте, вичерпавши свій потенціал у війнах проти сусідів, вона гинула і знову розпадалася. Так сталося з державою Гуптів, що постала в 320 р. завдяки діяльності раджі Чандрагупти. Але його наступники не змогли зберегти єдність держави, і наприкінці VI ст. вона припинила своє існування.

Значні зміни в житті Індії почалися з XII ст., коли її північні області було підкорено мусульманами. Вони прагнули підкорити Індію з VIII ст., але їхні дії успіху не мали. Правитель сусідньої з Індією держави Газневідів, що постала після розпаду Багдадського халіфату, Махмуд Газневі (998—1030 рр.) здійснював систематичні грабіжницькі походи до Індії. Він 17 разів розорював її, просуваючись щоразу далі в глиб країни. Завдяки награбованим багатствам і захопленим рабам він перетворив свою столицю Газні на одне з найгарніших міст Сходу.

Після його смерті в 1206 р. намісник Кутб-уд-дін Айбек відокремився від Газні й заснував самостійну державу на Півночі Індії із центром у місті Делі. Нова держава отримала назву Делійський султанат. Від кінця XIII ст. султанат досить швидко збільшував свою територію і до початку XIV ст. захопив майже весь півострів Індостан. Найбільших розмірів султанат досяг за Мухаммеда Туглака (1325—1351 рр.), який навіть виношував плани здійснення завойовницьких походів до Персії та Китаю. Така завойовницька політика підірвала внутрішню могутність держави, яка почала розпадатися. Наприкінці XIV ст. Делійський султанат займав територію меншу, ніж на початку XIII ст. Йому вже доводилося відбивати вторгнення могутніх сусідів, що постали після розпаду султанату. Постійні війни ослабили і розорили султанат та його сусідів. Із цього скористалися монголи, які почали здійснювати систематичні рейди в Північну Індію, грабуючи міста і населення. У 1398 р. в Індію спрямував свій похід Тимур. Головною метою його походу було пограбування, а не приєднання Індії до своїх володінь. 120-тисячна армія Тимура вогнем і мечем пройшла містами Північної Індії. Хоча Тимур був мусульманином, він особливо не переймався тим, хто траплявся на його шляху,— індус чи мусульманин. Місто Делі, яке здалося на милість переможців, теж стало об’єктом пограбування і вбивств. У 1399 р. Тимур повернувся до Самарканда, куди було зігнано полонених в Індії ремісників для будівництва соборної мечеті на честь перемоги.

Після походів Тимура і міжусобної боротьби між двома десятками держав, що постали після розпаду Делійського султанату, Індія виявилася ослабленою і незахищеною перед загрозою європейського проникнення, що почалося з XVI ст., та вторгнення моголів на чолі з Бабуром (1526 р.).

Запитання і завдання (Слайд 8)

1) Чому і як Індію було підкорено мусульманами?

2) До яких наслідків це призвело?

3) Назвіть причини загибелі Делійського султанату.

4) Укажіть мету і наслідки походу Тимура до Індії.

4. Культура Індії

Розповідь учителя

Протягом XIII—XV ст. в розвитку Індії були два суттєві моменти. По-перше, на півночі Індії тривав процес поєднання елементів мусульманської та індійської цивілізацій. По-друге, у цей час досить інтенсивно розвивалося міське життя, яке було пов’язане з розбудовою резиденцій різних правителів і залученням Індії до міжнародної торгівлі за посередництвом арабських купців. Швидко зростали такі міста, як Гоа, Калікут, Камбай, Агра, Паніпат, Лахор, Мультан, Делі.

Спираючись на попередні досягнення, культура Індії продовжувала розвиватися, збагачуючи своїми здобутками світову культуру. Так, уже на початку нашої ери в Індії користувалися десятковою системою чисел, яка тепер застосовується в усьому світі. Індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об’єми тіл, виконувати дії з дробами, відносно точно визначати число л.

Вагомими були здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали внутрішню будову тіла, робили складні операції, використовуючи близько 200 хірургічних інструментів, готували ліки від усіляких хвороб. Вони славилися своїми знаннями і вміннями в усіх країнах Сходу.

До наших днів збереглося багато споруд часів Середньовіччя. Шедеврами архітектури цієї доби є буддійські храми, витесані у скелях,— Аджанта, Еллор, о. Елефант.

(Слайд 9) Храм в Аджанті — це цілий комплекс споруд, печер, що будувалися протягом дев’яти століть. 30 залів храму були розписані фресками (збереглися фрески лише в 16 печерах), що відображають життя тодішньої Індії, сцени з життя Будди. Фарби, якими написано фрески, не втратили яскравості й дотепер. їхньою головною властивістю є те, що вони світяться в темряві.

(Слайд 10) Крім храмів у скелях, зводилися храми у вигляді башт. В Оріссі було споруджено ціле храмове містечко, обнесене могутнім муром. Усередині храми майже не прикрашали, проте ззовні вони були суцільно вкриті рельєфами, статуями і майстерно виконаним різьбленням по каменю. Скульптори відтворювали сцени з легенд і оповідей. Вони вміли добре зображувати людей і тварин у русі.

(Слайд 11) Починаючи з XIII ст. на архітектуру Індії значною мірою впливала мусульманська культура. Найбільш вражаючим став велетенський мінарет Кутб-Мінар у Делі, висота якого сягає 70 м.

Література Середньовічної Індії створювалася переважно санскритом (найдавніша літературна мова аріїв). Ця мова виконувала ту саму роль, що й латина в Європі. Знаменитим поетом і драматургом тогочасної Індії був Калідаса. Після мусульманських завоювань індійські поети почали використовувати народну мову, арабську та перську.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Завдання (Слайди 12—13)

1. Прокоментуйте висновок ученого.

Російський учений Л. Васильєв зазначає: «Середньовічна Індія характеризувалася майже постійною нестабільністю політичної влади... Ця нестабільність полягала у короткочасності і відвертій слабкості династій і держав, в існуванні постійної міжусобної боротьби декількох однаково слабких політичних утворень... Структура суспільства... Середньовічної Індії залишилася попередньою...»

2. Складіть план відповіді за темою «Середньовічна Індія».

3. Визначте основні риси індійсько-південноазійської цивілізації.

4. Заповніть таблицю «Культура Індії».

План характеристики

Видатні пам'ятки

Короткий опис

Архітектура

   

Мистецтво

   

Література

   

Запитання і завдання (Слайди 14—15)

1. Назвіть основні цивілізації Сходу, що існували в Середні віки.

2. Що ми розуміємо під терміном «Схід»?

3. Укажіть хронологічні межі існування імперії Гуптів.

4. Який поділ існував в індійському суспільстві? Що нового в цьому поділі з’явилося у Середні віки?

5. Які релігії були поширені на території Індії в Середні віки?

6. Хто із завойовників залишив найпомітніший слід в Індії: гуни чи араби?

7. Коли було створено Делійський султанат?

8. Скільки років проіснував Делійський султанат?

9. Назвіть причини загибелі Делійського султанату.

10. Яка мета і наслідки походу Тимура до Індії?

11. Укажіть шедеври індійської середньовічної культури.

12. Про що розповідає танець індійців?

13. Що було основою стабільності індійської цивілізації в умовах змін завойовників?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У Середні віки продовжився розвиток цивілізації народів Індії, яка зберегла всі притаманні їй риси. У той самий час на півночі Індії відбувалося поєднання елементів мусульманської та індійської цивілізацій, що привело до утворення своєрідної культури. Також у цей період Індія була втягнута у світову торгівлю, а наприкінці епохи Середньовіччя стала об’єктом європейської експансії.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (Слайд 16)

1. Опрацюйте § 20 підручника.

2. Підготуйтеся до уроку узагальнення і тематичного контролю за розділами «Країни Центральної та Східної Європи в X—XV ст.»( «Середньовічний Схід».