Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Розділ VI. Середньовічний Схід

УРОК № 31

Тема. Утворення Османської імперії.

Мета: сформувати в учнів на рівні уявлень, понять, причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей системне розуміння, пов'язане з падінням Візантійської і посиленням Османської імперій; формувати в учнів навички аналітичного мислення; виховувати інтерес до історичного минулого людства.

Тип уроку: вивчення нових знань.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Турецькі завоювання та утворення Османської імперії», атлас, дидактичний матеріал.

Основні терміни і поняття: османи, яничари, султан, церковна унія.

Основні дати і події: 1261 р.— відновлення Візантійської імперії; 1389 р.— битва на Косовому полі; 1396 р.— поразка хрестоносців від турків під Нікополем; 1402 р.— розгром Тимуром турків під Анкарою; 1439 р.— Флорентійська унія; 1444 р.— поразка хрестоносців від турків під Варною; 1453 р.— падіння Константинополя.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Перевірка знань учнів

III. Актуалізація опорних знань

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Створення держави турків-османів.

2. Європа і турецька небезпека.

3. Падіння Константинополя та його наслідки.

V. Закріплення нових знань

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання і завдання

1. Коли розпочався процес політичної роздробленості Русі?

2. Назвіть наймогутніші держави, що постали на північно-східних теренах Русі.

3. За що князі Володимиро-Суздальського князівства отримали свої прізвиська: Юрій Долгорукий, Андрій Боголюбський, Всеволод Велике Гніздо?

4. Коли єдине Володимиро-Суздальське князівство розпалося на окремі землі-князівства?

5. Хто відігравав вирішальну роль в управлінні Новгородською землею?

6. Завдяки яким битвам князі руських князівств зупинили просування хрестоносців на Схід?

7. За що Олександр Ярославич отримав прізвисько Невський?

8. Яка битва отримала назву «Льодове побоїще»?

9. Яке руське князівство першим зазнало монгольської навали?

10. Визначте хронологічні межі монгольської навали на Русь.

11. У якому році була заснована Москва?

12. Хто став родоначальником династії московських князів?

13. Яке князівство було суперником Москви у боротьбі за об’єднання земель Північно-Східної Русі?

14. Чому саме Москва стала центром об’єднання земель Північно-Східної Русі?

15. Яку політику проводили перші московські князі?

16. Як складалися відносини московських князів з Ордою? Як це вплинуло на піднесення Москви?

17. Охарактеризуйте правління Дмитрія Донського. За що він отримав прізвисько Донський?

18. Які наслідки мала Куликовська битва для подальшого розвитку Північно-Східної Русі?

19. Які методи застосовували московські князі для збільшення своїх володінь? Відповідь підтвердьте фактами.

20. У якому році Московська держава позбулася монгольської залежності?

21. Визначте роль Івана III в об’єднанні земель Північно-Східної Русі навколо Москви.

22. Назвіть основні джерела культури Московської держави.

23. Що таке «Судебник»? У період якого великого князя він з’явився?

24. Назвіть визначні здобутки культури Московської держави.

Завдання

Заповніть таблицю «Культура Московської держави».

План характеристики

Видатні пам'ятки

Короткий опис

Архітектура

   

Живопис

   

Література

   

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вступне слово вчителя

Внутрішня криза, яку переживала Європа в XIV ст., ще більше ускладнилася від зовнішньої небезпеки турецького вторгнення. Останньою перешкодою для турків-османів була Візантійська імперія.

Запитання на повторення

1. Коли і за яких обставин утворилася Візантія? Як вона називалася у Середні віки? Яке місто було її столицею?

2. Коли Візантія досягла своєї найвищої могутності? За якого імператора це відбулося?

3. Які наслідки мали хрестові походи для Візантії?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Створення держави турків-османів Розповідь учителя

Наприкінці XI ст. в Анатолію проникли турки-сельджуки (тюркські кочові племена, що прийшли із Середньої Азії), які відтіснили візантійців на захід і створили там свою державу. Уся їхня подальша історія пройшла в постійних війнах проти сусідів: візантійців, арабів, персів та інших народів. Вони відіграли вирішальну роль у розгромі держав хрестоносців у Палестині. Безкінечні війни, внутрішні негаразди підірвали могутність сельджуків.

У ХIIІ ст. в Малу Азію переселилася значна кількість кочових тюрків (етнічно близьких сельджукам), які тікали від монгольської навали. Ці племена розселилися на сельджуцько-візантійському прикордонні. Вони здійснювали набіги на Візантію або ж наймалися до візантійців для боротьби проти болгар, сербів і навіть сельджуків. Поступово кочівники почали створювати свої князівства-емірати. Із занепадом держави сельджуків еміри здобули незалежність.

Найбільше серед емірів поталанило Османові. Він був природженим воїном, який вірив у справедливість «священної війни» (джихаду). Осман розширив кордони своїх володінь, об’єднав під своєю владою інші тюркські племена, які стали називатися турками-османами. Згодом еміри Османської держави прийняли титул султана.

Коли на заході Малої Азії зростала і міцніла Османська держава, її сусіди перебували в занепаді. Візантійська імперія під проводом останньої династії Палеологів була відновлена після погрому хрестоносців у 1204 р. і вже не мала сил протистояти новій загрозі. До того ж османи на відвойованих у Візантії землях накладали на населення значно менший податок, ніж за часів імперії. Болгарське царство, яке було найбільшим у XIII ст. на Балканському півострові, до середини XIV ст. розпалося на три самостійні князівства. Сербське королівство, яке за часів короля Стефана Душана зазнало короткочасного піднесення і досягло найбільшого розширення, напередодні турецької навали розпалося на окремі володіння. Крім того, Сербія та Болгарія були одвічними суперниками Візантії на Балканах.

Наступники Османа скористалися слабкістю сусідів і продовжили завойовницьку політику. Син Османа Орхан захопив у Малій Азії місто Бурса, яке стало першою столицею османів. Потім його військо переправилося через Босфор і захопило місто Галліополі. Османи опинились у Європі. Наступний емір Мурад І (1362—1382 рр.) переніс столицю держави в європейську частину своїх володінь, у захоплене місто Адріанополь. Мурад І спрямував свою агресію на Балкани. У 1389 р. на Косовому полі зійшлись османська і сербська армії. Османська армія удвічі переважала сербську. Серби билися відчайдушно. Хоробрий сербський патріот Мілош Обілич зумів проникнути в табір османів і вбити еміра Мурада І. Османи розгубилися. Серби перейшли в наступ, але завдяки рішучим діям сина еміра Баязида військо сербів було розгромлено. Баязид І, який отримав титул султана, підкорив Македонію, Болгарію, частину Сербії та Албанії, а також Малу Азію. На карті Європи постала нова могутня й агресивна держава.

Завдання

Визначте етапи створення держави турків-османів. Відповідь подайте у вигляді хронологічної таблиці.

2. Європа і турецька небезпека

Розповідь учителя

Завоювання османів занепокоїли Захід. Папа римський оголосив проти них хрестовий похід. У 1396 р. військо хрестоносців, яке складалося з рицарів Франції, Німеччини, Угорщини, Польщі, Чехії, зустрілося з османами біля міста Нікополь (Болгарія) і було вщент розбите.

Командувач французького загону граф Іоанн Неверський (майбутній герцог Бургундії Іоанн Безстрашний), прагнучи слави, розпочав битву, не очікуючи на підхід основних сил. Рицарі, яким довелося битися пішими, відрубували собі мечами неймовірно довгі (40—60 см) носки черевиків, аби легше було бігти. Битва перетворилась на бійню. Декілька тисяч полонених християн було страчено. Живими залишилися лише 250 вояків, які мали внести викуп. Деякі французькі хроністи стверджують, що Іоанна Безстрашного султан наказав відпустити без викупу, сказавши, що він приніс християнам більше лиха, ніж турецьке військо.

Інший хрестовий похід, організований 1444 р., теж закінчився поразкою рицарів під Варною і загибеллю угорського короля.

Візантійська імперія опинилася сам-на-сам з османами. Із її колишніх теренів залишилися Константинополь і незначне володіння у Греції. Візантійський імператор, не маючи значної армії та грошей, у відчаї звернув свій погляд на Захід. У 1399—1403 рр. він відвідав Венецію, Мілан, Флоренцію, Париж, Лондон. Скрізь імператора зустрічали пишно, але жодної допомоги він не отримав. Захід обіцяв будь-яку допомогу за умови об’єднання православної і католицької церков.

Католицька церква давно плекала надії на підкорення православної. Візантійські імператори, керуючись політичними міркуваннями, були готові визнати зверхність пап, і 1274 р. на Ліонському соборі було укладено унію, але її не підтримало населення, особливо духівництво.

У 1437—1439 рр. під час Ферраро-Флорентійського собору було укладено Флорентійську унію, яка теж залишилася на папері. Жодної реальної допомоги Візантія не отримала. Згодом папа римський використовував умови Флорентійської унії для подальших спроб приєднання православної церкви. Положення унії знайшли відображення у Берестейській унії та створенні уніатської церкви в Україні.

Цікаво знати

Під впливом зовнішньополітичних чинників і суперечок навколо уній відбувся останній розквіт візантійського богослов’я на основі православного містицизму.

У XIV ст. Григорій Панама, який згодом став константинопольським патріархом, стверджував, що людина може пізнати Бога завдяки особливій енергії, яка виходить від Бога і ніби зв’язує його зі світом. Ця енергія проявляється у світі як Світло. Люди можуть сприймати це Світло тільки духовним зором, але не оком. Лише найблагочестивіші люди, проповідники, здатні сприйняти Божественне Світло і пізнати Бога. Це вчення назвали ісихазмом. Особливо багато його прихильників було серед монахів гори Афон (Свята гора), де дотепер розташований центр православного чернецтва. Це вчення значною мірою вплинуло на церковне мистецтво, особливо на іконопис і фрески. Образи святих стали зображувати ніби охопленими ізсередини чудесним світлом.

Запитання

1) Чим молена пояснити таку реакцію європейських правителів на турецьку навалу?

2) Чи була ця реакція адекватною турецькій загрозі?

3. Падіння Константинополя та його наслідки

Розповідь учителя

У 1399 р. турки оточили Константинополь. Не сподіваючись узяти місто приступом, вони готувалися до тривалої облоги. Але сталося несподіване: прийшла звістка від середньоазшського правителя, нащадка Чингісхана, Тамерлана (Тимура) про поразку під Анкарою султана Баязида, який потрапив у полон і, не переживши приниження, помер. Османи відійшли від Константинополя, а їхня держава розпалася. Поразка османів подовжила життя Візантійської імперії на 50 років.

Після нетривалої міжусобиці 1451 р. османський престол зайняв 16-річний султан Мехмед II, який продовжив завоювання.

Цікаво знати

Мехмед ще в дитинстві зайняв престол, але відразу був скинутий. Повернувшись до влади, він схопив усіх своїх родичів і звернувся до ісламського суду за дозволом на їх страту. За ісламськими традиціями визнання якого-небудь діяння негріховним звільняло від відповідальності. Дозвіл було отримано, і всіх можливих суперників, зокрема й 10-річного брата, було страчено. Це стало страшною традицією. Кожний новий султан зі вступом на престол знищував усіх можливих претендентів.

Розправившись зі своїми суперниками, Мехмед II узявся за справу свого життя. 200-тисячне турецьке військо з’явилося під стінами Константинополя. Для взяття міста було збудовано флот, щоб припинити надходження підкріплень. Було створено наймогутнішу в Європі артилерію. Для блокування Босфорської затоки в її найвужчому місці було збудовано фортеці, які контролювали прохід кораблів і збирали мито. Останній візантійський імператор Константин XI спішно готував місто до оборони. Створювалися запаси зброї та продовольства, укріплювалися мури. Місто налічувало близько 10 тис. захисників.

Облога Константинополя почалась у квітні 1453 р. Турецький флот (130 кораблів) увійшов у Мармурове море. Артилерія почала систематичний обстріл міста і його мурів. Перший штурм було відбито. Спроба здійснити підкоп під мури теж виявилася невдалою. Останньою перемогою захисників міста був прорив п’ятьох суден зі зброєю та продовольством. Щоб повністю відрізати місто від зовнішнього світу, Мехмед II наказав турецькому флоту ввійти в бухту Золотий Ріг. Але вхід до неї перекривав масивний ланцюг. Тоді турки за ніч спорудили дерев’яний настил і, змастивши його жиром, перетягнули по ньому з Босфору в Золотий Ріг свій флот. На кораблях було розміщено гармати, що почали обстріл міста з півночі.

29 травня 1453 р. настав вирішальний день. Уранці турецька армія пішла на штурм. Через дві години османи крізь браму Св. Романа увірвалися до міста. Імператор Константин загинув зі зброєю в руках. Три дні місто грабували, 60 тис. жителів міста, що потрапили в полон, було продано в рабство. Мехмед II в’їхав у собор Святої Софії, наказав

збити з неї хрест, установити півмісяць і перетворити її на найбільшу мечеть мусульманського світу. Також Мехмед II дав наказ припинити пограбування міста. Місто було перейменоване на Стамбул, почалася його відбудова. Щоб відродити економічне життя в місті, його заселили вільновідпущеними в’язнями, торговцями і ремісниками з провінцій. Запросили й іноземних художників.

Робота з документом

ТУРЕЦЬКИЙ ІСТОРИК XVI СТ. СААД-АД-ДІН ПРО ПАДІННЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Пограбування тривало три дні, і не було жодного воїна, який би не збагатився завдяки захопленій здобичі й рабам. Після трьох днів султан Мехмед заборонив під страхом тяжкого покарання пограбування і різанину, яка досі не вщухала. Всі підкорилися його наказу. Коли настав повний спокій, замість безглуздого дзвону на дзвіницях церков почувся приємний голос муедзіна, який п’ять разів на день сповіщає час молитви. Із церков викинули ідолів, приробили мінарети; одним словом, не забули нічого, щоб перетворити їх на місця благочестя для мусульман.

Запитання до документа

1) Як поводилися турки у завойованому місті?

2) Чому місто було не зруйноване, а перетворене на столицю нової імперії?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Після яких подій Візантія не змогла повністю відновити свою могутність?

2. Як було створено державу турків-османів?

3. Чому турки стали називатися османами?

4. Яким було становище держав Балканського півострова напередодні завоювання їх османами?

5. Чому держави Балканського півострова не змогли стримати наступ османів? Назвіть основні битви, унаслідок яких було підкорено Балкани.

6. Чому хрестові походи проти османів виявилися невдалими?

7. Чим можна пояснити небажання країн Західної Європи допомогти Візантії?

8. Що допомогло туркам заволодіти Константинополем?

9. Якими були наслідки падіння Візантійської імперії?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У той час як у Західній Європі відбувалися процеси централізації, Реконкісти, тривала Столітня війна, у Візантії теж мали місце події, які докорінно змінили політичну карту Європи. Тут з’явилися турки-османи, які поступово захопили всю територію Візантійської імперії, а в 1453 р. (рік завершення Столітньої війни) і її столицю — Константинополь. Ця подія була розцінена багатьма сучасниками як катастрофа — було зруйновано один із центрів християнства.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 18 підручника.

2. Складіть у зошиті хронологічну таблицю до матеріалу параграфа.

3. Використовуючи додаткову літературу, складіть розповідь про долю одного із захисників Константинополя (в основі розповіді має бути вигаданий сюжет про життя героя, його становище у суспільстві, рід занять). Розповідь можна побудувати від першої особи із використанням прийому «ефект присутності». Категорії захисників міста: найманці, купці, ремісники, представник родини імператора, священик.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.