Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 21

Тема. Узагальнення і тематичний контроль за розділом III «Європейське суспільство і держави в X—XV ст.».

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати наявні вміння й навички; виховувати повагу до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення й оцінювання знань

III. Підсумки уроку

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ Дидактична гра «Віднови втрачене»

Правила гри. Учитель пропонує учням речення, у яких не вистачає якогось терміна, прізвища, дати, назви тощо. Спираючись на вивчений матеріал, вони відновлюють втрачене. Кожна правильна відповідь дає можливість отримати один бал. Гру можна проводити з усім класом або окремими учнями, в усній або письмовій формі.

Визначте, про кого йдеться

1. Англійський король, що успадкував корону після смерті Річарда І Левове Серце. (Іоанн Безземельний)

2. Французький король, що переміг англійців у битві під Бувіном 27 липня 1214 р. (Філій II Август)

3. Англійський король, що за своє правління перебував в Англії лише декілька місяців. (Річард І Левове Серце)

4. Французький король, який помер під час Восьмого хрестового походу. (Людовік IX Святий)

5. Цей король, за свідченнями його сучасників, часто повторював: «У Франції є тільки один король». (Людовік IX Святий)

6. Англійський барон, що взяв у полон короля Генріха III і вперше скликав парламент. (Сімон де Монфор)

7. Папа римський, у якого виник гострий конфлікт із французьким королем Філіпом IV Красивим. (Боніфацій VIII)

8. Англійський король, який підписав «Велику хартію вольностей». (Іоанн Безземельний)

9. За правління цього короля у Франції виникли Генеральні штати. (Філій IV Красивий)

10. Він був незвичним королем: щодня запрошував до своєї трапези кілька десятків жебраків, дотримувався суворого посту, ходив бідно одягненим, випробовував свою любов до Бога фізичними стражданнями. (Людовік IX Святий)

11. Англійський король, який одружився з Елеонорою Аквітанською. (Генріх II Плантагенет)

12. За правління якого французького короля відбулася битва під Куртре? (Філій IV Красивий)

Завдання для узагальнення

1. Складіть розповідь про одну з визначних битв: при Слейсе, під Азенкуром, при Пуатьє, при Кресі та ін.

2. Підготуйте історичний портрет одного з визначних історичних діячів: Філіп II Август, Філіп IV Красивий, Жанна д’Арк, Людовік XI, Річард І Левове Серце, Генріх II Плантагенет, Альфред Великий, Вільгельм Завойовник, Оттон І, Фрідріх І Барбаросса, Фрідріх II Штауфен.

3. Дайте визначення понять і термінів: парламент, Генеральні штати, республіка, громадянська війна, станова монархія, централізована держава, епоха норманів, регент, дофін.

4. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Укажіть напрямки походів вікінгів; визначте засновані ними держави.

2) Покажіть держави, що виникли в Північній Європі в Середні віки.

3) Обведіть кордони Священної Римської імперії та визначте:

• основний напрямок походів імператорів;

• території, що зазнали німецького «наступу на Схід»;

4) Позначте міста основних подій Столітньої війни.

5) Визначте території, якими володіли французькі королі до і після війни.

5. Чому доля у Західної Європи та Візантії склалася по-різному: перша тільки набирала сили, друга — хилилася до занепаду?

6. Поясніть, чому французький король виявився слабшим, ніж деякі герцоги і навіть графи.

7. Складіть список усіх вторгнень, яких зазнали Британські острови починаючи з римлян. У загальних рисах визначте, що дало або забрало кожне нове вторгнення.

8. Висловіть своє судження щодо характеру й значення Столітньої війни для її учасників і загалом європейської історії.

9. У чому ви вбачаєте подвиг Жанни д’Арк? Яка її роль в історії Франції?

10. Заповніть порівняльну таблицю «Воєнна колонізація в Європі».

Критерії для порівняння

Реконкіста

Німецький «наступ на Схід»

Мета

   

Методи досягнення

   

Учасники

   

Результат

   

11. Який вплив мали походи норманів на історію Франції та Англії?

12. У чому полягало зміцнення королівської влади в Англії за правління Генріха II Плантагенета?

13. Якими були володіння англійців у Франції за правління Генріха II Плантагенета?

14. Чому англійського короля Іоанна прозвали Безземельним? Складіть розповідь від імені англійського барона, незадоволеного правлінням Іоанна Безземельного. Які претензії він міг висунути королю?

15. Що ви знаєте про «Велику хартію вольностей»? Чому англійці вважають її початком затвердження своїх прав і свобод?

16. Як виник англійський парламент? Якою була його структура? Які питання він розв’язував?

17. Розкажіть, як французькі королі наводили лад у своєму домені й збільшували його.

18. Які зміни відбулися у Франції за правління Людовіка IX?

19. Охарактеризуйте діяльність Філіпа IV Красивого.

20. Що таке Генеральні штати? За яких обставин і з якою метою вони були скликані? Як розв’язувалися питання на цьому зібранні?

21. Порівняйте Генеральні штати з англійським парламентом. Визначте спільні та відмінні риси цих станово-представницьких органів влади.

22. Чому Реконкіста була переможною?

23. Складіть розповідь про боротьбу Генуї та Венеції за панування у середземноморській торгівлі.

24. Чому в межах Священної Римської імперії постали такі утворення, як Швейцарія і Ганза?

Перевірка і оцінювання знань

І ВАРІАНТ

Початковий рівень

1. Повстання селян у Франції під час Столітньої війни називалося ....

2. Яке із зазначених королівств утворилося раніше?

А Данія

Б Швеція

В Норвегія

3. Який імператор ходив у Каноссу?

4. Який французький король вчинив розправу над тамплієрами?

А Людовік IX Святий

Б Людовік VI Товстий

В Філій IV Красивий

5. Завершенням Реконкісти стало...

А захоплення Гренади

Б об’єднання королівств Кастилія і Арагон

В утворення Португалії

6. Який німецький імператор загинув під час хрестового походу?

А Фрідріх І Барбаросса

Б Фрідріх II Штауфен

В Генріх IV

Середній рівень

7. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями.

А об’єднання Данії, Норвегії, Швеції під владою одного монарха

Б війна між Англією та Францією

В світські володіння папи римського на території Італії

Г відвоювання народами Піренейського півострова територій, захоплених арабами

8. Які географічні відкриття здійснили нормани?

9. Назвіть три найвідоміші битви Столітньої війни.

Достатній рівень

10. Якими були результати німецького «наступу на Схід»?

11. Назвіть причини Столітньої війни.

Високий рівень

12. Відомо, що Вільгельм Завойовник надавав баронам небагато земель в одному графстві, а по кілька територій у різних графствах. Чому він так робив?

1 Папська область

2 Реконкіста

3 Столітня війна

4 Кальмарська унія

II ВАРІАНТ

Початковий рівень

1. Що стало приводом до Столітньої війни?

2. Чи здійснювалася Реконкіста у вигляді хрестових походів?

А Так

Б Ні

3. Коли було прийнято «Велику хартію вольностей»?

4. Арабів, що проживали на Піренейському півострові, європейці називали...

А берберами

Б туарегами

В маврами

5. Скільки курфюрстів обрало імператора в Німеччині?

А шість

Б сім

В вісім

6. Скликанню першого парламенту в Англії передувала...

А зміна династії

Б громадянська війна

В напад норманів

Середній рівень

7. Назвіть п’ять битв Столітньої війни.

8. Які географічні відкриття здійснили нормани (вікінги)?

9. Використовуючи карту, запишіть назви столиць держав Піренейського півострова, що були відвойовані у зазначені роки.

Назва країни

Рік відвоювання столиці

Назва столиці

Кастилія

1085

 

Арагон

1118

 

Португалія

1147

 

Достатній рівень

10. Назвіть причини і наслідки конфлікту Філіпа IV з тамплієрами.

11. Чому на території Апеннінського півострова у Середні віки не склалася єдина держава?

Високий рівень

12. Чому наприкінці XI ст. німецькі імператори програли боротьбу з римськими папами, а французькі королі на початку XIV ст. її виграли?

III ВАРІАНТ

Початковий рівень

1. Що було опорою могутності Флорентійської, Генуезької, Венеціанської республік?

А військо

Б флот

В торгівля

2. У якому році у Франції було вперше скликано Генеральні штати?

3. Найхоробріших норманських вояків називали...

А дракарами

Б берсерками

В варягами

4. У 1479 р. унаслідок шлюбу Ізабелли Кастильської та Фердинанда Арагонського утворилося:

А королівство Португалія

Б королівство Іспанія

5. Перший напад норманів на Британські острови відбувся:

А у 793 р.

Б у 851 р.

В у 1066 р.

6. У Священній Римській імперії імператор обирався чи отримував владу у спадок?

Середній рівень

7. Хто ці особи: Жанна д’Арк, Уот Тайлер, Карл Сміливий?

8. У наведеному переліку підкресліть слова, що характеризують Людовіка XI.

Хоробрий, боязкий, жадібний, гордий, підступний, злопам’ятний, нечесний, підлесник, розумний, нерозважливий, владолюб, чесний.

9. Встановіть відповідність між датами і подіями.

1

1309—1377 рр.

А

Столітня війна

2

1337—1453 рр.

Б

Війна Червоної і Білої троянд

3

1455—1485 рр.

В

Авіньйонський полон пап

Достатній рівень

10. Що зумовило перемогу Франції в Столітній війні?

11. Складіть розповідь про релігійні вірування народів Північної Європи до християнізації.

Високий рівень

12. Чим була зумовлена більш ніж сторічна тривалість війни між Англією та Францією?

IV ВАРІАНТ

Початковий рівень

1. Доменом французьких королів було герцогство ....

2. «Велику хартію вольностей» було прийнято...

А 1215 р.

Б 1280 р.

В 1302 р.

3. Першим імператором Священної Римської імперії став...

А Фрідріх І Барбаросса

Б Оттон І В Генріх IV

4. Битва під Гастінгсом вирішила подальшу долю...

А Данії

Б Англії

В Франції

Г Швеції

5. Які країни було об’єднано в результаті Кальмарської унії?

6. Правителі Венеції називалися ...

Середній рівень

7. Назвіть основні положення «Золотої булли» німецьких імператорів.

8. Використовуючи карту, визначте, які держави зазнали нападів норманів.

9. До держави данського короля Канута Великого на початку XI ст. входили ....

Достатній рівень

10. Назвіть основні причини селянських повстань в Англії та Франції під час Столітньої війни.

11. Чиї інтереси захищала «Золота булла» 1356 р.?

Високий рівень

12. Назвіть основні наслідки Столітньої війни для Англії та Франції. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

V ВАРІАНТ

Початковий рівень

1. Римська імперія стала Священною за часів правління імператора...

А Фрідріха І Барбаросси

Б Оттона І

В Генріха IV

2. Історичні оповіді про королів та героїв у скандинавських народів називаються ... .

3. Хто очолював повстання в Парижі у 1356—1358 рр.?

4. Посада імператора Священної Римської імперії була...

А виборною

Б спадковою

5. Яка країна перемогла у Столітній війні — Англія чи Франція?

6. Завоювання Англії Вільгельмом Завойовником відбулося у ... р.

Середній рівень

7. Хто такі курфюрсти?

8. На які частини поділялася Італія у Середні віки?

9. «40 днів короля» — це ....

Достатній рівень

10. Якими були наслідки Війни троянд в Англії?

11. Як і коли на карті Європи з’явилася Швейцарія?

Високий рівень

12. Чому дії німецьких імператорів, які наполегливо прагнули посилення своєї влади, в остаточному підсумку призвели до послаблення їхньої влади?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки.