Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 2

Тема. Вступ.

Мета: дати учням початкове уявлення про Середньовіччя як період всесвітньої історії та навчальний предмет; назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків; ознайомити з історичними джерелами з історії Середніх віків; пояснити зміст термінів і понять «Середні віки», «історичні джерела»; сприяти зацікавленості учнів новим навчальним предметом.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, атлас*.

Основні терміни і поняття: Відродження, Середні віки, історичні джерела.

Основні дати і події: 476—1492 рр.— історія Середніх віків.

* Тут і далі роботу з атласом можна організувати за таким посібником: Історія Середніх віків. 7 клас. Атлас / Упорядн. О. В. Гісем, О. О. Мартишок. — X. : Вид-во «Ранок», 2015.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Вивчення нового матеріалу

1. Знайомство з новим навчальним предметом та підручником.

2. Що таке історія Середніх віків? Хронологічні межі й періодизація історії Середньовіччя.

3. Джерела вивчення історії Середньовіччя.

III. Закріплення нових знань

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель нагадує учням, що кожний період всесвітньої історії має свої особливості і для того, щоб з’ясувати місце епохи Середньовіччя в минулому людства, необхідно вивчити прикметні риси цього періоду. Після цього знайомить семикласників із темою, завданнями і запланованими формами роботи на уроці.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Шість запитань»

Використання дидактичної гри «Шість запитань» сприятиме активізації навчальної діяльності учнів під час розгляду нового матеріалу.

Правила гри. Учитель доручає учням упродовж вивчення нового матеріалу скласти й записати на окремих аркушах шість запитань. Після завершення етапу вивчення нового матеріалу учні обмінюються аркушами та відповідають на запитання. Аркуші із запитаннями та відповідями учні здають учителеві. Форму оцінювання результатів роботи учнів учитель визначає самостійно. Найкращі запитання і завдання можна прикріпити до стенду в кабінеті й використати на наступному уроці під час перевірки домашнього завдання.

1. Знайомство з новим навчальним предметом та підручником Розповідь учителя

Епоха Середньовіччя тривала понад тисячу років і докорінно змінила життя людей. Вона увібрала в себе велике переселення і змішання народів, хрестові походи, піднесення и занепад великих імперій, бурхливий розквіт міст. Цей час породив жорстокі війни й періоди мирної праці, великих святих і вогнища інквізиції, визначні винаходи й переслідування вільнодумців.

За десять століть склалося нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи та Азії, зародилася європейська християнська цивілізація. Саме за доби Середньовіччя виникли народи та країни, які існують і зараз. Навіть звичний для наших сучасників розподіл Європи на Західну і Східну відбувся вже тоді.

Навала варварів знищила античний світ, його господарство й культура занепали. Проте коріння європейської цивілізації збереглося, давши життя для нового піднесення.

Заступивши язичництво, постало християнство — сила, яка об’єднувала Європу. Виник і перетворився на одну зі світових релігій іслам. Проте, на відміну від християнства, він не став єдиною релігією Сходу, а існував поряд з індуїзмом, конфуціанством тощо. Тому східні суспільства помітніше відрізнялися одне від одного, ніж європейські.

У Середні віки виникли і зросли міста з їхніми ремеслами, торгівлею, соборами, університетами та особливим способом життя. Вони стали центрами формування нової європейської цивілізації, становлення і розвиток якої ви вивчатимете в наступних класах.

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно познайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в шість розділів, кожний з яких містить від трьох до шести параграфів, що, у свою чергу, поділяються на декілька пунктів. У тексті ви побачите виділені слова і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу.

Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів.

Після кожного параграфа наведено запитання і завдання. Звертайте увагу на умовні позначки поряд із ними. Вони допоможуть вам краще зрозуміти, що і як необхідно виконати.

Для того щоб вам було зручніше працювати з підручником, на його сторінках розміщені позначки. Розглянемо їхнє значення.

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь

Ця рубрика, розташована після назви параграфа, містить стислий виклад основних навчальних завдань.

«Документи розповідають»

Тут наведено фрагменти історичних джерел, які слід уважно прочитати та відповісти на запитання.

«Цікаві факти»

У цій рубриці ви знайдете чимало цікавих історичних фактів, пов’язаних зі змістом параграфа.

«Постать в історії»

Під такою рубрикою вміщено інформацію про видатних історичних діячів та їхній внесок в історію.

«Терміни та поняття»

Тут ви знайдете тлумачення нових понять і термінів.

Висновки

У цій рубриці наведені основні положення вивченого матеріалу.

Під цією рубрикою розміщено цікаву додаткову інформацію, фрагменти документів, тести для самоконтролю тощо.

Запитання і завдання

Наведені тут запитання допоможуть вам перевірити, що ви запам’ятали з тексту параграфа, а також осмислити прочитане.

2. Що таке історія Середніх віків? Хронологічні межі й періодизація історії Середньовіччя

Розповідь учителя

Історія людства нараховує багато тисяч століть. Безліч народів з’являлося і зникало за час існування нашої планети. Зараз людство все більше цікавиться своїм минулим, намагається оцінити й зрозуміти, чому воно було саме таким. Літописці давнини — історики — збирають різноманітні свідчення про людську історію, систематизують, вивчають, аналізують і розкривають перед нами картини нашого минулого. Із V ст. до н. е., коли Геродот написав першу у світі «Історію», і до сьогодення ця наука розвивалася разом із людством. Сучасні історики потребують безлічі фактів і подій, щоб зрозуміти внутрішній світ людей та мотиви їхніх вчинків. Пропоную заглибитися в історію Середньовіччя і спробувати зрозуміти її не просто як тисячолітню епоху в історії людства, а як життя «людей у часі».

Загибель Західної Римської імперії стала трагічним фіналом історії Стародавнього світу і водночас початком нового етапу всесвітньої історії — історії Середніх віків.

Першими термін «Середні віки» стали використовувати в XV— XVI ст. італійські мислителі. Цією назвою вони характеризували великий історичний відрізок часу між двома «просвіченими» епохами — Античністю і Відродженням. Добу V—XV ст. вони вважали часом дикунства і варварства до того часу, поки не стали відомими втрачені й забуті досягнення середньовічної культури. Із часом термін «Середні віки» поширився і закріпився за періодом європейської історії від середини V до кінця XV ст., хоча й набув дещо іншого значення.

Робота з термінами і поняттями

Середні віки — період історії від середини V до кінця XV ст.

(Учитель привертає увагу учнів до схеми). МІСЦЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Середньовіччя як доба в історії Європи охоплює приблизно тисячу років і, як правило, поділяється на три періоди:

Раннє Середньовіччя (кінець V — X ст.) — зародження і становлення західноєвропейської християнської середньовічної цивілізації;

Розвинене Середньовіччя (XI — перша половина XIV ст.) — розквіт західноєвропейської християнської середньовічної цивілізації;

Пізнє Середньовіччя (друга половина XIV — кінець XV ст.) — за вдалим висловом нідерландського історика XX ст. Йоганна Гейзінга, це «осінь Середньовіччя», або епоха відцвітання середньовічної культури, що завершує історію Середніх віків.

Навіщо ми вивчаємо епоху Середньовіччя? Вона ж давно минула! Однак якщо придивитися уважніше, сучасність тісно пов’язана із Середньовіччям. У Середні віки була започаткована історія народів і держав сучасної Європи, склалася та культурно-політична і духовна спільність, яку називають «Заходом». Проте на Сході в Середні віки також відбувалися зміни, хоча й не такі кардинальні, як на Заході. Одна з них — виникнення арабо-мусульманської цивілізації.

У Середні віки склався сучасний відлік років, виникла писемність сучасних народів Європи: на основі латинського алфавіту — у Західній та Центральній Європі, на основі грецького — у Південній та Східній. Більшість сучасних держав Європи та Азії з’явилися саме в Середні віки. Тоді ж остаточно утвердилися такі світові релігії, як християнство, буддизм та іслам.

Багато традицій, законів, рис культури беруть свій початок у Середньовіччі. Ця епоха зберегла для нас частину спадщини стародавніх часів і залишила нам багато здобутків. Дотепер у містах можна побачити діючі споруди Середньовіччя, у музеях — неперевершені витвори майстрів, а праці середньовічних авторів мають велику популярність. Люди користуються тими речами, які були винайдені в епоху Середньовіччя,— ґудзиками, окулярами, ножицями, механічними годинниками, кінською збруєю тощо. І цей перелік можна продовжувати. Вивчення минулого дає змогу краще зрозуміти сучасність, а іноді й винайти щось нове. Не дарма існує вислів: «Усе нове — це добре забуте старе». Якщо історія Стародавнього світу вивчає цивілізації, які розвивалися переважно в Середземноморському регіоні, то історія Середніх віків вивчає народи, які заселили Європу та Азію. Перед вами книга, яка розповідає про ці далекі події. Прочитайте її, пориньте у світ Середньовіччя і спробуйте скласти власне уявлення про ту епоху.

3. Джерела вивчення історії Середньовіччя

Колективна робота учнів з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал параграфа і визначте, що таке історичні джерела й на які види поділяються історичні джерела з історії Середньовіччя.

Робота з термінами і поняттями

Історичні джерела — усе створене в процесі діяльності людини, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства й відображає його історичний розвиток.

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА, ЗА ЯКИМИ ВИВЧАЮТЬ ІСТОРІЮ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

(Результати роботи учнів учитель систематизує й уточнює за допомогою наведеного матеріалу.)

Додаткова інформація

За час існування на Землі людство залишило багато «слідів» своєї діяльності. Історики старанно відшукують їх, вивчають і намагаються відтворити життя людей у минулому. Як ви вже знаєте, вчені називають ці «сліди» життєдіяльності людини історичними джерелами.

Середньовіччя віддалене від наших часів меншим відрізком часу, ніж стародавня історія, тому джерел для вивчення середньовічної епохи набагато більше. Важливе значення, зокрема, мають речові джерела. До них належать залишки матеріальної культури минулого, зокрема різноманітні будівлі, знаряддя праці, меблі, зброя, одяг тощо.

Також історію допомагають вивчати писемні джерела — літописи, документи, історичні твори-хроніки й інші писемні свідчення. Вони доповнюють те, про що можна дізнатися за речовими джерелами, і дають змогу якнайповніше відтворити картину життя середньовічної людини, її думки й погляди.

В історичних дослідженнях використовують також етнографічні джерела. Етнографія — наука, що вивчає особливості життя, побуту й господарства різних народів. Етнографічними джерелами вважаються звичаї, традиції та фольклор, що збереглися до нашого часу.

Лише поєднання інформації з усіх цих джерел дозволяє створити повну картину життя середньовічної людини та її світу.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

І ВАРІАНТ

Бесіда за запитаннями

1. На які періоди поділяється всесвітня історія?

2. Що таке Середні віки? Назвіть хронологічні межі Середньовіччя.

3. На які періоди поділяється історія Середніх віків?

4. Що таке історичне джерело?

5. На підставі яких видів історичних джерел вивчається історія Середньовіччя?

II ВАРІАНТ

Дидактична гра «Шість запитань»

Учитель перевіряє результати виконання завдань до гри «Шість запитань», отриманих перед початком розгляду нового матеріалу.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Сьогодні на уроці ми лише приготувалися до захопливої подорожі шляхами Середньовіччя. Із наступного уроку ми почнемо дізнаватися про появу нових держав та їхніх правителів (мудрих, а інколи не дуже), хоробрих воїнів і працелюбних селян, ремісників і монахів. Ми поринемо в середньовічний світ, де, як і в житті окремої людини, поєднано різні події — радісні й сумні, величні й трагічні, кумедні й безглузді.

Підручник стане путівником і добрим порадником, що допоможе вам не загубитися у вирі подій і скласти власне уявлення про ті далекі часи. Проте не варто забувати, що багато цікавого з історії Середньовіччя можна дізнатися з додаткової літератури чи ресурсів Інтернету. Про це варто пам’ятати всім допитливим і не обмежуватися лише матеріалом підручника, а здобувати нові знання самостійно.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте пункт «Вступ» підручника*.

2. Знайдіть у довідковій літературі визначення наук, які допомагають історикам вивчати минуле: археологія, хронологія, нумізматика, геральдика, сфрагістика, етноніміка і топоніміка. Випишіть їх у зошит. На прикладі одного або кількох параграфів підручника покажіть, як допоміжні історичні науки дозволяють авторові його написати.

* Тут і далі посилання зроблено на підручник: Гісем О. В. Всесвітня історія : підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X. : Вид-во «Ранок», 2015.