Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 13

Тема. Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Середньовічний світ Західної Європи».

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; удосконалювати наявні вміння й навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення й оцінювання знань

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Хто більше»

(Правила гри наведено в розробці уроку № 6.)

Для гри учитель пропонує назвати і пояснити якомога більше термінів і понять за темами уроків вивченого розділу.

Складіть запитання до кросворда

І ВАРІАНТ

II ВАРІАНТ

Виконайте завдання на індивідуальних картках.

Картка для І варіанта

1. Поясніть зміст висловлювання: «Городянин — людина нового типу».

2. Складіть план розповіді за темою «Християнська церква в IV— VI ст.».

3. Визначте основні характеристики феодалів як стану середньовічного суспільства у Європі.

Картка для II варіанта

1. Поясніть зміст висловлювання: «Васал мого васала — не мій васал ».

2. Складіть план розповіді за темою «Торгівля у Середньовічній Європі».

3. Визначте основні риси Клюнійського руху.

Картка для III варіанта

1. Поясніть зміст висловлювання: «Релігія і церква в Середні віки відігравали величезну роль».

2. Складіть план розповіді за темою «Праця і повсякденне життя середньовічного селянина у Європі».

3. Визначте основні риси середньовічного ремесла.

Картка для IV варіанта

1. Поясніть зміст висловлювання: «Міське повітря робить вільним».

2. Складіть план розповіді за темою «Християнізація Середньовічної Європи».

3. Визначте основні характеристики селян як стану середньовічного суспільства у Європі.

Картка для V варіанта

1. Поясніть зміст висловлювання: «Община відігравала важливу роль у житті середньовічних селян».

2. Складіть план розповіді за темою «Комунальний рух у Середньовічній Європі».

3. Визначте основні відмінності між католицькою і православною церквами.

Картка для VI варіанта

1. Поясніть зміст висловлювання: «Схизма 1054 р. змінила зовнішній вигляд християнства».

2. Складіть план розповіді за темою «Основні стани середньовічного суспільства».

3. Визначте основні риси боротьби міст за самоврядування.

Тестові завдання

1. Укажіть зайве поняття у наведеному переліку.

А раджа

Б мер

В ремісник

Г міська рада

2. Як називався короткий вислів, що пояснював зміст рицарського герба?

А прислів’я

Б девіз

В афоризм

Г епіграф

3. Як називалася сплата грошима чи продуктами селянином феодалу?

А панщина

Б оброк

В данина

Г подать

4. Як називалося користування панським млином, лісом, пасовищем?

А панщина

Б васалітет

В оброк

Г відробіток

5. Як називався тип господарства, за якого продукти вироблялися тільки для задоволення потреб господаря?

А натуральне

Б товарне

В ринкове

Г змішане

6. Праця на панському полі, ремонтування мосту, заготівля дров для сеньйора належать до:

А оброку

Б панщини

7. Головна башта замку називається:

А ратуша

Б донжон

В дзвіниця

Г магістрат

8. Найчисленнішим прошарком середньовічного суспільства у Європі були:

А вільні селяни

Б залежні селяни

9. Розташуйте назви представників знаті відповідно до їхнього місця у феодальній драбині (згори донизу):

А рицар

Б король

В граф

Г барон

Д герцог

Е маркіз

10. Рів, стіна, підйомний міст, донжон — це елементи:

А замку

Б монастиря

В міста

Г села

11. Виберіть слово, яке завершить логічний ряд: торгівля, купець, товар, ...

А шедевр

Б цех

В гільдія

Г васал

12. Робітника, який вивчив ремесло, але не мав майстерні, називали:

А ремісник

Б майстер

В підмайстер

Г учень

13. Що мав виготовити підмайстер для того, щоб стати майстром?

А шедевр

Б герб свого цеху

В подарунки всім майстрам цеху

Г подарунок для міської церкви

14. Вулиці в середньовічному місті були:

А широкими

Б вузькими

15. Міський плебс становили:

А чорнороби, ремісники, поденники

Б селяни, ремісники, жебраки

В чорнороби, жебраки, поденники

Г ченці, жебраки, поденники

16. На першому місці серед трьох станів середньовічного суспільства у Європі перебували:

А герцоги та маркізи

Б ченці та священики

В купці та ремісники

17. В XI ст. перші міста-комуни у Середньовічній Європі з’явилися:

А у Південній Франції

Б у Північній Італії

В у Західній Франції

Г у Східній Німеччині

18. Медичі та Строцці в Італії, Фугери та Вельзери у Священній Римській імперії, Жан Кер у Франції — ці люди уславилися тим, що були:

А відважними рицарями

Б авторитетними банкірами

В справедливими правителями

Г представниками духівництва

19. Де зародилося чорне духівництво?

А на Заході

Б на Сході

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує та обґрунтовує оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Учитель об’єднує учнів у малі групи і доручає підготувати повідомлення за однією з тем: «Хто такі нормани, вікінги, варяги? Як вони жили?», «Походи вікінгів», «Виникнення скандинавських держав», «Країни Скандинавії у XII—XV ст.», «Духовний світ народів Північної Європи».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.