Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 1

Тема. Цивілізаційна спадщина Стародавнього Світу.

Мета: пригадати і назвати основні події та характеристики історичного розвитку людства у стародавню добу; розпочати відновлення навчальних умінь і навичок із предмета, набутих минулого року; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: повторення.

Обладнання: підручник, карги з історії Стародавнього світу.

Основні терміни і поняття: цивілізаційна спадщина, Стародавній світ.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Актуалізація опорних знань

III. Повторення вивченого матеріалу

1. Життя людей за первісних часів.

2. Основні події та характеристики цивілізаційної спадщини:

1) Стародавнього Сходу

2) Стародавньої Греції

3) Стародавнього Риму

4) Давніх слов'ян та їхніх сусідів

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель інформує учнів про початок вивчення нового предмета, привертає увагу до загальних питань організації навчальної діяльності й особливостей першого уроку з курсу.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Що таке історія?

2. Як вивчають історію?

3. Що таке Стародавній світ?

4. Які країни й регіони ви вивчали в історії Стародавнього світу?

5. Як ви розумієте вислів «цивілізаційна спадщина»?

III. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Життя людей за первісних часів

Дидактична гра «Снігова куля»

Правила гри. Кожний учасник гри по черзі називає факти або характеристики за даною проблемою. Причому наступний гравець повторює перелік своїх попередників від початку, а потім додає своє. Зрештою утворюється довгий тематичний ланцюжок. Якщо учасник гри припускається помилки або робить довгу паузу, він вибуває з гри. Переможцем стає той, хто створить найдовший ланцюг.

Для більш організованого проведення гри краще не залучати весь клас, а обрати декілька учнів і викликати їх до дошки. Доцільно призначити учня, який контролюватиме правильність ланцюжків, що називаються.

Гра активізує навчальну діяльність учнів та їхні пізнавальні здібності.

2. Основні події та характеристики цивілізаційної спадщини:

1) Стародавнього Сходу Бесіда за запитаннями

а) Які країни належать до Стародавнього Сходу?

б) Якими є хронологічні межі історії Стародавнього Сходу?

в) Якими були особливості виникнення й розвитку держав Стародавнього Сходу?

г) Якою є культурна спадщина цивілізації Стародавнього Сходу?

2) Стародавньої Греції

I варіант

Бесіда за запитаннями

а) Якими є хронологічні межі історії Стародавньої Греції?

б) У чому історичне значення грецького варіанта державності для цивілізаційної спадщини Стародавнього світу?

в) У чому значення грецької культурної спадщини для історії людства?

II варіант

Дидактична гра «Хто останній — перемагає»

Правила гри. У грі по черзі беруть участь пари учнів. Вони повинні одним реченням (характеристиці певного явища) розкрити зміст проблеми. Один починає, інший продовжує і т. д. Виграє той, чиє речення було останнім.

3) Стародавнього Риму

а) Якими є хронологічні межі історії Стародавнього Риму?

б) Що дала римська форма державності для цивілізаційної спадщини людства?

в) Якою була культурна спадщина Стародавнього Риму?

4) Давніх слов’ян та їхніх сусідів

а) Якими є хронологічні межі давньослов’янського періоду в історії слов’янських народів?

б) Якими є, на вашу думку, найвагоміші цивілізаційні здобутки цього періоду?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель самостійно підбиває підсумки уроку або пропонує зробити це учням, виконавши завдання: спростуйте або підтвердите конкретними фактами думку, що без цивілізаційної спадщини Стародавнього світу був би неможливим подальший поступальний розвиток людства.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте презентацію або повідомлення про цивілізаційну спадщину одного з розглянутих історико-культурних регіонів Стародавнього світу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст