Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 7

Тема. Практичне заняття «Основні стоянки та пам'ятки і первісних людей на території України».

Мета: розвивати вміння готувати учнівський проект і представляти його результати у формі презентації або повідомлення перед класом; характеризувати найвідоміші стоянки й пам'ятки первісних людей на території України; розвивати вміння використовувати історичні джерела для пошуку відповідей на поставлене запитання; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, атлас, стінна карта «Найдавніше минуле України», матеріали, підготовлені вчителем й учнями до практичного заняття.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему практичного заняття, нагадує його особливості як форми роботи на уроці й правила, яких необхідно дотримуватися.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Коли з’явилися первісні люди на території сучасної України?

2. Як змінювалися природні умови впродовж кам’яного віку?

3. Яким було життя первісних людей?

4. Які винаходи були здійснені людиною впродовж кам’яного віку?

III. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

План роботи

1. Представлення повідомлень.

2. Найвідоміші пам’ятки доби первісності на території України.

3. Виконання завдань.

Перед початком роботи вчитель привертає увагу учнів до випереджального завдання, результати якого будуть обговорені під час закріплення нових знань.

Випереджальне завдання

Як розвивалося матеріальне, духовне та релігійне життя первісних людей, що заселяли територію України в давнину?

1. Представлення повідомлень

Учні презентують підготовлені повідомлення про основні стоянки та пам’ятки первісних людей, знайдені археологами на території України. Після виступів учитель ставить доповідачам запитання.

Запитання

1) Що серед вивченого під час підготовки свого проекту ви вважаєте найважливішим? Поясніть свою думку.

2) Чого ви навчилися, працюючи над обраним проектом?

2. Найвідоміші пам'ятки доби первісності на території України

Розповідь учителя

Як вам уже відомо, заселення земель, де нині розташована Україна, розпочалося близько 1 млн років тому. Від перебування на українських землях первісних людей залишилася велика кількість археологічних пам’яток, які дають можливість скласти уявлення про ті давні часи. Найдавніша стоянка первісних людей на території України розташована біля сучасного села Королеве в Закарпатській області. Вона була знайдена в 1974 р. київським археологом В. Гладіліним. Це була стоянка пітекантропів, яка дає уявлення про їх знаряддя праці та спосіб життя.

Значно більше археологічних пам’яток збереглося від перебування неандертальців і кроманьйонців. Знахідки дають змогу дізнатися про заняття й духовне життя та мистецтво цих людей.

Свідченням поширення релігійних уявлень на теренах України стали знахідки людських поховань, виявлені в печері Киїк-Коба та інших місцях Криму. Померлих ховали в спеціальних ямах, у скорченому вигляді, на боці. Це говорить про появу в неандертальців найпростіших уявлень про існування в людини душі та життя в потойбічному світі, властивих майже всьому давньому людству. Поховання влаштовували в межах житла, що доводило відсутність у тогочасної людини жаху до померлого (за стародавніми уявленнями вважалося, що вони заснули) і наявність віри в збереження кровних зв’язків останніх із живими.

У середньому палеоліті з’явилися перші зразки первісного мистецтва на наших землях. Найдавнішими творами мистецтва людини є зображення на кістках тварин. На дністровській стоянці в селі Молодове було знайдено лопатку мамонта з композицією, у центрі якої перебувала стилізована фігура оленя в оточенні хвилястих ліній, трикутників і слідів численних ударів. Деякі вчені вважають, що ця знахідка пов’язана з давніми ритуалами мисливської магії.

Високого рівня духовного розвитку досяг у час пізнього палеоліту (35—11 тис. років тому) кроманьйонець. Первісне мистецтво тоді було тісно пов’язано з магічними обрядами, які здійснювалися в спеціальних місцях. Залишки такої споруди відкрито на стоянці Мізин. Тут було знайдено фігурки та «шумливий» браслет із кісток мамонта, що одягався під час магічних церемоній. Серед знахідок також є набір розмальованих мамонтових кісток і молоток із рогу північного оленя, що використовувалися як ударні музичні інструменти. Сучасні вчені спробували відтворити магічне звучання цих первісних музичних інструментів і записали їх на грамплатівку. Розмальований череп та ударні молотки знайдено також на стоянці в селі Межиріч.

Одним із найвідоміших святилищ на території України, де протягом тривалого часу (від пізнього палеоліту до доби бронзи) відбувалися магічні обряди, є гроти Кам’яної Могили поблизу Мелітополя. Віра в існування в людини душі та її життя в потойбічному світі розвивалося й у мезоліті. Серед поховань людей цієї доби зустрічаються такі, що завалені зверху камінням. Ймовірно, це було зроблено одноплемінниками з метою недопущення повернення душі померлих. У знайдених на Дніпропетровщині могильниках кістяки посипані вохрою — природною червоною фарбою. Цей обряд, як вважають учені, уособлював віру людини в очисну силу вогню. У гротах Кам’яної Могили знайдено кам’яні гальки та плитки, вкриті геометричними візерунками зі слідами суцільного фарбування вохрою. Це були так звані чуринги, які мали важливе містичне призначення та вважалися вмістилищем душі людини.

У духовному світі людини знайшли відображення й зміни, які відбувалися за неоліту. Серед землеробсько-скотарських племен набув поширення культ матері-землі, про що свідчать численні знахідки речей, необхідних у потойбічному житті: тепер замість зброї до могили померлого вкладали глиняний посуд і знаряддя праці. У релігійних уявленнях мисливців головне місце, як і раніше, належало культу тварин, що були об’єктами полювання. Під час поховань здійснювалися тризни, які супроводжувалися биттям глиняних посудин, наповнених жертовною стравою. Про ускладнення релігійних уявлень населення Подніпров’я свідчать знахідки поховань, де в одній ямі перебувало близько 40 черепів померлих, а всі інші кістки були прикопані в другій ямі поряд. У багатьох могильниках знайдено кістяки, які свідчать, що небіжчиків перед похованням було міцно зв’язано. Можливо, живі відчували жах перед померлими й у такий спосіб намагалися їх знешкодити.

Проявами естетичних уподобань людини неоліту є знахідки різноманітних прикрас. Одяг, пояси та головні убори прикрашали нашивними пластинками, вирізаними з іклів вепра та вкритими орнаментом. Окрасою жінок були намиста з полірованої кістки, черепашок та напівкоштовного каміння. Значного поширення за неоліту набув звичай прикрашати речі орнаментом. Ним вкривали не лише кам’яні вироби та кераміку, але, ймовірно, речі з дерева та шкіри, які не збереглися до наших часів.

3. Виконання завдань

(Тексти та відповідні ілюстративні матеріали, необхідні для виконання завдань, готує вчитель.)

1) Прочитайте опис знахідок на стоянці Межиріч і розгляньте ілюстрації.

На стоянці відкрито чотири великих наземних житла, побудованих із застосуванням великих костей і бивнів мамонтів. Вага кожного з помешкань приблизно дорівнювала 20 т. Усередині жител розташовувалися вогнища з прибудованими кухонними пристроями, виробничі центри, ямки-сховища. На стоянці зібраний багатий кам’яний і кістяний матеріал, наприклад світильники з надколінної кістки, антропоморфні фігурки, пряжки, застібки, голки, червона вохра, бурштин та ін. В одному із жител виявлений набір великих кісток, прикрашених орнаментом і зображеннями вогню. Одним із найвизначніших відкриттів є знахідка найдавнішого набору музичних інструментів, серед яких — декорований барабан із черепа мамонта.

Який висновок можна зробити щодо розвитку суспільства за результатами дослідження стоянки Межиріч?

2) Розгляньте діораму «Стоянка неандертальців у печері Киїк-Коба» (найдавніша стоянка неандертальців на території України).

Який аспект життя неандертальців відображає діорама?

3) Розгляньте знаряддя праці, знайдені на стоянці первісних людей біля села Королеве на Закарпатті. Яку технологію обробки каменю застосовували її мешканці?

4) Розгляньте реконструкцію стоянки неандертальців (село Молодове). Які матеріали використовували неандертальці для будівництва жител на стоянці Молодове?

5) Проаналізуйте картину сучасного художника, яка відображає життя мешканців Кирилівської стоянки. Зробіть усі можливі висновки про життя, господарство, розвиток знарядь праці.

6) За допомогою додаткових джерел дайте характеристику визначної пам’ятки природи й історії України — Кам’яної Могили.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Відбувається у формі бесіди з учнями за випереджальним завданням, отриманим на початку уроку.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням самостійно підбити підсумки уроку, відповівши одним реченням на запитання: «У чому ви вбачаєте важливість матеріалу, розглянутого на уроці?». На поставлене запитання по черзі відповідають усі учні.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть розглянутий на попередньому уроці матеріал відповідного параграфа підручника.