Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОКИ № 66—70

Тема. Підсумкове узагальнення до курсу «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал курсу і здобуті вміння та навички; виховувати 8 учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, стінні карти.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ

ВНЕСОК НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА. РОЛЬ СТАРОДАВНЬОГО ПЕРІОДУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Вивчаючи історію у цьому класі, ми пройшли шлях від виникнення предків людини до кінця історії стародавнього світу.

Ви дізналися, що підсумком тривалого періоду первісності було формування людини сучасного типу. Найважливішим у людині стало те, що вона виявилася творцем. Людина почала освоювати, а потім і перетворювати природу, сформувала початки релігії і мистецтва, опанувала землеробство і скотарство, навчилася будувати будинки і міста.

На межі IV—III тис. до н. е. людина перейшла від первісності до цивілізації. Виникли перші держави, писемність, людство навчилося жити у великих спільнотах, поєднувати свої інтереси з інтересами інших людей, тобто зробило рішучі кроки у напрямку до цивілізованого життя.

Кожна стародавня цивілізація мала свій неповторний вигляд. Однак у влаштуванні та розвитку стародавніх цивілізацій було й багато спільного. У VI ст. до н. е. відбулися величезні зрушення в культурах стародавніх народів. У Стародавніх Персії, Індії, Китаї виникли нові релігії — зороастризм, буддизм і конфуціанство, проповідували останні великі іудейські пророки, а в Стародавнії! Греції зародилася філософія. Це був час великого духовного прориву стародавніх народів, що привів у подальшому до найвищого злету культури.

Сучасна цивілізація безліччю незримих ниток пов’язана з історією стародавнього світу, в якій перебувають витоки народів і держав, мов і культур.

Європейська цивілізація, частина сучасної світової цивілізації, сприйняла і розвинула культурну і політичну спадщину античності і зародження в її надрах християнства. У сучасній китайській цивілізації живе конфуціанство, а в цивілізаціях Південно-Східної Азії — буддизм.

Саме слово «цивілізація» має стародавній латинський корінь, так само як і настільки звичні нам поняття «культура», «федерація», «конституція» , «республіка». Зі Стародавньої Греції прийшли такі слова і явища, як «політика», «демократія», «філософія», «стратегія».

У Стародавній Греції народилося розуміння того, що «людина — міра всіх речей», а в Стародавньому Римі була зроблена спроба обґрунтувати та захистити права людини.

Античний світ дав приклади республіканського ладу, демократії, явив образ справжнього громадянина, який уміє розумно поєднувати права й обов’язки.

У стародавніх цивілізаціях були закладені основи багатьох сучасних наук — математики і астрономії, медицини та фізики, історії та філософії. У них же склалися певні уявлення про красу, що пов’язані з подальшим розвитком мистецтва, були створені архітектура і театр, поезія і музика. Майбутню літературу, наприклад, неможливо уявити без античних образів і міфології. Історія стародавнього світу свідчить, наскільки плідними можуть бути мирна взаємодія цивілізацій і взаємопроникнення культур. У наш час ми особливо відчуваємо єдність людства. Завдяки розвитку техніки, нових видів транспорту, засобам масової інформації люди, народи, країни виявилися тісно пов’язаними. Комп’ютери утворили навколо земної кулі мережу передачі інформації і знань. Виникла єдина інформаційна цивілізація, яку називають глобальною, або світовою.

В основі сучасної світової цивілізації — спадщина стародавнього світу, вона живе в культурі та свідомості сучасних людей, навіть якщо воші не цілком це усвідомлюють. Історія пов’язує минуле, сьогодення і майбутнє.

Запитання і завдання для узагальнення до курсу

1. Розкажіть про походження людини.

2. Перелічіть основні досягнення «людини розумної» до виникнення перших цивілізацій.

3. Що було спільного і відмінного в перших цивілізаціях Сходу?

4. Які світові релігії виникли в період, що вивчає історія стародавнього світу? Що у них спільного?

5. Що спільного в образах богів і героїв міфів різних народів стародавнього світу?

6. Якими досягненнями народів Стародавніх Сходу, Греції та Риму ми користуємося сьогодні?

7. Назвіть форми державності, які склалися в період стародавнього світу. Наведіть приклади.

8. Яких мудреців стародавнього світу ви знаєте? Сформулюйте їхні основні ідеї.

9. Які книги стародавнього світу справили величезний вплив на подальший розвиток людства?

10. Які основні риси античного світу?

11. Назвіть Сім чудес світу.

12. Як події історії стародавнього світу позначилися на історії нашої батьківщини?

13. Пригадайте здобутки цивілізацій і народів, які ми вивчали.

ЗДОБУТКИ ЦИВІЛІЗАЦІЙ І НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Стародавній Єгипет

Створені чудеса світу — піраміди і сфінкс.

Збудовані грандіозні храми й обеліски.

Створена розгалужена іригаційна система землеробства. Накопичені значні наукові знання з медицини, астрономії, математики.

Створене ієрогліфічне письмо.

Винайдено папірус.

Сформувалася складна релігія і міфологія.

Здійснена спроба запровадити єдинобожжя.

Дворіччя (Межиріччя, Месопотамія)

Шумер — найдавніша цивілізація. Тут виникли найдавніші міста-держави.

Будівництво зикуратів — храмів.

Створена розгалужена іригаційна система землеробства.

Записані перші закони.

Винайдено колесо.

Створено систему письма — клинопис.

Зародилась література.

Виникли перші школи.

Стародавній Ізраїль

Сформувалась монотеїстична релігія.

Створено Старий Заповіт — першу частину Біблії.

Збудований Єрусалимський храм, який став взірцем «божественного міста».

Ассирія

Перша могутня імперія Стародавнього Сходу, що трималась на воєнній силі.

Мала наймогутнішу армію Стародавнього Сходу.

Створена значна бібліотека глиняних книг.

Розквіт монументального мистецтва.

Поява прямокутного планування міст.

Персія

Найбільша і наймогутніша імперія Стародавнього Сходу. Будівництво царської дороги.

Створення першої державної пошти.

Створення релігії зороастризму.

Лідія

Початок карбування монет.

Фінікія

Створення першої абетки.

Винайдення пурпурової фарби, прозорого скла.

Розвиток мореплавства.

Колонізація Середземномор’я.

Заснування держави Карфаген.

Стародавня Індія

Міста з продуманим плануванням і життєзабезпеченням (водогін, каналізація).

Санскрит — найдавніша збережена до наших днів форма колись єдиної індоєвропейської мови.

Створення однієї з найдавніших релігійних книг — Веди. Виникнення буддизму — однієї з перших світових релігій.

Склалася варнова система поділу суспільства.

Вперше стали виготовляти тканини з бавовни, цукор — із цукрової тростини, використовувати прянощі і пахощі.

Винайдення цифр, якими ми користуємося.

Винайдення гри у шахи.

Стародавній Китай

Створена могутня імперія Цінь.

Збудована Велика Китайська стіна.

Виникли морально-етичні вчення, релігії —даосизм, конфуціанство.

Винайдено шовк, папір, лак, компас, порох.

Почали вирощувати чай.

Застосування паперових грошей.

Був прокладений Великий Шовковий шлях зі Сходу на Захід.

Стародавня Греція

Зародилась і розвинулась багата міфологія.

Створені великі поеми «Іліада» і «Одіссея».

Поліс — міська громада.

Вперше сформувались поняття «демократія» і «громадянин».

Сформувався принцип, що всі закони однакові для всіх.

Дали приклади відданого і безкорисного служіння батьківщині. Створені видатні зразки в архітектурі і скульптурі, які стали взірцями для наслідування наступних поколінь.

Зародилась філософія як наука й основи інших наук.

Зведені перші театри, народились перші трагедії і комедії. Розвиток ораторського мистецтва.

Організація системи виховання.

Поява Академій.

Почали проводитись Олімпійські ігри.

Розвиток воєнної справи.

Завоювання Александра Македонського.

Взаємодія грецької цивілізації та цивілізації Сходу, розквіт культури еллінізму.

Стародавній Рим

Заклав підвалини сучасної західноєвропейської цивілізації.

Латина.

Римське право.

Устрій республіки.

Ідея й устрій імперії.

Початки міського самоврядування.

Мистецтво будівництва доріг і водогонів.

Елементи архітектури — арка, купол. Цемент.

Воєнне мистецтво.

Література, поезія і ораторське мистецтво.

Організація шкіл і виховання.

Християнство і церква.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст