Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 65

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Римська імперія».

Мета: повторити, закріпити і узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, стінна карта «Адміністративна карта України».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання для узагальнення

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для історії Риму імперської доби. Поясніть свій вибір.

2. Поясніть на прикладах поняття і терміни «принципат», «домінат», «християнство», «Символ віри», «Святе письмо», «церква», «діаспора», «Велике переселення народів», «Візантія».

3. Виконайте завдання за історичною картою. Покажіть:

1) кордони Римської імперії в період її розквіту та основні провінції;

2) території, які втратила імперія у IV—V ст.;

3) варварські королівства, які постали на теренах Західної Римської імперії;

4) напрямки Великого переселення народів;

5) напрямки і результати Великого розселення слов’ян;

6) межі Боспорського царства.

4. Опишіть основні пам’ятки культури доби Римської імперії.

5. Назвіть головні причини падіння Західної Римської імперії.

6. Висловіть власну думку про такі події:

1) установлення системи правління — принципату;

2) установлення системи правління — домінату;

3) реформи імператорів Діоклетіана і Константина;

4) виникнення християнства і запровадження його як державної релігії;

5) Велике переселення народів;

6) криза і загибель Римської імперії.

7. Схарактеризуйте найважливіші зміни, що мали місце в розвитку Риму в результаті рабовласницького ладу.

8. Яким був вплив Риму на античні міста-держави Північного Причорномор’я?

9. Уявіть собі, що ви опинилися в Римі часів імперії. Які об’єкти міста ви б відвідали?

10. Як змінювалися права римських громадян у часи імперії?

11. Складіть розповідь про правління одного з імператорів.

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. Яку назву мав воїн, що бився для втіхи глядачів?

А гладіатор

Б центуріон

В гастат

Г гопліт

2 Про якого римського імператора йдеться у розповіді історика Светонія про пожежу в Римі в 64 р.?

Шість днів і шість ночей вирувала пожежа. Люди шукали порятунку в кам’яних пам’ятниках і склепах. Крім житлових будинків, палали палаци прославлених полководців, храми богів, горіло все

славетне та пам’ятне, що збереглося з минулих часів. Цією пожежею імператор милувався з Меценатовбі башти, насолоджуючись, за його словами, прекрасним полум’ям, і, одягнений у театральний костюм, співав арію з трагедії «Падіння Трої». І ось такого правителя Рим терпів майже 14 років, поки нарешті не повстав.

А Цезар

Б Октавіан Август

В Нерон

Г Траян

3. Яка назва слов’ян зустрічається у писемних джерелах раніше?

А склавини

Б поляни

В венеди

Г анти

4. Унаслідок якої події відбулося падіння Західної Римської імперії?

А германський вождь Одоакр усунув від влади 16-річного імператора Ромула Августула

Б захоплення Риму племенами вестготів, очолюваними Аларіхом

В поділ Римської імперії імператором Феодосієм між його синами

Г захоплення і пограбування Риму вандалами

5. Яке місто було столицею Західної Римської імперії?

А Константинополь

Б Рим

В Равенна

Г Александрія

6. Які племена відіграли головну роль у знищенні Західної Римської імперії?

А тюркські

Б германські

В кельтські

Г слов’янські

7. Коли відбувся поділ Римської імперії на Східну і Західну?

А 313 р.

Б 325 р.

В 395 р.

Г 476 р.

8. Хто з римських імператорів своїм едиктом вперше дозволив вільне віросповідання, що сприяло утвердженню християнства як державної релігії?

А Нерон

Б Константин

В Діоклетіан

Г Октавіан Август

9. Яка пам’ятка є прикладом римської культури?

10. Які реформи були здійснені римським імператором Константаном Великим (виберіть три правильні відповіді)?

1 запровадження золотої монети — соліда

2 залучення до римської армії загонів варварів

3 упровадження християнства як державної релігії

4 будівництво нової столиці імперії

5 поділ імперії на дві держави

6 установлення системи правління принципату

7 надання всім жителям імперії римського громадянства

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

А скликання Першого Вселенського Собору

Б пограбування Риму готами

В битва на Каталаунських полях

Г проголошення Константинополя столицею імперії

12. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 колон

2 латифундія

3 варвари

4 преторіанці

А велике земельне володіння

Б дрібний орендатор

В імператорська гвардія

Г раб-воїн, що бився на втіху глядачів

Д сусідні з Римською імперією племена

II ВАРІАНТ

1. Правління якої династії вважається «золотим віком» Римської імперії?

А Юліїв-Клавдіїв

Б Флавіїв

В Северів

Г Антонінів

2. Оборонні споруди на кордоні Римської імперії називалися:

А лімес

Б домус

В солід

Г поліс

3. З якою подією історії пов’язана поява поняття «вандалізм»?

А переселення племені вандалів у межі Римської імперії

Б безглузде знищення вандалами культурних цінностей у Римі після його захоплення

В захоплення вандалами Карфагена і створення свого королівства

Г навала гунів на Римську імперію

4. Яке місто було столицею Східної Римської імперії?

А Рим

Б Равенна

В Константинополь

Г Александрія

5. У якому році припинила своє існування Західна Римська імперія?

А 395 р.

Б 451 р.

В 455 р.

Г 476 р.

6. Вторгнення яких племен до Східної Європи започаткувало Велике переселення народів?

А готи

Б гуни

В авари

Г слов’яни

7. За якого імператора Римська імперія здійснила свої останні значні територіальні завоювання?

А Октавіан Август

Б Нерон

В Траян

Г Константин

8. Міланський едикт, виданий імператором Константином:

А сприяв утвердженню християнства як державної релігії

Б привів до розколу Римської імперії на Західну і Східну

В відкрив шлях до варваризації римської армії

Г заборонив боргове рабство для римських громадян

9. Схема якої битви зображена на ілюстрації?

А Марафонської битви

Б битви при Гавгамелах

В битви при Каннах

Г битви при Фарсалі

10. Які з указаних імператорів переслідували християн (виберіть три правильні відповіді)?

1 Октавіан Август

2 Нерон

3 Константин

4 Діоклетіан

5 Марк Аврелій

6 Феодосії!

7 Юліан

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

А битва на Каталаунських полях

Б скликання Першого Вселенського собору

В поділ імперії на дві держави — Західну і Східну

Г поразка римлян від готів у битві під Адріанополем

12. Установіть відповідність між іменами правителів Риму та їхніми характеристиками.

1 Гай Юлій Цезар

2 Октавіан Август

3 Нерон

4 Константин

А видатний полководець, який уславився завоюванням Галлії, Британії, Сирії, Єгипту, був призначений сенатом довічним диктатором Риму, загинув від рук змовників

Б перший Римський імператор, встановив форму правління, яка отримала назву «принципат»

В «імператор-поет», який відомий масовими винищеннями своїх противників; його звинувачували у підпалі Риму, пожежа в якому мала надихнути на творчість

Г відновив одноосібну владу імператора, переніс столицю імперії у місто Візантій, яке було перейменовано на його честь, сприяв утвердженню християнства як державної релігії

Д установив у Римській імперії нову форму правління, яка отримала назву «домінат», розділив державу між тетрархами, започаткував низку реформ

Відповіді: І варіант: 1. А; 2. В; 3. В; 4. А; 5. В; 6. Б; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. 1, 2, 4; 11. Г А Б В; 12. 1В 2А 3Д 4В;

II варіант: 1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. Г; 6. Б; 7. В; 8. А; 9. В; 10. 2, 4, 7; 11. Б Г В А; 12. 1А 2Б 3В 4Г.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд із десяти слів, використавши терміни, поняття, персонали вивченої теми.