Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 48

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Доба еллінізму».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, стінні карти «"Східний похід" Александра Македонського», «Елліністичні держави».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель знайомить учнів із темою та основними завданнями уроку.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Запитання та завдання для узагальнення

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для історії еллінізму. Поясніть свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «еллінізм», «музей», «пергамент», «Східний похід».

3. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть володіння Персії напередодні походу Александра Македонського.

2) Покажіть на карті основні події «Східного походу» Александра Македонського.

3) Покажіть території, які були захоплені Александром Македонським.

4) Покажіть елліністичні держави, що утворились у результаті розпаду імперії Александра Македонського.

5) Покажіть основні центри античної цивілізації Північного Причорномор’я та елліністичної цивілізації.

4. Опишіть основні пам’ятки елліністичної доби.

5. Назвіть головні причини блискучих перемог Александра Македонського.

6. Висловіть власне судження про:

1) «Східний похід»;

2) утворення елліністичних держав.

7. Схарактеризуйте найважливіші зміни, що відбулися в результаті «Східного походу» Александра Македонського.

8. Чому створена Александром Великим держава розпалася відразу після його смерті?

9. Уявіть собі, що ви опинилися в Александрії Єгипетській у часи еллінізму. Які об’єкти міста ви відвідали б?

10. Як позначилися на релігії зміни, що відбулися за часів еллінізму?

11. Які причини викликали ослаблення елліністичних держав і підкорення їх Римом?

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. У якому році Александр Македонський вирушив у «Східний похід» на завоювання Персії?

А 359 р. до н. е.

Б 338 р. до н. е.

В 334 р. до н. е.

Г 331 р. до н. е.

2. Що сприяло підкоренню грецьких полісів Македонією?

А тривала міжусобна боротьба між грецькими державами

Б перемога греків у війні з персами

В встановлення влади тиранів у полісах

Г «Східний похід» Александра Македонського

3. Населення якого міста було повністю продано Александром Македонським у рабство?

А Персеполь

Б Сузи

В Тір

Г Бібл

4. Бог грому і блискавки, цар богів у грецькій міфології — це:

А Зевс

Б Посейдон

В Аполлон

Г Аїд

5. Полководці Александра Македонського, які після його смерті поділили між собою імперію, називалися:

А діадохи

Б стратеги

В сатрапи

Г архонти

6. Період домінування грецької культури та мови у Східному Середземномор’ї після розпаду імперії Александра Македонського — це:

А доба Великої колонізації

Б доба «темних віків»

В доба еллінізму

Г архаїчна доба

7. Місто-держава в Стародавній Греції — це:

А поліс

Б колонія

В провінція

Г ном

8. Одноосібний правитель у грецькому місті-державі, який приходив до влади, як правило, за допомогою насильства, — це:

А архонт

Б стратег

В тиран

Г басилевс

9. Яке із зображених чудес світу було зведено в Александрії?

10. Які твердження характеризують становища рабів у Стародавній Греції (виберіть три правильні відповіді)?

1 були вільними, але бідними

2 працювали власними знаряддями праці

3 отримували незначну заробітну плату

4 не мали жодних прав

5 працювали знаряддями праці рабовласника

6 могли мати родину

7 могли за певних обставин здобути волю

11. Установіть хронологічну послідовність подій походу Александра Македонського на Схід.

А облога Тіра

Б битва при Гавгамелах

В битва біля міста Ісс

Г битва на річці Гранік

12. Установіть відповідність між іменем давньогрецького діяча та галуззю, у якій він уславився.

1 Фідій

2 Піфагор

3 Гіппократ

4 Еврипід

А медицина

Б трагедія

В математика

Г риторика

Д скульптура

II ВАРІАНТ

1. Державний лад у грецьких містах-державах, що характеризувався як «влада небагатьох» та означав зосередження владних повноважень у руках невеликої групи людей, — це:

А тиранія

Б олігархія

В демократія

Г охлократія

2. Столицею імперії Александра Великого було оголошено місто:

А Афіни

Б Мемфіс

В Вавилон

Г Пелла

3. Які хронологічні межі епохи еллінізму?

А V—IV ст. до н. е.

Б III ст. до н. е. — III ст. н. е.

В VIII—VI ст. до н. е.

Г IV—І ст. до н. е.

4. Хто був головним супротивником Александра Македонського під час його «Східного походу»?

А Дарій III

Б Пор

В Філіпп II

Г Демосфен

5. Яка споруда в елліністичну добу використовувалась як маяк?

А гробниця царя Мавсола

Б Колос Родоський

В Вавилонська вежа

Г Александрійська бібліотека

6. Держава Селевкідів мала також другу назву:

А Сирійське царство

Б Єгипет

В Пергам

Г Понт Евксинський

7. Матеріал для записів, що був винайдений у Передній Азії й вироблявся зі звіриних шкур, — це:

А пергамент

Б папір

В шовк

Г папірус

8. Унаслідок якої події загинула Перська держава?

А Греко-перської війни 500—449 рр. до н. е.

Б «Східного походу» Александра Македонського 334—325 рр. до н. е.

В Першої Пунічної війни 264—241 рр. до н. е.

Г Пелопоннеської війни 431—404 рр. до н. е.

9. Яке місто вважається символом еллінізму?

А Пелла

Б Александрія Єгипетська

В Пергам

Г Вавилон

10. Яка скульптура є шедевром елліністичної доби?

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

А битва при Гавгамелах

Б виникнення Пергамського царства

В війна діадохів

Г битва при Херонеї

12. Установіть відповідність між назвою пам’ятки, віднесеної до Семи чудес світу, та містом, у якому вона розташовувалась.

1 Фароський маяк

2 гробниця царя Мавсола (Мавзолей)

3 храм Артеміди

4 статуя Зевса

А Олімпія

Б Афіни

В Александрія Єгипетська

Г Ефес

Д Галікарнас

Відповіді: І варіант: 1. В; 2. А; 3. В; 4. А; 5. А; 6. В; 7. А; 8. В; 9. А; 10. 4, 5, 7; 11. Г В А Б; 12. ІД 2В ЗА 4Б.

II варіант: 1. Б; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. Б; 6. А; 7. А; 8. Б; 9. Б; 10. А; 11. Г А В Б; 12. 1В 2Д ЗГ 4А.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд із 12 слів за вивченою темою.