Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 28

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавні Індія та Китай».

Мета: узагальнити й оцінити знання, уміння й навички, набуті учнями впродовж вивчення теми; удосконалити набуті вміння та навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, стінна карта «Індія і Китай у давнину», завдання для проведення узагальнення й тематичного оцінювання знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Розв'язування кросвордів і ребусів

Учні розв’язують кросворди й ребуси, підготовлені своїми товаришами.

Завдання для узагальнення

1. Поясніть значення термінів і понять «Хараппська цивілізація», «арії», «Веди», «Ведійська цивілізація», «індуїзм», «варни», «буддизм», «царство Чжоу», «конфуціанство», «імперія Цінь», «імперія Хань», «повстання “Червонобрових”», «повстання “Жовтих пов’язок”».

2. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть дві головні річки Індії та вкажіть напрямок їхньої течії.

2) Покажіть і назвіть гори, що є природною північною межею Індії.

3) Покажіть найдавнішу індійську цивілізацію й назвіть місто, що було її центром.

4) Покажіть межу розселення арійських племен на території Індії на початку І тис. до н. е.

5) Укажіть назву держави, де народився засновник буддизму, царевич Сіддхартха Гаутама.

6) Покажіть територію держави Маур’я за правління царя Ашоки.

7) Покажіть дві головні річки Китаю та вкажіть напрямок їхньої течії.

8) Покажіть район виникнення давньокитайської цивілізації.

9) Покажіть територію китайської держави Шань-Інь.

10) Обведіть кордони китайського царства Чжоу.

11) Покажіть і назвіть сім китайських держав за доби «Воюючих царств».

12) Обведіть кордони імперії Цінь за правління Цінь Шіхуанді.

13) Покажіть території, завойовані імператорами династії Хань.

14) Покажіть Велику Китайську стіну та назвіть кочові племена, від яких вона захищала китайців.

15) Покажіть Великий Шовковий шлях.

3. Порівняйте спосіб життя людей Стародавніх Індії та Китаю.

4. Наведіть приклади впливу природно-географічних умов Індії та Китаю на зародження держави й цивілізації.

5. Охарактеризуйте особливості суспільного устрою в Індії та Китаї.

6. Порівняйте релігійні погляди населення Стародавніх Індії й Китаю.

7. Охарактеризуйте культурні здобутки жителів Стародавніх Індії та Китаю.

8. Визначте й проаналізуйте спільні риси та особливості розвитку цивілізацій в Індії та Китаю.

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. У які два місяці на рік в Індії йдуть дощі та річки виходять із берегів?

А березень і травень

Б травень і червень

В липень і серпень

Г серпень і вересень

2. Коли припинила своє існування держава Маур’я?

А V ст. до н. е.

Б IV ст. до н. е.

В III ст. до н. е.

Г II ст. до н. е.

3. Який бог згідно з віруваннями аріїв у Стародавній Індії був царем усіх богів?

А Агмі

Б Індра

В Мітра

Г Варуна

4. Який бог в індуїзмі вважається грізним носієм космічної енергії, що і творить, і руйнує?

А Брахма

Б Вішну

В Шива

Г Крішну

5. Коли виник буддизм?

А V ст. до н. е.

Б VI ст. до н. е.

В VII ст. до н. е.

Г VIII ст. до н. е.

6. Обов’язком якої варни в Індії було брати участь у війнах й управляти державою?

А брахмани

Б кшатрії

В вайшья

Г шудри

7. Який період в історії Стародавнього Китаю називають часом «Воюючих царств»?

А V—IV ст. до н. е.

Б IV—III ст. до н. е.

В III—II ст. до н. е.

Г II—І ст. до н. е.

8. Що китайський мудрець Конфуцій вважав благословенням небес?

А здоров’я

Б багатство

В дітей

Г довголіття

9. Коли утворилася імперія Цінь?

А 221 р. до н. е.

Б 207 р. до н. е.

В 220 р. н. е.

Г 184 р. н. е.

10. Хто був засновником династії Хань?

А Цінь Шіхуанді

Б Лю Ван

В Ван Май

Г Чжан Го

11. Що першими в історії людства винайшли китайські математики?

А таблицю множення

Б число нуль

В від’ємні числа

Г ділення у стовпчик

12. Який цілющий підбадьорюючий напій рекомендували в давнину хворим китайські лікарі?

А кава

Б вино

В чай

Г какао

II ВАРІАНТ

1. Коли виникла Хараппська цивілізація?

А IV тис. до н. е.

Б III тис. до н. е.

В II тис. до н. е.

Г І тис. до н. е.

2. Який бог згідно з віруваннями аріїв у Стародавній Індії був богом неба?

А Агмі

Б Індра

В Мітра

Г Варуна

3. Хто очолив визвольний рух проти завоювання Індії Александром Македонським?

А Хануман

Б Чандрагупта

В Ашока

Г Равана

4. Який бог в індуїзмі вважається творцем і правителем всесвіту?

А Шива

Б Крішна

В Будда

Г Брахма

5. Із якої частини свого тіла, згідно з міфом, Брахма створив воїнів?

А уста

Б руки

В ноги

Г стегна

6. У чому Будда вбачав причину страждань людини?

А у її праці

Б у хворобах

В у бажаннях

Г у житті

7. Обов’язком представників якої варни в Індії було займатися хліборобством?

А брахмани

Б кшатрії

В вайшья

Г шудри

8. Укажіть, коли виникла перша відома китайська держава Шан-Інь.

А початок II тис. до н. е.

Б середина II тис. до н. е.

В початок І тис. до н. е.

Г середина І тис. до н. е.

9. Коли відбулося повстання «Червонобрових» у Китаї?

А 221 р. до н. е.

Б 207 р. до н. е.

В 23 р. н. е.

Г 184 р. н. е.

10. Скільки років проіснувала Ціньська династія в Китаї?

А 14

Б 50

В 62

Г 150

11. Який із наведених винаходів здійснили в давнину китайці?

А астролябія

Б сейсмограф

В телескоп

Г папірус

12. Коли в Китаї виникла писемність?

А V тис. до н. е.

Б IV тис. до н. е.

В III тис. до н. е.

Г II тис. до н. е.

Відповіді: І варіант: 1. В; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. Б; 8. Г; 9. А; 10. Б; 11. В; 12. В.

II варіант: 1. Б; 2. Г; 3. Б; 4. Г; 5. Б; 6. В; 7. В; 8. Б; 9. В; 10. А; 11. Б; 12. В.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У результаті вивчення теми ви познайомилися з основними подіями, пов’язаними з розвитком цивілізації в Стародавніх Індії та Китаї. Ви змогли зробити висновки на підставі розглянутого матеріалу про внесок цих народів у культурну спадщину людства. Дізнатися більше про них ви зможете самостійно, поглиблюючи свої знання за додатковими джерелами.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про географічне положення та природні умови Стародавньої Греції.