Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 2

Тема. Практичне заняття «Відлік часу в історії стародавнього світу».

Мета: формувати вміння готувати учнівський проект і представляти його результати перед класом у формі презентації або повідомлення; навчати здійснювати відлік років в історії, використовуючи для цього лінію часу; співвідносити рік зі століттям та тисячоліттям, визначати тривалість і послідовність історичних подій; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття «лінія часу», «наша ера», «до нашої ери»; виховний аспект уроку реалізується на підставі усвідомлення учнями важливості як самостійної, так і групової праці для набуття нових знань.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, атлас, матеріали, підготовлені вчителем й учнями до практичного заняття.

Основні терміни та поняття: лінія часу, наша ера, до нашої ери.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель нагадує учням, що минулого року вони вже зустрічалися з практичними заняттями як (формою роботи на уроках історії, нагадує її особливості й правила, яких необхідно дотримуватися.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Що таке хронологія?

2. Якими є хронологічні межі історії стародавнього світу як періоду всесвітньої історії?

* Необхідність виконання завдання й кількість учнів, що залучаються до нього, визначається вчителем.

3. Як ви розумієте значення понять «дата», «століття», «тисячоліття», «ера»?

III. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

План роботи

1. Представлення повідомлень.

2. Виконання завдань за лінією часу.

Перед початком роботи вчитель привертає увагу учнів до випереджального завдання, результати якого будуть обговорені під час закріплення нових знань.

Випереджальне завдання

Яку роль відіграє вміння визначати тривалість і послідовність історичних подій у дослідженні минулого?

1. Представлення повідомлень

Учні презентують підготовлені повідомлення про історію календаря та системи літочислення, що існували в різних народів. Після виступів учитель ставить доповідачам запитання.

Запитання

1) Що серед вивченого під час підготовки свого проекту ви вважаєте найважливішим? Поясніть свою думку.

2) Чого ви навчилися, працюючи над обраним проектом?

2. Виконання завдань за лінією часу

Учитель привертає увагу учнів до накресленої на дошці лінії часу та пояснює її роль у виконанні наступних завдань.

Розповідь учителя

Розгляньте на дошці лінію часу. Вертикальною рискою позначено початок нашої ери (Різдво Христове). Праворуч — наша ера (від Різдва Христового). Тут роки обчислюються послідовно вперед, один за одним — перший, другий, третій і так до нинішнього року.

Ліворуч від розділової риски — час до нашої ери (до Різдва Христового), ми дивимося назад, ніби у зворотний бік. Найближчим роком до межі нашої ери буде 1 р. до н. е. Зауважимо, що нульового року немає. Якщо ми захочемо полічити роки в І ст. до н. е., то чим ближче до кінця століття, тим меншим буде число року. Тобто І ст. до н. е. розпочалося в 100 р. до н. е., а закінчилося в 1 р. до н. е.

Наприклад, правитель Стародавнього Риму Гай Юлій Цезар був убитий у 44 р. до н. е. Позначимо цю подію на лінії часу. Наступним роком буде 43 р. до н. е., за ним іде 42 р. до н. е. і т. д.

Завдання за лінією часу

1) Накресліть лінію часу та позначте на ній різними кольорами час до нашої ери (до Різдва Христового) і нашої ери (від Різдва Христового).

2) На лінії часу позначте: а) І ст. до н. е.; б) V ст. до н. е.; в) III ст.; г) 988 р.; д) 480 р. до н. е.

3) Порахуйте, скільки років уже існує піраміда Хеопса, якщо вона збудована близько 2600 р. до н. е.

4) Порахуйте, скільки років розділяє дату заснування міста Рим (753 р. до н. е.) і рік вашого народження.

5) Визначте, скільки років проіснувала Римська держава, якщо Рим виник у 753 р. до н. е., а Римська імперія загинула в 476 р.

6) З’ясуйте, скільки століть минуло від початку нашої ери.

7) Визначте, до якого століття й тисячоліття належить: а) 2012 р.; б) 1492 р.; в) 490 р. до н. е.; г) 612 р. до н. е.

8) Стародавній римський історик Тацит у своїй книзі пише, що починає розповідь із 821-го року «від заснування міста Рим». Який це був рік нашого літочислення?

9) Який рік був раніше: 50-й рік до нашої ери або 50-й рік нашої ери? На скільки років раніше? Який рік був наступним за 50-м роком нашої ери? Який рік був попереднім? Який рік був наступним за 50-м роком до нашої ери? Який рік був попереднім?

10) У якому році жителі Риму відзначатимуть третє тисячоліття існування свого міста?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Здійснюється у формі бесіди з учнями за випереджальним завданням, отриманим на початку уроку.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підсумовуючи роботу учнів на уроці, учитель звертає їхню увагу, що практичне заняття допомогло ґрунтовно розглянути проблему відліку часу в історії стародавнього світу, аргументує оцінки, отримані учнями.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть розглянутий на попередньому уроці матеріал відповідного параграфа підручника.