Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 16

Тема. Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавній Єгипет».

Мета: узагальнити й оцінити знання, уміння й навички, набуті учнями впродовж вивчення теми; удосконалити набуті вміння та навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися під час вивчення теми, завдання для проведення узагальнення й тематичного оцінювання знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Розв'язування кросвордів і ребусів

Учні розв’язують кросворди й ребуси, підготовлені своїми товаришами.

Запитання та завдання для узагальнення

1. Поясніть значення термінів і понять «ном», «держава», «реформа», «податки і повинності», «ієрогліфи», «фараон», «чиновник», «вельможа», «іригація».

2. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Покажіть річку Ніл, її долину. Укажіть напрямок течії Нілу й море, до якого він впадає.

2) Покажіть першу столицю об’єднаної Єгипетської держави.

3) Покажіть напрямки завойовницьких походів фараонів Тутмоса III та Рамзеса II.

4) Покажіть кордони Єгипетської держави за правління Тутмоса III.

5) Покажіть місця битв під Мегіддо та Кадешем. Коли вони відбулися й чиєю перемогою завершилися?

3. Визначте та охарактеризуйте особливості господарського життя стародавніх єгиптян.

4. Охарактеризуйте повсякденне життя населення Стародавнього Єгипту.

5. Якими були особливості міфологічних й релігійних уявлень стародавніх єгиптян?

6. Охарактеризуйте внесок єгипетської цивілізації у світову культуру.

7. Визначте особливості розвитку Єгипту в різні періоди його історії.

8. Які історичні постаті Стародавнього Єгипту вам запам’яталися? Чим саме?

Завдання для тематичного оцінювання

І ВАРІАНТ

1. У якій частині Африканського континенту розташований Єгипет?

А південно-східній

Б південно-західній

В північно-східній

Г північно-західній

2. Які сільськогосподарські культури вирощувати стародавні єгиптяни?

А рис і пшеницю

Б пшеницю та ячмінь

В ячмінь і кукурудзу

Г кукурудзу та пшеницю

3. Коли утворилося об’єднання Верхнього й Нижнього Єгипту в єдину державу?

А близько 1000 р. до н. е.

Б близько 2000 р. до н. е.

В близько 3000 р. до н. е.

Г близько 4000 р. до н. е.

4. Хто становив переважну більшість населення Стародавнього Єгипту?

А чиновники

Б раби

В ремісники

Г селяни

5. Для якого фараона було збудовано першу ступінчасту піраміду?

А Хеопса

Б Рамзеса

В Джосера

Г Тутмоса

6. За правління якого фараона відбулася битва при Мегіддо між єгиптянами й хетами?

А Яхмоса І

Б Тутмоса III

В Аменхотепа IV

Г Рамзеса III

7. Хто захопив майже весь Єгипет у середині XVII ст. до н. е. й заснував власну правлячу династію в країні?

А хети

Б гіксоси

В «народи моря»

Г греки

8. Поблизу якого єгипетського міста розташовувалася «Долина царів»?

А Фіви

Б Мемфіс

В Ахетатон

Г Саїс

9. Скільки років тривало навчання хлопчиків у школах Стародавнього Єгипту?

А п’ять

Б дев’ять

В десять

Г дванадцять

10. Як звали давньоєгипетського бога мудрості?

А Ра

Б Птах

В Тот

Г Сет

11. Укажіть, уособленням якого бога в Стародавньому Єгипті вважався жук-скарабей.

А Геб

Б Ра

В Озіріс

Г Птах

12. Якого кольору була шкіра в зображуваного єгиптянами бога Озіріса?

А червоного

Б білого

В зеленого

Г жовтого

II ВАРІАНТ

1. Як стародавні єгиптяни називали долину Нілу?

А «чорна земля»

Б «червона земля»

В «жовта земля»

Г «коричнева земля»

2. Укажіть період, коли стародавні єгипетські землероби збирали врожай зернових.

А серпень-вересень

Б червень-липень

В травень-червень

Г березень-квітень

3. Яке місто стало першою столицею об’єднаної Єгипетської держави?

А Фіви

Б Мемфіс

В Ахетатон

Г Саїс

4. У який період у Стародавньому Єгипті з’явилися колісниці?

А Давнє царство

Б Середнє царство

В Нове царство

Г Пізнє царство

5. Кого в Стародавньому Єгипті називали «живими мертвими» або «живими для вбивства»?

А воїнів

Б ремісників

В рабів

Г селян

6. За правління якого фараона відбулася битва при Кадеші між єгиптянами та хетами?

А Яхмоса І

Б Тутмоса III

В Аменхотепа IV

Г Рамзеса III

7. До якого міста переніс столицю Єгипетської держави фараон Аменхотеп IV?

А Фіви

Б Мемфіс

В Ахетатон

Г Саїс

8. Який матеріал для письма був найбільш поширений у Стародавньому Єгипті?

А папір

Б папірус

В пергамент

Г шовк

9. У якому столітті французький учений Ж. Ф. Шампольйон розшифрував значення єгипетських ієрогліфів?

А XVII ст.

Б XVIII ст.

В XIX ст.

Г XX ст.

10. Який бог, за віруваннями стародавніх єгиптян, був володарем царства мертвих?

А Тот

Б Озіріс

В Ра

Г Геб

11. Як у віруваннях стародавніх єгиптян звали священного бика бога Амона-Ра?

А Анубіс

Б Сет

В Апіс

Г Амту

12. Якого бога стародавні єгиптяни зображували у вигляді людини з головою птаха ібіса?

А Сета

Б Тота

В Ра

Г Озіріса

Відповіді: І варіант: 1. В; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. Б; 7. Б; 8. А; 9. Г; 10. В; 11. Б; 12. В.

II варіант: 1. А; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. В; 6. Г; 7. В; 8. Б; 9. В; 10. Б; 11. В; 12. Б.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У результаті вивчення теми ви познайомилися з головними віхами розвитку цивілізації Стародавнього Єгипту. Як і історія будь-якого народу, вона сповнена багатьох цікавих подій. За сторінками підручника ви дізналися лише про деякі з них. За бажанням ви можете поглибити свої уявлення про єгипетську цивілізацію за додатковими джерелами. Упродовж наступних тем на вас чекає чимало цікавого з минулого інших цивілізацій стародавнього світу.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про розвиток Вавилонської держави за часів царя Хаммурапі.