Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Урок 12. ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: дати входження українських територій (Галичини, Буковини) до Австрійської імперії;

• має вміти: показати на карті Галичину, Буковину і Закарпаття у складі Австрійської імперії; охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських регіонів у складі монархії Габсбургів, реформи Йосифа II та їхній вплив на західноукраїнське суспільство.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання

♦ За яких умов українські землі опинились у складі Російської та Австрійської імперій?

IIIСПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота зі схемою

♦ Розгляньте схему і поясніть, у чому полягали особливості становища західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії.

Учитель. У австрійській Галичині українці і поляки становили кожен трохи більше 40 %, євреї — близько 10 % населення. За словами історика Василя Вериги, «Австрія застала Галичину у величезному занедбанні, без шкіл... доріг... великих міст... промислу, торгівлі, з бідним цілковито закріпощеним польською шляхтою сільським населенням... тому українське населення Галичини радо привітало окупацію Австрії, вірячи, що гірше ніяк не може бути».

Робота з історичним документом

1. Проаналізуйте зміст реформ Марії-Терезії та Йосифа. Як вплинули ці реформи на становище представників різних верств суспільства Східної Галичини?

2. Визначте позитивні та негативні наслідки впливу реформ періоду освіченого абсолютизму на греко-католицьке духовенство.

Реформи Марії-Терезії (1740-1780 рр.) та Йосифа II (1780-1790 рр.)

Аграрна: 1781-1782 рр.

• Указ імператора Йосифа II про звільнення селян від особистої залежності від поміщиків.

• Польським панам заборонено збільшувати свої земельні володіння за рахунок селянських наділів.

• Судочинство над селянами мав здійснювати не пан, а спеціальний державний суд.

• Суворо обмежувалися додаткові повинності на користь землевласника.

• Селянин одержав право переходити на інші наділи, а також одружуватись без дозволу пана.

• 1786 р. — указ про обмеження панщини трьома днями.

Церковна:

• 1773 р. — ліквідовано єзуїтський орден та єзуїтський університет у Львові.

• 1774 р. — Відень. Відкрито греко-католицьку семінарію для руських священиків.

• 1774-1776 рр. — заборонено перехід греко-католицьких священиків до складу католицьких. Заборонено вживання терміну «уніат».

• 1781 р. — зрівняні в правах католицька, греко-католицька, протестантська церкви.

• Скасовано обмеження для не католиків посідати державні посади, купувати землі.

• Церква підпорядковувалася державі, а священики отримували статус державних службовців.

Освітня:

• 1784 р. — відновлено діяльність Львівського університету. При університеті відкрито Руський інститут для русинів.

• 1777 р. — запроваджено систему початкових і середніх шкіл 5 типів. На найнижчому рівні початкової школи навчання дітей мали проводити рідною мовою.

Учитель. Найбільш важливим наслідком реформ було те, що вони не ліквідували соціальний конфлікт між поміщиками і селянами, а лише перевели його в законні рамки. До середини XIX ст. у Східній Галичині практично не було села, яке б не судилося зі своїм поміщиком. Зворотним результатом Йосифинських реформ став наївний монархізм селян та лояльність до Габсбурзької династії, яка збереглася аж до кінця існування Австрійської імперії. Щоправда, реформи Йосифа II згодом звели нанівець його наступники — Леопольд II (1790-1792) і Франц (1792-1835). У першій половині XIX ст. тривають селянські виступи:

• 1843-1844 рр. — селянський рух на чолі з Лук’яном Кобилицею (Буковина).

• Лук’ян Кобилиця (1812-1851) — ватажок народних повстань 1843-1844 і 1848-1849 рр. на Буковині, депутат австрійського парламенту (1848). Керовані ним жителі 22 буковинських сіл захопили ліси й пасовиська, відмовилися від повинностей, вигнали чиновників і встановили самоуправління.

• 1831 р. — «холерні бунти» на Закарпатті.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота з картою

• Покажіть на карті Галичину, Буковину і Закарпаття у складі Австрійської імперії.

Запитання

• Як вплинули реформи Йосифа II на західноукраїнське суспільство?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.