Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 52. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 7

Мета уроку

• Після цього уроку будуть узагальнені та оцінені результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці щодо розділу 7 «Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку XX ст.».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести

Учні виконують тестові завдання закритого і відкритого типу.

1. Які особливості розвитку освіти на українських землях у в другій половині XIX — початку XX ст.? (Три варіанти відповіді)

1) Розширення мережі початкових шкіл;

2) повне фінансове забезпечення освіти українською мовою;

3) закриття семирічних реальних училищ;

4) опікування земствами освітньою діяльністю в Наддніпрянщині;

5) доступність для всіх охочих середньої гімназійної освіти;

6) відсутність у школах предметів церковно-релігійного змісту;

7) платне навчання у вищих навчальних закладах.

Відповідь: 1, 4, 7.

2. При читальнях якої організації 1912 р. існувало 540 крамниць, 339 позичкових кас і 121 громадська комора, а протягом 1869-1918 років нею було видано 348 популярних книжечок накладом близько 3 млн примірників?

А «Просвіта»; Б «Сокіл»;

В Українські січові стрільці; Г Наукове товариство ім. Т. Шевченка.

Відповідь: А.

3. У якому стилі написані ці картини?

А Класицизм;

Б реалізм;

В імпресіонізм;

Г абстракціонізм.

Відповідь: Б.

4. Про кого 1907 року С. Петлюра писав?

«...Свідома, занадто свідома діячка української сцени, це найкраще вона довела своєю 25-літньою діяльністю на ній. Могутній талант, який зробив би честь найкращій європейській сцені, талант, якого так охоче і не раз закликали на російську імператорську сцену, до Малого театру...»

А Марка Вовчка; Б С. Крушельницьку;

В М. Заньковецьку; Г О. Кобилянську.

Відповідь: В.

5. У чому полягали особливості розвитку культури України в другій половині XIX ст.? (Три варіанти відповіді)

1) Обмеження вживання української мови в науковій та освітній сферах;

2) різниця в можливостях розвитку через поділ між двома імперіями;

3) виникнення українських громадсько-культурних об’єднань;

4) досягнення стовідсоткової грамотності серед українців;

5) домінування єдиного художнього стилю в архітектурі;

6) заборона відкриття нових вищих навчальних закладів;

7) відсутність української драматургії і театрального мистецтва.

Відповідь: 1, 2, 3.

6. Установіть відповідність між автором та назвою його твору.

1) Д. Яворницький;

2) А. Кримський;

3) І. Мечников;

4) І. Франко.

А «Історія запорізьких козаків»;

Б «Історія Туреччини та її письменства»;

В «Генеалогічні міркування (про походження багатоклітинних)»;

Г «Суспільно-політичні погляди Михайла Драгоманова»;

Д «Історія України-Руси».

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г.

7. Які діячі культури другої половини XIX ст. стояли біля витоків українського «професійного театру»? (Три варіанти відповіді)

1) М. Кропивницький; 2) М. Заньковецька;

3) М. Садовський; 4) С. Васильківський;

5) Д. Яворницький; 6) А. Кримський;

7) М. Коцюбинський.

Відповідь: 1, 2, 3.

8. Установіть відповідність між пам’ятником архітектури та його назвою.

А Володимирський собор у Києві;

Б будівля театру в Одесі;

В будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях;

Г будинок з химерами в Києві;

Д будівля банку «Дністер» у Львові.

Відповідь: 1 Б; 2 А; 3 Г; 4В.

9. У якому університеті працював І. Мечников?

А Харківському; Б Київському;

В Львівському; Г Новоросійському;

Відповідь: Г.

10. Для яких навчальних закладів другої половини XIX ст. характерні такі ознаки: головну увагу приділяли вивченню математики, природничих дисциплін; термін навчання тривав 6-7 років, після чого можна вступати до вищих технічних навчальних закладів?

А Реальні училища; Б гімназії;

В народні училища; Г церковнопарафіяльні ніколи.

Відповідь: А.

11. Діяльність кого з перелічених осіб пов’язана з написанням або виконанням музичних творів на сцені професійного театру?

1) С. Гулак-Артемовського; 2) М. Лисенка;

3) С. Крушельницької; 4) С. Васильківського;

5) М. Пимоненка; 6) Д. Заболотного;

7) А. Кримського.

Відповідь: 1, 2, 3.

12. Установіть відповідність між визначним діячем та фактом його біографії.

1) Д. Заболотний;

2) М. Садовський;

3) М. Пимоненко;

4) М. Леонтович.

А Учасник боротьби з епідемією холери та дифтерії в Подільській губернії; Б засновник першого українського стаціонарного театру в Полтаві;

В учасник розписів Володимирського собору в Києві;

Г автор всесвітньовідомої обробки української народної пісні «Щедрик»;

Д автор академічних підручників з філології та історії Близького Сходу.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г.

13. Установіть послідовність подій другої половини XIX — початку XX ст.

А Заснування першого українського стаціонарного театру в Полтаві;

Б відкриття Новоросійського університету;

В присудження І. Мечникову Нобелівської премії з медицини та фізіології;

Г відкриття пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві скульптора М. Микешина.

Відповідь: Б, Г, А, В.

14. Ханенки, Терещенки, Харитоненки, Тарновські відомі як...:

А старшини періоду Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.;

Б засновники перших селянських кооперативів Наддніпрянщини на початку XX ст.;

В учасники селянсько-козацьких визвольних повстань першої половини XVII ст.;

Г українські меценати і благодійники у Російській імперії другої половини XIX ст.

Відповідь: Г.

15. Що було характерною ознакою розвитку освіти протягом другої половини XIX ст. в українських губерніях Російської імперії?

А Перехід на навчання російською мовою в більшості навчальних закладів;

Б зростання кількості письменних українців до 50 % від усього населення;

В закриття політехнічних інститутів та університетів;

Г суттєве зростання кількості недільних шкіл.

Відповідь: А.

Завдання

1. Назвіть дати:

• створення університетів в Одесі й Чернівцях;

• утворення Наукового товариства імені Шевченка;

• обрання Андрея Шептицького митрополитом греко-католицької церкви.

2. Поясніть:

1) суперечливість умов розвитку української культури (залежність від національної політики імперій);

2) розуміння прав людини і формування способів захисту людських свобод як важливих критеріїв історичного розвитку;

3) роль науки та освіти в обґрунтуванні української національної ідеї, театру в розвитку українського руху;

4) позитивне значення меценатства для розвитку української культури;

5) роль церкви в суспільному житті українців;

6) причини і наслідки змін, що відбулися у другій половині XIX і на початку XX ст. в освіті, науці, культурі, повсякденному житті;

7) особливості розвитку культурного життя в різних регіонах України.

3. Покажіть на карті:

1) центри університетської освіти;

2) місця розташування основних культурно-освітніх закладів і визначних пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва.

4. Розпізнайте й опишіть пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, створені під впливом художніх принципів реалізму і модернізму (на вибір учителя).

5. Охарактеризуйте:

1) вплив модернізації на суспільно-культурне життя українців;

2) зміни в світогляді людини і повсякденному житті.

6. Обґрунтуйте судження про історичне значення діяльності Андрія Шептицького, Івана Пулюя, Іллі Мечникова, Миколи Лисенка, Лесі Українки, Соломії Крушельницької, Марії Заньковецької, Василя Ханенка.

7. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

8. Поясніть такі терміни і поняття: «емансипація», «реалізм», «український модерн», «меценат».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст