Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Урок 47. ОСВІТА, НАУКА, ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: дати створення університетів в Одесі й Чернівцях, утворення Наукового товариства імені Шевченка, обрання Андрея Шептицького митрополитом Греко-католицької церкви;

• має розуміти: розуміння прав людини і формування способів захисту людських свобод як важливих критеріїв історичного розвитку; роль науки та освіти в обґрунтуванні української національної ідеї; роль церкви в суспільному житті українців; причини і наслідки змін, що відбулися у другій половині XIX і на початку XX ст. в освіті, науці, культурі та повсякденному житті; особливості розвитку культурного життя в різних регіонах України; поняття «емансипація», «меценат»;

• має вміти: показати на карті центри університетської освіти, місця розташування основних культурно-освітніх закладів; охарактеризувати вплив модернізації на суспільно-культурне життя українців, зміни в світогляді людини; обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Андрея Шептицького, Івана Пулюя, Іллі Мечникова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання

♦ Пригадайте, які події передували рішенню влади про відкриття українського університету у Львові.

IIIСПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вправа «Маркування тексту»

♦ Прочитати текст підручника, позначити місця, де йдеться про особливості розвитку освіти, обговорити, записати в зошити, виконати завдання.

1. Порівняти стан освіти в Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях на початку XX ст.

2. Які чинники сприяли розвитку освіти, а які, навпаки, гальмували її розвиток?

Учитель. За офіційними даними перепису 1897 р., в українських губерніях на кожних 100 осіб налічувалося 72-85 неписьменних. В Австро-Угорщині на той час на кожних 100 мешканців було зареєстровано 66-75 неписьменних, а в окремих (насамперед, гірських) повітах неписьменність серед селян була стовідсотковою.

Робота з таблицею

На основі тексту підручника складіть таблицю про розвиток науки. Орієнтовний вигляд таблиці

Науковець

Галузь науки

Досягнення

О. Ляпунов

математика

Закономірності рівноваги механічних сил

Науковець

Галузь науки

Досягнення

І. Пулюй

фізика

Рентгенівські промені, переклав Біблію українською мовою

І. Мечников

біологія

Заснування першої бактеріологічної станції в Одесі; щеплення від інфекційних хвороб

М. Миклухо-Маклай

географія

Вивчення народів Океанії, Південно-Східної Азії та Австралії

М. Бенардос

інженерія

Зварювання металу за допомогою електричної дуги

П. Юркевич

філософія

Продовжував розвивати погляди Г. Сковороди

О. Потебня

філологія

Дослідження історії мови

М. Костомаров

історія

«Руїна», «Богдан Хмельницький»

В. Антонович

історія

Засновник української історії

Д. Яворницький

історія

«Історія запорозьких козаків»

М. Грушевський

історія

«Історія України-Руcи»

Робота з біографічними довідками

♦ Дайте оцінку діяльності Івана Пулюя, Іллі Мечникова.

Учитель. В умовах значного поширення українського просвітницького та культурного руху виникла потреба реорганізувати Літературне товариство імені Т. Шевченка в Наукове товариство ім. Т. Шевченка.

1892 року було створено три секції НТШ:

♦ історично-філософська;

♦ філологічна;

♦ математично-природописно-лікарська.

Особливий науковий та організаційний поступ в діяльності НТШ було здійснено протягом 1897-1903 рр. під головуванням Михайла Грушевського.

Робота з підручником

♦ Опрацювати текст підручника про церковне життя в Україні і виконати завдання.

1. Охарактеризуйте діяльність УГКЦ в Україні.

2. Який зв’язок мала УГКЦ з національно-визвольним рухом?

3. Порівняйте діяльність в Україні греко-католицької та православної церков.

Робота з біографічною довідкою

♦ Визначте роль А. Шептицького в піднесенні національного життя в західноукраїнських землях.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці)

♦ На основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини XIX — початку XX ст. (на вибір учителя або учнів).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.