Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 23. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 3

Мета уроку

• Після цього уроку будуть узагальнені та оцінені результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці щодо розділу 3 «Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести

Учні виконують тестові завдання закритого і відкритого типу.

1. Установіть порядок навчальних закладів першої половини XIX ст. за рівнем освіти, починаючи з початкових.

А Гімназії; Б повітові;

В ліцеї; Г парафіяльні.

Відповідь: Г, Б, А, В.

2. Який навчальний заклад на території Україні у складі Російської імперії було відкрито першим?

А Ніжинська гімназія вищих наук; Б Рішельєвський ліцей;

В Київський університет; Г Харківський університет.

Відповідь: Г.

3-4. Про який період життя Т. Г. Шевченка повідомляє газета «Північна бджола»?

«Художник Т. Г. Шевченко вирішив почати видання, назване ним «Живописна Украйна»... Перші чотири картини вже готові і зображують 1. Вид у Києві. 2. Мирська сходка. 3. Зміст відомої казки «Солдат і смерть». 4. «Дарунки від трьох держав Богдану і Українському народу 1649 року...»

А До 1831 року; Б 1831-1838 рр.;

В 1839-1845 рр.; Г 1846-1851 рр.

Відповідь: В.

5. Якого року введено в обіг цю монету?

А 1997 р.;

Б 1998 р.;

В 1999 р.;

Г 2000 р.

Відповідь: Б.

6. Назвіть характерні ознаки українського музичного мистецтва першої половині XIX ст. (Три варіанти відповіді)

1) Українські композитори звертались до народної музики;

2) концерти троїстих музик відбувались у професійних театрах;

3) у гімназіях музичну освіту замінили викладанням танців;

4) у містах почали виникати світські хори і капели;

5) почастішали гастролі європейських оперних виконавців;

6) у селах заборонили виступи кобзарів, бандуристів і лірників.

Відповідь: 1, 4, 5.

7. Назвіть характерні ознаки розвитку архітектури першої половині XIX ст.

(Три варіанти відповіді)

1) У церковному будівництві панівною залишалась дерев’яна архітектура;

2) набула розвою палацово-паркова архітектура;

3) будівництво в південних містах здійснювали за визначеним планом;

4) адміністративні споруди будували в стилі рококо;

5) під час розбудови міст відмовлялись від адміністративного центру;

6) в архітектурі стиль бароко витіснив класицизм.

Відповідь: 2, 3, 6.

8. Укажіть науковців істориків першої половини XIX ст. (Три варіанти відповіді)

1) В. Каразін; 2) Д. Бантиш-Коменський;

3) М. Костомаров; 4) М. Остроградський;

5) М. Маркевич; 6) Т. Осиповський.

Відповідь: 2, 3, 5.

9. Установіть відповідність між особою та фактами її життя.

1) П. Гулак-Артемовський;

2) І. Котляревський;

3) Т. Шевченко;

4) Г. Квітка-Основ’яненко.

А Учасник російсько-турецької війни, сформував 5-й український козачий полк, за що отримав чин майора, директор Полтавського театру, масон, засновник нової української літератури;

Б директор Харківського театру, видавець і автор журналу «Український вісник», повітовий предводитель дворянства, член Товариства наук при Харківському університеті, автор п’єс;

В навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, жив у Петербурзі і за кордоном, прозаїк і драматург, автор творів з козацького життя, схильний до демонології, всі твори написано російською, прожив 43 роки;

Г поет, байкар, професор, а згодом ректор Харківського університету, член Московського товариства аматорів російської словесності та Королівського товариства друзів науки у Варшаві;

Д закінчив Петербурзьку академію мистецтв, перша збірка поетичних творів видана 1840 року, член таємної організації, 10 років перебував у засланні, останні два роки життя прожив у Петербурзі.

Відповідь: 1 Г, 2 А, 3 Д, 4 Б.

10. Коли Т. Г. Шевченка написав ці офорти?

А до 1831 року;

Б 1831-1838 рр.;

В 1839-1845 рр.;

Г 1845-1851 рр.

Відповідь: В.

11. Установіть відповідність між особою та фактами її життя.

1) П. Гулак-Артемовський;

2) М. Максимович;

3) М. Остроградський;

4) В. Каразін.

А Учений-природознавець, історик, перший ректор Київського університету;

Б учений, засновник Харківського університету та Філотехнічного товариства;

В поет, байкар, професор, а згодом ректор Харківського університету;

Г учений секретар російської Медичної академії, автор історії Закарпаття;

Д член Паризької, Російської, Туринської, Римської, Американської академій наук.

Відповідь: 1 В, 2 А, З Д, 4 Б.

12. Позначте портрет першої половини XIX ст.

Відповідь: A.

13. Хто серед наведеного переліку є письменниками епохи класицизму? (Три варіанти відповіді)

1) Петро Гулак-Артемовський; 2) Пантелеймон Куліш;

3) Іван Котляревський; 4) Тарас Шевченко;

5) Іван Карпенко-Карий; 6) Григорій Квітка-Основ’яненко;

7) Максим Рильський.

Відповідь: 1, 3, 6.

14. До якого архітектурного стилю належить ця споруда?

А Бароко;

Б класицизм;

В реалізм;

Г модернізм.

Відповідь: Б.

Завдання

1. Назвіть дати:

• заснування університетів у Харкові та Києві;

• відновлення діяльності Львівського університету;

• виходу друком «Енеїди» Івана Котляревського;

• виходу друком «Кобзаря» Тараса Шевченка.

2. Поясніть:

1) суперечності розвитку української культури під впливом модернізаційних процесів і політики Російської та Австрійської імперій;

2) причиново-наслідковий зв’язок між модернізаційними процесами та змінами в житті й побуті людини;

3) значення історичних пам’яток, фольклору й етнографії в дослідженні національних ознак українців і формуванні національної свідомості;

4) пошук науково-історичних підвалин української самобутності як частини національного руху;

5) зумовленість культурних процесів потребами національного розвитку;

6) суперечливі наслідки модернізаційних процесів для розвитку національної освіти і культури.

3. Охарактеризуйте:

1) розвиток освіти, науки й культури в Україні;

2) формування нової української літератури та сучасної літературної мови.

4. Визначте:

1) особливості розвитку освіти, науки і культури;

2) причини і наслідки культурних зрушень;

3) особливості повсякденного життя.

5. Поясніть терміни і поняття: «класицизм», «романтизм», «національна ідея».

6. Обґрунтуйте судження про історичне значення діяльності Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя, Василя Каразіна, Григорія Квітки-Основ’яненка, Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки, Михайла Максимовича, Михайла Остроградського.

7. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

8. Розпізнайте й опишіть пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, виконані під впливом художніх принципів класицизму і романтизму (на вибір учителя).