Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 22. МИСТЕЦТВО

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

♦ має розуміти: суперечності розвитку української культури під впливом модернізаційних процесів і політики Російської та Австрійської імперій; значення історичних пам'яток, фольклору й етнографії в дослідженні національних ознак українців і формуванні національної свідомості; пошук науково-історичних підвалин української самобутності як частину національного руху; поняття «класицизм», «романтизм»;

♦ має вміти: охарактеризувати розвиток культури в Україні; визначити особливості розвитку культури, причини і наслідки культурних зрушень; пояснити зумовленість культурних процесів потребами національного розвитку, суперечливі наслідки модернізаційних процесів для розвитку національної культури; розпізнати й описати пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва, виконані під впливом художніх принципів класицизму і романтизму.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці)

♦ Підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини XIX ст.».

Робота в групах

1-ша група

♦ На основі отриманого тексту складіть тези про розвиток музики першої половини XIX ст.

Текст

Основними концертними осередками були поміщицькі маєтки. Деякі великі власники земельних угідь мали свої симфонічні оркестри, оперні та балетні трупи. Артистичний склад формувався переважно з кріпаків.

У розвитку музики значну роль відіграло відкриття університетів. При харківському вузі були музичні класи, де велась регулярна підготовка професіональних кадрів. У Львові була відкрита консерваторія.

Визначною постаттю цього періоду є С. Гулак-Артемовський, який створив в українській музиці жанр побутової опери. Це була опера «Запорожець за Дунаєм», яка і сьогодні залишається популярною.

У галузі оперної музики та музики до драматичних п’єс відомим сучасником Гулака-Артемовського був П. Ніщинський — автор музики до Шевченкового «Назара Стодоля», а також найвідомішого свого твору — «Вечорниці», який є дивертисментом «Назара Стодолі». Майже вся музика побудована на матеріалі народних пісень і танців.

Фольклорні засади слугували формуванню навіть таких професійних жанрів, як опера, інструментальна п’єса.

Найбільш відомі західно-українські композитори XIX ст. — це М. Вербицький та І. Лаврівський, О. Нижанківськийа диригент — А. Вахнянин.

2-га група

♦ Опрацюйте текст підручника і підготуйте коротке повідомлення про розвиток театру на початку XIX ст.

3-тя група

♦ Опрацюйте текст підручника і підготуйте коротке повідомлення про розвиток образотворчого мистецтва на початку XIX ст.

Робота з візуальними джерелами

♦ Розглянути візуальні джерела, опрацювати відповідний матеріал підручника і проаналізувати їх.

1. Як ви вважаєте, яка тематика переважала в роботах Т. Г. Шевченка? Чому?

2. Відомо, що Василь Тропінін був відомим портретистом. Розгляньте його роботу та поясніть, як у картині відбивається навколишнє українське життя. Перелік візуальних джерел

• В. Штенберг. «Садиба Г. Тарновського в Качанівці». (1837 р.).

• В. Тропінін «Дівчина з Поділля».

• Т. Шевченко «Катерина», «Дари в Чигирині», «Автопортрет».

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці)

♦ Підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини XIX ст.».

Учитель може надати учням перелік архітектурних пам’яток та електронні адреси текстових та візуальних джерел.

Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні

1. Церква Собору Пресвятої Богородиці (Матків) (https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Собору_Пресвятої_Богородиці_(Матків))

2. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Нижній Вербіж) (https://uk.Wikipedia.org/wiki/Церква_Різдва_Пресвятої_Богородиці_(Нижній Вербіж)) Претенденти до списку світової спадщини ЮНЕСКО

1. Миколаївська астрономічна обсерваторія (https://uk.wikipedia.org/wiki/Миколаївська_астрономічна_обсерваторія)

2. Дендрологічний парк «Софіївка» (https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_дендрологічний_парк_«Софіївка»)

Архітектурні пам’ятки, включені до програми ЗНО

1. Будівля Київського національного університету (uk.wikipedia.org/wiki/Червоний_корпус_КНУ)

2. Пам’ятник князю Володимиру в Києві. 1850-1853 рр. (https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам%27ятник_Володимиру_Великому_(Київ))

3. Пам’ятник градоначальнику та генерал-губернатору А. де Рішельє в Одесі. Скульптор І. Мартос. (1828 р.) (https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам%27ятник_Арману_де_Рішельє)

IIIДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.