Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 21. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: дати виходу друком «Енеїди» Івана Котляревського та «Кобзаря» Тараса Шевченка;

• має розуміти: значення фольклору та етнографи в дослідженні національних ознак українців і формуванні національної свідомості; пошук науково-історичних підвалин української самобутності як частину національного руху;поняття «класицизм», «романтизм»;

• має вміти: характеризувати формування нової української літератури та сучасної літературної мови; визначити причини і наслідки культурних зрушень; пояснити зумовленість культурних процесів потребами національного розвитку; дати оцінку діяльності Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя, Григорія Квітки-Основ'яненка, Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Період кінця XVIII — початку XIX ст. називають новою українською літературою. Кінець XVIII — 30 р. XIX ст. час, коли почав розвиватися просвітительский реалізм і сентименталізм. Формуються нові провідні жанри поезії, прози та драми. Саме в цей період розвивалась літературна українська мова. 1840-60-ті роки XIX ст. — поширюється романтизм. З’являється Шевченко зі своїми творами, зароджується літературна критика (П. Куліш).

Робота з історичними поняттями

Романтизм — мистецький стиль у літературі й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини; увага до особистості, її індивідуальних рис; неприйняття буденності й звеличення «життя духу».

Класицизм — напрям в європейському мистецтві наприкінці XVIII — на початку XIX ст. Йому притаманна орієнтація на античні канони, які проголошували ідеальними, класичними, гідними наслідування.

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте наведене джерело і скажіть, яка проблема непокоїть П. Гулака-Артемовського.

«Думка про те, що, напевно, недалекий той час, коли назавжди зникнуть не лише сліди малоросійських звичаїв і старовини, а й сама мова зіллється з величезною рікою могутньої й панівної російської мови, не залишивши по собі жодних слідів свого існування, породжує в мені такий відчай, що є миті, коли мені хочеться відмовитися від усіх своїх намірів і сховатися в мирному затишку простого селянина, щоб зловити останні звуки рідної мови, що вмирає з кожним днем».

Учитель. Першим твором, написаним народною мовою, який почав процес оформлення її як сучасної літературної мови, стала «Енеїда» І. Котляревського.

Робота з підручником

• Опрацювавши текст підручника, складіть таблицю «Досягнення української літератури у першій половині XIX ст.».

Орієнтовний вигляд таблиці

Прізвище письменника

Твори

І. Котляревський

«Енеїда» (1798 р.), «Наталка-Полтавка», «Москаль-чарівник»

Т. Шевченко

1840 р. — Петербург «Кобзар»

П. Гулак-Артемовський

Писав байки. «Пан та собака»

Г. Квітка-Основяненко

«Сватання на Гончарівці», «Малоросійські оповідання», «Маруся», «Конотопська відьма»

Є. Гребінка

Байкар. «Малоросійські приказки»

П. Куліш

«Чорна рада», автор абетки «кулішівка»

М. Гоголь

«Тарас Бульба», «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Мертві душі», «Ревізор»

Повідомлення учнів

Виступ учнів з презентаціями про життя і творчість Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя, Григорія Квітки-Основ’яненка, Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки.

Учитель. Вершиною української літератури XIX ст. стала геніальна творчість пророка національного відродження України — Тараса Шевченка. Найбільш відомий його твір «Кобзар» вийшов друком у Петербурзі 1840 року. До збірки увійшло лише вісім творів «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», «До Основ’яненка», «Іван Підкова» та «Тарасованіч».

Робота з візуальним джерелом

Форзац першого видання «Кобзаря»

♦ Складіть три запитання до поданого зображення.

Орієнтовні запитання

1. Хто зображений на форзаці?

2. Чому написано не українською?

3. Де і коли видано книгу?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота з історичним джерелом

♦ Як ви вважаєте, чи не перебільшував царський уряд вплив творчості Т. Шевченка на український народ? Чому?

Із обвинувального висновку по справі Т. Шевченка

«З улюбленими віршами в Малоросії могли поселитися і згодом укоренитися думки про вигадане блаженство часів гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість України існувати у вигляді окремої держави... За обурливим духом і зухвалістю, що виходить поза всякі межі, він повинен бути визнаний одним із важливих злочинців».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.