Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Календарне планування курсу «Історія України». 9 клас (52 години)

Уроки 1–2. Повторення. Вступ до курсу «Історія України»

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Урок 3. Політика Російської імперії щодо українських територій

Уроки 4–5. Соціально-економічне становище українських земель

Урок 6. Початок українського національного відродження

Уроки 7–8. Кирило-Мефодіївське братство

Уроки 9–10. Польський і російський рухи. Соціальні рухи

Урок 11. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 1

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Урок 12. Політика Австрійської імперії щодо українських територій

Уроки 13–14. Початок українського національного відродження

Уроки 15–16. «Весна народів» в українських регіонах Австрійської імперії

Урок 17. Лабораторно-практичне заняття «Допис до газети “Зоря Галицька”»

Урок 18. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 2

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

Урок 19. Повсякденне життя мешканців України

Урок 20. Розвиток освіти і культури

Урок 21. Розвиток української літератури

Урок 22. Мистецтво

Урок 23. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 3

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Уроки 24–25. Від Кримської війни до реформ 1860–1870-х рр.

Уроки 26–27. Модернізаційні процеси в економіці та суспільстві

Уроки 28–29. Національно-визвольний рух в Україні в 1860–1890-х рр.

Урок 30. Лабораторно-практичне заняття «Програмові засади й форми організації українського руху»

Урок 31. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 4

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Урок 32. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських регіонів

Урок 33. Москвофіли і народовці

Урок 34. Радикалізація і політизація суспільних рухів

Урок 35. Лабораторно-практичне заняття «Український рух в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.»

Урок 36. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 5

Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

Уроки 37–38. Соціально-економічний розвиток України

Уроки 39–40. Політизація та радикалізація українського національного руху

Уроки 41–42. Від російської революції до реформи Столипіна

Урок 43. Лабораторно-практичне заняття «Ідеї автономії та самостійності у програмах українських політичних партій Наддніпрянщини і Галичини»

Уроки 44–45. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр.

Урок 46. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 6

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ — на початку ХХ ст.

Урок 47. Освіта, наука, церковне життя

Урок 48. Розвиток культури

Урок 49. Повсякденне життя

Уроки 50–51. Лабораторно-практичні заняття «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України» і «Наш край у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.»

Урок 52. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом 7