Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 9. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — на початку XIX ст., з'ясувати соціальне та національне становище українського населення, визначити суть політики австрійського уряду щодо українців; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати історичні документи, схеми, таблиці, аналізувати матеріал, уміти виділяти основне й другорядне, давати порівняльну характеристику певним історичним процесам; висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: західноукраїнські землі, адміністративно-територіальний устрій, опришки, гайдамаки, денаціоналізація, коронний край. Основні дати та події: 1843—1844 рр. — селянські виступи під проводом Л. Кобилиці на Буковині.

Історичні постаті: Марія Терезія, Йосиф II, М. Штолюк, Л. Кобилиця.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії; пояснювати, яким було національне й соціальне становище населення західноукраїнських земель; визначати особливості політики австрійського уряду щодо українців; характеризувати соціальні протести населення західноукраїнських земель у цей період; пояснювати особливості розвитку господарства й економічних відносин у регіоні.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведеною на його вивчення, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§7).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з картою (атласом). Запропонувати учням показати на карті західноукраїнські землі. З’ясувати, у складі якої держави вони перебували. Пригадати, яким чином західноукраїнські землі потрапили до її складу.

«Мозковий штурм». Запропонувати учням пригадати, що вони пам’ятають про розвиток західноукраїнських земель у XVIII ст.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Адміністративно-територіальний устрій західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії. 2. Національне та соціальне становище українців під владою австрійських Габсбургів. 3. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. 4. Боротьба народних мас Західної України проти соціального гноблення. 5. Стан господарства та характер економічних відносин на західноукраїнських землях. 6. Розвиток міст і торгівлі.

Пояснити, що адміністративно-територіальний устрій, запроваджений австрійською владою, мав на меті привести їх у відповідність до інших імперських провінцій, уникаючи при цьому рішучих змін, які могли викликати незадоволення місцевої еліти. Щоб отримати цілісне уявлення про адміністративно-територіальний та регіональний поділ західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії, учням доцільно запропонувати опрацювати схему.

Звернути увагу на те, що західні українці перебували в досить тяжкому національному й соціальному становищі. Це проявлялося в загрозі денаціоналізації, відсутності власної еліти й соціальному гнобленні.

Схарактеризувати реформи Марії Терезії та Йосифа II, здійснені на західноукраїнських землях. Відзначити, що вони у цілому позитивно вплинули на розвиток краю, сприяли поширенню серед русинів прихильного ставлення до Габсбургів.

Розповісти, що виступи селян на західноукраїнських землях у цей період мали постійний характер. Влада придушувала їх і водночас здійснювала певні поступки для полегшення становища селянства.

Проаналізувати розвиток господарства західноукраїнських земель, відзначивши, що воно розвивалося дуже повільно. Акцентувати увагу на тому, що в економіці краю переважало сільське господарство, яке ґрунтувалося на залишках кріпосницьких відносин. Місцева промисловість перебувала на мануфактурному рівні й не могла конкурувати із центральними провінціями імперії.

Розглянути розвиток західноукраїнських міст і містечок. Відзначити, що вони зберігали традиційну роль ремісничих, торговельних і мануфактурних центрів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах. Запропонувати учням порівняти: І група: системи управління українськими землями в складі Російської та Австрійської імперій; II група: національне та соціальне становище українців під владою австрійських Габсбургів та у складі Російської імперії; III група: причини, форми й характер соціальних протестів, що відбувалися в Наддніпрянщині та на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підбиваючи підсумки уроку, запропонувати учням самостійно зробити висновки.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 7) та виконати завдання до нього.