Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 6. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести

Мета: охарактеризувати російський і польський визвольні рухи на українських землях у 20—30-х рр. XIX ст., проаналізувати діяльність масонських організацій в Україні, рух декабристів та польське повстання 1830—1831 рр.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порівняння, висловлювати власну точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: масонство, «Понт Евксинський», «З'єднані слов'яни», «Любов до істини», «Малоросійське таємне товариство», декабристи, «Південне товариство», «Північне товариство», «Товариство об'єднаних слов'ян», соціальні протести.

Основні дати та події: 1812—1835 рр. — селянський рух на Поділлі під проводом У. Кармелюка; 1817—1819 рр. — діяльність масонських лож у Києві, Одесі, Житомирі, Полтаві, Кам'янці; 1821 р. — створення В. Лукашевичем таємного «Малоросійського товариства»; 1821 р. — утворення таємного «Південного товариства»; січень 1826 р. — повстання Чернігівського полку в Наддніпрянській Україні; 1830—1831 рр. — польське визвольне повстання на Правобережній Україні. Історичні постаті: В. Лукашевич, І. Котляревський, В. Тарновський, П. Капніст, М. Муравйов, П. Пестель, У. Кармелюк.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати особливості масонства в Наддніпрянщині; порівнювати бачення майбутнього України в програмних документах декабристів; визначати прояви впливу руху декабристів на українські землі; пояснювати вплив польського повстання 1830—1831 рр. на суспільну ситуацію в Наддніпрянщині; характеризувати форми, характер й основні соціальні протести, що відбулися в цей період.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями підручника (§6).

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Масонство в Україні. 2. Україна в програмних документах декабристів. 3. Виступ декабристів та його наслідки. 4. Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна. 5. Соціальні протести.

Пояснити, що на початку XIX ст. в Наддніпрянщині серед заможних верств населення набуло поширення масонство. Відзначити, що «Малоросійське таємне товариство» у своїй діяльності відійшло від звичної для масонів діяльності й набуло рис, які, на думку деяких істориків, дозволяють вважати його першою українською таємною політичною організацією в Наддніпрянщині.

Проаналізувати та порівняти програмні документи декабристів. Звернути увагу на те, що вони фактично ігнорували українське питання, хоча українські землі й були головною ареною їхньої діяльності. І все ж таки декабристський рух став першою за Нової доби спробою ліквідувати самодержавство, і тому справив значний вплив на розвиток українського національно-визвольного руху.

Розповісти про те, що з поразки польського повстання 1830—1831 рр. розпочалася нова хвиля русифікації Правобережної України.

Схарактеризувати протести селян, козаків і військових поселенців Наддніпрянської України в першій половині XIX ст., які були проявом протидії населення тим порядкам, які встановила й підтримувала тут Російська імперія. Відзначити, що за своїм характером це були прояви антикріпосницької боротьби. Пояснити, що російська влада в ставленні до учасників соціальних протестів віддавала перевагу їх придушенню військовою силою, намагаючись відсунути в часі розгляд шляхів ліквідації кріпацтва.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Порівняйте програмні документи декабристів за планом: 1) державний устрій; 2) аграрне питання; 3) українське питання; 4) методи боротьби. Результати занесіть до таблиці.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія. Запропонувати учням закінчити речення. 1) Найбільше мене сьогодні вразило... 2) Єдине, що мене тепер дивує... 3) Раніше я думав(ла), що..., а тепер вірю, що... 4) Сьогоднішня тема пов’язана з моїм досвідом тим, що... 5) Я б хотів(ла) більше почути про... 6) Із того, що ми сьогодні вивчили, мені справді допомогло...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§6) та виконати завдання підручника. 2) Написати есе за темою «Роль особистості Т. Шевченка в українському національному русі».