Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 48. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

Мета: охарактеризувати розвиток українського образотворчого мистецтва та архітектури у другій половині XIX — на початку XX ст., детально зупинившись на діяльності провідних українських художників і архітекторів; розвивати в учнів навички роботи з візуальними джерелами, уміння аналізувати їх, робити висновки й узагальнення, розвивати навички самостійної роботи та роботи в групах; виховувати в учнів естетичні смаки та вподобання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: супрематизм, кубізм, еклектика, віденський неоренесанс, стиль французького відродження, модерн.

Історичні постаті: І. Рєпін, С. Васильківський, М. Мурашко, М. Самокиш, М. Пимоненко, К. Малевич, Л. Позен, П. Забіла, М. Мікешин, О. Архипенко, В. Кричевський, І. Левинський, Л. Дезидерій, В. Городецький.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати розвиток українського образотворчого мистецтва та архітектури в другій половині XIX — на початку XX ст.; розповідати про творчість видатних митців цієї доби; називати шедеври українського мистецтва зазначеного періоду.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§33).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Назвіть основні стилі та їхні ознаки, які набули поширення в українському мистецтві в першій половині XIX ст.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розвиток образотворчого мистецтва. 2. Архітектура.

Розповісти, що період другої половини XIX — початку XX ст. позначився новими здобутками в розвитку українського образотворчого мистецтва та архітектури. Відзначити, що саме в цей період спостерігалося піднесення в розвитку мистецтва.

Аналізуючи архітектуру, пояснити, що друга половина XIX ст. позначена впливом різних історичних стилів і напрямів, що поєднувалися в одній будівлі. Це поєднання (еклектизм) і було найбільш характерним для міського громадського й житлового будівництва.

Акцентувати увагу на тому, що видатні українські митці здобули світове визнання та стали засновниками нових мистецьких стилів, які визначали обличчя світової культури в наступному столітті.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота з презентаціями. Демонстрація та обговорення презентацій про найвизначніші пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури другої половини XIX — початку XX ст.

Робота з візуальними джерелами. Уважно роздивіться репродукції картин українських художників другої половини XIX — початку XX ст., наведені в підручнику. Визначте, у якому стилі працювали українські художники. Порівняйте їх творчість із роботами закордонних митців. Зробіть висновки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§33) та виконати завдання до нього.