Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 47. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.

Мета: охарактеризувати розвиток української літератури, театру й музики у другій половині XIX — на початку XX ст., детально зупинившись на діяльності провідних українських митців; розвивати в учнів навички роботи з візуальними джерелами, уміння аналізувати їх, робити висновки й узагальнення, розвивати навички самостійної роботи та роботи в групах; виховувати в учнів естетичні смаки та вподобання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: модерністська течія, «нова школа» української прози. Історичні постаті: Марко Вовчок, Г. Барвінок, С. Руданський, Ю. Федькович, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко, В. Винниченко, М Коцюбинський, Леся Українка, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Тобілевич (Карпенко-Карий), М. Заньковецька, С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко, М. Вербицький. Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати розвиток української літератури, театру й музики у другій половині XIX — на початку XX ст.; розповідати про творчість видатних митців; давати оцінку рівня розвитку української літератури, театру, музики, показувати їх взаємозв'язок.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§32).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Синтез думок. Назвіть чинники, які, на вашу думку, впливали на розвиток української літератури, театру, музики в другій половині XIX — на початку XX ст.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розвиток української літератури. 2. Театр. 3. Музичне життя. Розповісти, що друга половина XIX — початок XX ст. були складним і суперечливим періодом у розвитку української культури. Відзначити, що незважаючи на труднощі й за відсутності підтримки з боку держави, культура збагатилася визначними здобутками майже в усіх провідних галузях.

Пояснити, що в цей час відбулося становлення української національної літератури, театру та класичної музики.

Аналізуючи розвиток української літератури, звернути увагу на те, що в другій половині XIX ст. романтизм поступився місцем реалізму. Однак у творчості українських письменників другої половини XIX ст. реалізм співіснував із романтизмом.

Відзначити, що незважаючи на урядові переслідування українства, у другій половині XIX ст. українське театральне мистецтво продовжувало розвиватися. Українські п’єси користувалися значною популярністю на сценах російських театрів.

Підкреслити, що розвиток літератури й театру в другій половині XIX ст. надав потужного імпульсу процесу творення національної класичної музики.

Звернути увагу на те, що наприкінці XIX ст. вже було неможливо заперечувати існування національної української культури.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з презентаціями. Демонстрація та обговорення презентацій про діяльність українських митців другої половини XIX — початку XX ст.

Робота з документом. Із листа К. Станіславського до А. Кримського: «Такі українські актори, Кропивницький, Заньковецька, Саксаганський,

Садовський — блискуча плеяда майстрів української сцени — ввійшли золотими літерами на скрижалі історії світового мистецтва і ні в чому не поступаються перед знаменитостями — Щепкіним, Мочаловим, Соловцовим, Нерєліним. Той, хто бачив гру українських акторів, зберіг світлу пам’ять на все життя».

1) Яку оцінку українському театральному мистецтву дав видатний режисер XX ст. К. Станіславський? 2) Використовуючи текст джерела та матеріал підручника, дайте власну оцінку розвитку театрального мистецтва в Україні.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в групах. Об’єднати учнів у групи, у яких вони мають обговорити результати розвитку української літератури, театру та музики в другій половині XIX — на початку XX ст. і зробити власні висновки. Висновки представити класу.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§32) та виконати завдання до нього. 2) Підготувати невеликі презентації про найвизначніші пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури другої половини XIX — початку XX ст.