Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 46. Розвиток освіти й науки

Мета: охарактеризувати розвиток освіти й науки в Україні в середині XIX — на початку XX ст., детально зупинившись на діяльності провідних українських науковців; визначити внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становлення національної науки; розвивати в учнів навички роботи з текстовими джерелами, уміння аналізувати їх, робити висновки й узагальнення, розвивати навички самостійної роботи та роботи в парах; виховувати в учнів естетичні смаки та вподобання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати та події: 1871 р. — заснування колегії Павла Галагана; 1892 р. — створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Історичні постаті: X. Алчевська, П. Галаган, С. Русова, І. Пулюй, Д. Заболотний, О. Єфименко, М. Аркас.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати розвиток освіти на українських землях, визначити основні здобутки та проблеми в українізації системи освіти; давати оцінку здобуткам українських учених; визначати роль Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становленні української національної науки; розповідати про діяльність видатних українських вчених.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§30—31).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Назвіть основні тенденції та здобутки розвитку культури України в першій половині XIX ст.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розвиток освіти в другій половині XIX — на початку XX ст. 2. Розвиток науки. 3. Внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становлення національної науки.

Пояснити, що незважаючи на відсутність української державності, у другій половині XIX — на початку XX ст. відбувалося формування основ української національної освіти й науки.

Відзначити, що в цей час у системі освіти на українських землях відбулися позитивні зрушення, зумовлені потребами часу. При цьому звернути увагу на те, що ні Російська імперія, ні Австро-Угорщина не сприяли розвитку освіти українською мовою. Підкреслити, що однією з найскладніших проблем залишалася українізація школи.

Розповісти, що українська національна наука гуртувалася навколо Наукового товариства ім. Т. Шевченка — науково-культурної громадської організації, заснованої в 1892 р. Відзначити, що вона відігравала роль своєрідної всеукраїнської Академії наук.

Аналізуючи розвиток науки другої половини XIX — початку XX ст., акцентувати увагу на тому, що особливо вагомими були здобутки українських учених-природознавців.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з презентаціями. Демонстрація та обговорення презентацій про діяльність українських науковців другої половини XIX — початку XX ст.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно підбити підсумки уроку.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§30—31) та виконати завдання до нього. 2) Підготувати невеликі презентації про творчість українських митців другої половини XIX — початку XX ст.