Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Уроки № 42—43. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Мета: визначити особливості розвитку українського руху в Галичині; охарактеризувати діяльність організацій «Сокіл» і «Січ»; проаналізувати поступ українського руху на Буковині та в Закарпатті на початку XX ст.; розвивати в учнів уміння та навички роботи з історичними джерелами, аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, узагальнювати, порівнювати історичні події та явища, висловлювати та аргументувати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: «Сокіл», «Січ», «Пласт», сепаратизм. Національно-демократична партія, Українська народна партія.

Основні дати та події: 1894 р. — створення товариства «Сокіл»; 1900 р. — заснування організації «Січ»; 1907 р. — реформа системи виборів; 1911 р. — утворення скаутської організації «Пласт».

Історичні постаті: Л. Цегельський, А. Коцко, К. Трильовський, Д. Донцов, М. Василько, А. Волошин.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості розвитку українського руху в Галичині на початку XX ст.; пояснювати, як відбувалася в Галичині боротьба за український університет, загальне виборче право та реформу крайового статуту; характеризувати діяльність галицьких москвофілів; пояснювати зміст ідеї сепаратизму, що виникла в українському русі напередодні Першої світової війни; характеризувати український рух на Буковині і в Закарпатті.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§28—29).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон». Назвіть основні здобутки суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Особливості розвитку українського руху в Галичині на початку XX ст. 2. Активізація українського руху в Галичині на початку XX ст. 3. Боротьба за український університет. 4. Боротьба за загальне виборче право та реформу крайового статуту. 5. Діяльність організацій «Сокіл» і «Січ». 6. Ідея сепаратизму. 7. Відродження галицького москвофільства. 8. Український рух на Буковині та в Закарпатті на початку XX ст.

Охарактеризувати вагомі здобутки українського національного руху в Галичині на початку XX ст., які перетворили її на «український П’ємонт».

Акцентувати увагу на тому, що українці Галичини, спираючись на свої політичні партії, змогли досягти певних результатів у наполегливій боротьбі за український університет, загальне виборче право та реформу крайового статуту.

Розповісти, що галицькі народовці в умовах наближення Першої світової війни стали організовувати товариства для пробудження національної свідомості й національно-патріотичного виховання молоді, серед яких чільне місце посіли «Сокіл» і «Січ».

Відзначити, що вагомими були успіхи тогочасного українського руху на Буковині. У краї виникли українські політичні партії. На Закарпатті український національний рух залишався досить слабким.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Синтез думок. Ліберал В. Фельдман у 1907 р. писав: «У XX cm. багато народів постало з попелу, але відродження небагатьох відбувалося так швидко й енергійно, як відродження українців Австрії... їхнє несподіване й бурхливе розростання в основному сталося завдяки тому, що вони навчилися... впертій боротьбі за свій кожен здобуток». Наведіть факти, які підтверджують або спростовують наведене твердження.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Порівняйте розвиток суспільно-політичного життя на західноукраїнських землях та в Наддніпрянщині на початку XX ст. Складіть таблицю.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§28—29) та виконати завдання до нього. 2) Підготуватися до практичного заняття: створити презентацію з п’яти-шести слайдів за темою «Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель».