Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 41. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.

Мета: охарактеризувати соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.; визначити місце українських земель у загальноімперській економіці; розвивати в учнів навички роботи з історичними джерелами, уміння аналізувати і систематизувати матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: кооперативний рух, іноземний капітал. Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати зміни в промисловому розвитку західноукраїнських земель; визначати провідні галузі економіки краю; указувати на зміни в сільському господарстві західноукраїнських земель на початку XX ст.; визначати роль кооперативного руху в житті українського населення цього регіону.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§27).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями про становище західноукраїнської промисловості та сільського господарства в другій половині XIX ст. Характерні риси доцільно записати на дошці та до зошитів.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Промисловий розвиток. 2. Сільське господарство. 3. Кооперативний рух. Аналізуючи промисловий розвиток, відзначити, що на західноукраїнських землях активно розвивалися лише ті галузі, які мали сировинний характер, — нафтоозекеритова, лісопильна, борошномельна, соледобувна. Найшвидше розвивалася нафтова промисловість. Звернути увагу на те, що на початку XX ст. на Галичину припадало 4—5 % світового видобутку нафти.

Охарактеризувати інтенсивне проникнення іноземного капіталу, який майже повністю контролював промисловість краю і по-хижацьки експлуатував його природні багатства.

Пояснити, що західноукраїнські землі поступово перетворювалися на ринок збуту для підприємств більш розвинених регіонів Австро-Угорщини.

Розповісти, що злиденне становище більшої частини населення стимулювало трудову еміграцію за Океан.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання. Напишіть твір-роздум за темою «У пошуках кращої долі: трудова еміграція за Океан», у якому поясніть причини трудової еміграції українців, опишіть життя українських емігрантів на чужині.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Бліц-контроль «Так чи ні?».

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§27) та виконати завдання до нього.