Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок №4. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України

Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аграрні відносини на українських землях у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.; проаналізувати промисловий розвиток, визначити наслідки промислової революції для розвитку міст і торгівлі; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати та систематизувати історичний матеріал, робити висновки й порівняння, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: кріпацтво, товаризація, промислова революція, чумаки, порто-франко.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати соціально-економічне становище українських земель; визначати особливості розвитку сільського господарства Наддніпрянської України у першій половині XIX ст.; пояснювати, які зміни відбулися на початковому етапі промислової революції; визначати особливості промислового перевороту, пояснювати його вплив на соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини; характеризувати розвиток міст і торгівлі; аналізувати нову модель соціально-економічного розвитку Півдня України; пояснювати і застосовувати терміни й поняття: кріпацтво, товаризація, промислова революція, чумаки, порто-франко.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§3).

III. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

У першій половині XIX ст. починаються суттєві зрушення в соціально-економічному розвитку Наддніпрянської України: поступово руйнується натуральне господарство, відбувається перехід до ринкових відносин і підприємництва. Як і чому це трапилося? На це та інші питання маємо знайти відповіді на сьогоднішньому уроці. Щоб зрозуміти причини змін, які відбулися у першій половині XIX ст., слід пригадати особливості соціально-економічного розвитку у попередній період. Тому вашій увазі пропонується невеличкий історичний диктант.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Історичний диктант. 1) Яка верства населення складала більшість у Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII — на початку XIX ст. і була основною виробничою силою? 2) Яким було становище представників найчисленнішої верстви населення? 3) Кому належала більшість земель у Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII — на початку XIX ст.? 4) Дайте визначення поняття «промислова революція». Де і коли вона розпочалася у Європі? 5) Які елементи ринкових відносин існували в економіці України наприкінці XVIII — на початку XIX ст.? 6) Як розвивалася торгівля в Україні у XVIII ст.?

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Сільське господарство та аграрні відносини в Наддніпрянській Україні. 2. Початок промислової революції, в Наддніпрянській Україні. 3. Розвиток міст. 4. Розвиток торгівлі. 5. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України.

Аналізуючи розвиток сільського господарства та аграрних відносин Наддніпрянської України, зазначити, що панівне становище займали кріпосницькі відносини, які дедалі більше гальмували його розвиток.

Звернути увагу на те, що в 30-х рр. XIX ст. в Наддніпрянській Україні розпочалася промислова революція. Проте темпи її розвитку уповільнювалися через відсутність ринку вільнонайманої робочої сили.

Проаналізувати зміни, які відбулися в розвитку міст у першій половині XIX ст. Пояснити, що вони були пов’язані з початком промислової революції. Звернути увагу на те, що найбільшим містом стала Одеса, а джерелом процвітання — торгівля.

Розповісти про те, що основними формами внутрішньої торгівлі на українських землях були ярмарки та тижневі базари (торги). Акцентувати увагу на тому, що у цей період чорноморсько-азовські порти Наддніпрянської України посіли провідне місце в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Відзначити, що успішний економічний розвиток Південної України став красномовним доказом необхідності переходу до нових економічних відносин.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Організувати виконання тестових завдань.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Аналіз фахової думки. Запропонувати учням аргументовано довести або спростувати твердження авторів підручника (О. Гісем, О. Мартинюк): «Успішний економічний розвиток Південної України став красномовним доказом необхідності переходу до нових економічних відносин».

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§4) та виконати завдання до нього.