Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 39. Практичне заняття

Мета: проаналізувати ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини; підвести підсумки і закріпити вивчений матеріал.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Нагадати, що на попередньому уроці учні отримали завдання для підготовки до практичного заняття.

III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Хід роботи

1. Обговорити у групах представлені презентації, після чого запропонувати учням заповнити таблицю, наведену в підручнику.

2. Запропонувати учням пояснити, чому автономістська течія була домінуючою в українському русі в Наддніпрянській Україні.

3. Опрацювати джерела, наведені в підручнику в практичному занятті. Виконати завдання до них.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно сформулювати висновки відповідно до мети практичного заняття, обговорити їх. Після чого учні мають створити узагальнюючу схему.