Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 37. Події революції 1905—1907 рр. в Україні

Мета: сформувати в учнів знання про події російської революції 1905—1907 рр. в Україні, охарактеризувати процес активізації громадсько-політичного життя в Україні в зазначений період; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, самостійно опрацьовувати історичні документи та інші текстові джерела, аналізувати матеріал, уміти виділяти головне і другорядне, робити висновки.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: «кривава неділя», ради робітничих депутатів, чорносотенці, «Маніфест 17 жовтня 1905 р.», «Просвіта», Державна дума.

Основні дати та події: 1905—1907 рр. — перша російська революція; 1905 р. — відкриття в Одесі першої в Наддніпрянщині «Просвіти»; 1906 р. — вихід друком першої україномовної газети «Хлібороб».

Історичні постаті: П. Шмідт, Б. Жаданівський, Б. Грінченко, Є. Чикаленко, І. Шраг.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати події революції 1905—1907 рр., що відбулися в січні—грудні 1905 р.; визначати особливості селянського руху в Наддніпрянщині в роки революції 1905—1907 рр.; аналізувати діяльність українських політичних партій у цей період; пояснювати, як розгортався в роки революції український культурно-освітній рух; характеризувати діяльність української громади в І та II Державних думах; пояснювати поняття й терміни: ради робітничих депутатів, чорносотенці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями за запитаннями підручника (§25).

Синтез думок. Яким було становище різних верств населення Наддніпрянщини на початку XX ст.?

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Початок революції. Революційні події в Наддніпрянській Україні в січні—серпні 1905 р. 2. Жовтневий страйк. «Маніфест 17 жовтня 1905 р.» та його наслідки. 3. Селянський рух. 4. Наростання революційних подій. Грудневі збройні повстання. 5. Українські політичні партії під час революції. 6. Український національно-культурний рух. 7. Діяльність українських громад у І та II Державних думах.

Охарактеризувати революційні події 1905—1907 рр. Пояснити, що революція була однією з найважливіших подій суспільно-політичного життя Російської імперії та вплинула на розвиток усіх народів, що перебували в її складі.

Звернути увагу на те, що в роки революції активізувався український національний рух, відбулася його політизація, позитивні зрушення відбулися в національно-культурному житті українців.

Відзначити, що участь у діяльності І та II Державних дум дала змогу українцям Наддніпрянщини вперше набути досвіду парламентської діяльності. І хоча жодного закону, корисного для України, прийнято не було, депутати-українці, об’єднавшись у громаду, мали можливість висловити національні потреби українського народу.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Суперечлива думка. Порівняйте наведені думки дослідників. Чия точка зору вам більше імпонує? Чому? Свою відповідь аргументуйте.

А. Лотоцький: «Революційна буря розвіяла сон лихої ночі, який обійняв приспану російським самодержавним режимом Україну».

Я. Грицак: «Революційні події 1905 р. зовсім мало дали українським політикам, а українські політики, зі свого боку, майже не приклалися до їхнього розвитку».

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Складіть таблицю «Революційні події в Наддніпрянській Україні у 1905—1907 рр.».

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§25) та виконати завдання до нього. 2) Творче завдання: написати статтю до історичного довідника про здобутки українського національно-культурного руху під час революції 1905—1907 рр.