Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 35. Соціально-економічний розвиток українських земель

Мета: схарактеризувати соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України на початку XX ст.; визначити місце України в загальноімперській економіці; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, працювати з історичними джерелами, аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: концентрація виробництва, монополія, синдикат, спеціалізація промислових районів, кооператив, меценати.

Основні дати та події: економічна криза 1900—1903 рр.

Історичні постаті: М. Левитський, Б. Ханенко, В. Ханенко, В. Тарнавський (молодший), В. Симиренко, Л. Бродський.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості розвитку промисловості в Наддніпрянській Україні; порівнювати, як відбувався розвиток сільського господарства на українських землях у складі двох імперій; пояснювати, яку роль у розвитку економічного життя відігравав кооперативний рух; характеризувати становище населення українських земель; пояснювати поняття й терміни: концентрація виробництва, монополія, синдикат, міграція, кооператив.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведених на його вивчення, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§23).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями про зрушення, які відбулися в соціально-економічному розвитку Наддніпрянщини у другій половині XIX ст. Найсуттєвіші положення записати на дошці та до зошитів.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розвиток промисловості. 2. Розвиток сільського господарства. 3. Кооперативний рух. 4. Зміни в становищі населення. 5. Українські промисловці-меценати.

Розповісти, що за рівнем розвитку провідних галузей, концентрації виробництва та монополізації промисловість Наддніпрянської України посідала одне з перших місць у тогочасній Російській імперії.

Пояснити, що незважаючи на деякі успіхи, українські землі залишалися краєм із відсталим сільським господарством, у якому недостатньо застосовувалися сучасні знаряддя праці й сільськогосподарська техніка.

Схарактеризувати розвиток українського кооперативного руху на початку XX ст. Відзначити, що він зберігав високі темпи розвитку.

Звернути увагу на те, що розгортання індустріалізації спричинило зміни в соціальній структурі українського суспільства й становищі основних верств населення.

Відзначити, що наприкінці XIX — на початку XX ст. помітним явищем суспільного і культурного життя українських земель стає меценатство і благодійництво. Підкреслити, що завдяки значним пожертвуванням родин Терещенків, Симиренків, Ханенків, Алчевських, Тарнавських, Бродських та інших на новий рівень стають українська культура і український національний рух, розвиваються міста.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в малих групах. Об’єднати учнів у групи відповідно до кількості запитань у підручнику. Кожна група має скласти перелік термінів, понять, прізвищ, дат, явищ, за допомогою яких можна скласти розповідь за тим питанням, яке опрацьовує група.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати групам обмінятися отриманими результатами, після чого кожна група має скласти розповідь, використовуючи отриманий перелік. Учитель робить висновки та оцінює результати роботи учнів.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 23) та виконати завдання до нього. 2) Підготувати невеликі повідомлення про життя та діяльність українських промисловців-меценатів.