Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 31. Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український П'ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.

Мета: схарактеризувати розвиток радикального руху в Галичині; з'ясувати причини та передумови перетворення Галичини на «український П'ємонт»; визначити особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, порівнювати, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, висловлювати й аргументувати власну точку зору. Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: радикали. Русько-українська радикальна партія (РУРП), Українська соціал-демократична партія (УСДП), Українська національно-демократична партія (УНДП), Українська соціал-демократична партія (УСДП), «нова ера», «український П'ємонт».

Основні дати та події: 1890 р. — утворення Русько-української радикальної партії; 1895 р. — видання книги Ю. Бачинського «Україна irredenta»; 1899 р. — створення Української національно-демократичної та Української соціал-демократичної партій.

Історичні постаті: Ю. Бачинський, І. Франко, М. Павлик, С. Смаль-Стоцький, С. Воробкевич, М. Ганкевич, М. Грушевський.

Очікувані результати: учні навчаться: розповідати про суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст.; визначати причини появи радикальної течії в українському русі та причини утворення українських політичних партій; давати оцінку політичним програмам українських політичних партій; розкривати зміст понять і термінів: радикальна течія, політична партія, «нова ера», «український П'ємонт».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§22).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота в парах. Учні, які працюють у парах, мають навести аргументи: один — на захист ідей москвофілів, другий — на захист ідей народовців. Перемагає той, хто зможе навести найбільшу кількість аргументів.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Радикальна течія в українському русі Галичини. 2. «Нова ера» в україно-польських відносинах та її наслідки. 3. Утворення політичних партій. 4. І. Франко і розвиток української суспільно-політичної думки. 5. Розвиток українського національно-визвольного руху на Буковині. 6. Розвиток українського національно-визвольного руху в Закарпатті. 7. Взаємодія національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

Розповісти, що в останній чверті XIX ст. триває подальше стрімке становлення українського руху. Він вступає в політичну фазу свого розвитку. Підкреслити, що в 1890 р. було засновано першу політичну партію — Русько-українську радикальну партію. Акцентувати увагу на тому, що в гострій внутрішній полеміці вперше в українському русі було висунуто й аргументовано постулат єдності українських земель і політичної самостійності України. Він містився в книзі Ю. Бачинського «Україна irredenta» (1895 р.).

Пояснити, що в 1890 р. було започатковано спробу україно-польського порозуміння, яка отримала назву «нової ери». Однак ця політика тривала недовго: уже на початку 1894 р. обидві сторони відмовилися від її продовження. «Нова ера» призвела до розколу в українському русі.

Відзначити, що на кінець століття всі провідні українські партії включають до своїх програм положення про незалежну соборну Україну. Звернути увагу на те, що завдяки зусиллям діячів із Галичини та Наддніпрянщини західноукраїнські землі були перетворені на «український П’ємонт».

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Закінчіть речення». 1) Наприкінці 70-х рр. XIX ст. в українському русі виникла нова течія — ... . 2) Видатними її представниками були... . 3) У жовтні 1890 р. була створена перша політична партія на українських землях, яка отримала назву... . 4) У 1890 р. була зроблена спроба україно-польського порозуміння, яка отримала назву «...». 5) У 1899 р. у Галичині виникли ще дві нові політичні партії — ... та... . 6) Представниками українського національно-визвольного руху в Буковині та на Закарпатті були... .

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія. Запропонувати учням закінчити речення: 1) Найбільше мене сьогодні вразило... 2) Єдине, що мене тепер дивує... 3) Раніше я думав(ла), що..., а тепер вірю, що... 4) Сьогоднішня тема пов’язана з моїм досвідом тим, що... 5) Я б хотів(ла) більше почути про... 6) Із того, що ми сьогодні вивчили, мені справді допомогло...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§22) та виконати завдання до нього. 2) Повторити матеріал підручника (§21—22). 3) Підготувати презентацію з п’яти-шести слайдів «Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях».