Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 3. Українські землі в системі міжнародних відносин

Мета: ознайомити учнів із місцем України в системі міжнародних відносин першої половині XIX ст.; охарактеризувати участь України в російсько-турецьких війнах; з'ясувати долю українських військових формувань після завершення російсько-французької війни 1812 р., визначити наслідки створення військових поселень; проаналізувати процес виникнення Азовського козацького війська; формувати в учнів уміння працювати з документами, історичною картою, термінами й поняттями, уміння аналізувати історичний матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: наполеоніди, військові поселення, Задунайська Січ, Азовське козацьке військо. Кубанське козацьке військо.

Основні дати та події: 1806—1812 рр. — російсько-турецька війна; 1812 р. — російсько-французька війна; 1828—1829 рр. — російсько-турецька війна. Історичні постаті: Йосип Гладкий.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті перебіг російсько-турецьких війн 1806—1812 і 1828—1829 рр., російсько-французької війни 1812 р., у яких брали участь військові формування, створені в Україні; визначати місце України в системі міжнародних відносин першої половині XIX ст.; висловлювати судження щодо зацікавленості французького імператора Наполеона І Україною й того, яке місце він відводив їй у своїх планах; характеризувати долю українських військових формувань після завершення російсько-французької війни 1812 р.; пояснювати і застосовувати терміни й поняття: наполеоніди, військові поселення. Задунайська Січ, Азовське козацьке військо. Кубанське козацьке військо.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§2).

III. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Початок XX ст. ознаменувався низкою воєн, активною учасницею яких стала Російська імперія, до складу якої входила більша частина українських земель. Таким чином, українські землі перетворювалися на тил для російської армії, на який значною мірою лягав тягар видатків з утримання російських військ. Україна виявилася втягнутою у протистояння поза її волею.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда. 1) Поміркуйте, чи могла Україна у першій половині XIX ст. здійснювати самостійну зовнішню політику. Свою точку зору аргументуйте. 2) Пригадайте, у яких війнах брали участь українці в другій половині XVIII ст. На боці яких держав вони воювали? 3) Якими були причини та наслідки російсько-турецьких воєн другої половини XVIII ст. для українських земель? 4) Із курсу всесвітньої історії пригадайте, що вам відомо про події російсько-французької війни 1812 р.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. 2. Україна в планах Наполеона І Бонапарта. 3. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. 4. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі. 5. Місце України в російсько-турецькій війні 1828—1829 рр.

Характеризуючи систему міжнародних відносин першої третини XIX ст., відзначити, що українські землі відігравали в ній роль об’єкта в політичних комбінаціях інших держав. Звернути увагу на те, що перебуваючи під імперською владою, українці були змушені брати участь у реалізації далекосяжних зовнішньополітичних планів російських можновладців. У зв’язку із цим на Наддніпрянщину припадав важкий тягар використання її людського й господарського потенціалу. Російський уряд у війнах, які вела в цей час імперія, використовував сформовані на українських землях підрозділи козацтва.

Описати плани Наполеона І Бонапарта щодо України. Схарактеризувати участь українців у російсько-французькій війні 1812 р. та з’ясувати долю українських військових частин після її завершення. Визначити наслідки створення військових поселень.

Проаналізувати становище українського козацтва після ліквідації Запорозької Січі. Відзначити, що Усть-Дунайське (Буджацьке), Дунайське та Азовське козацькі війська на службі російського уряду принципово відрізнялися від українського козацтва попередніх століть. Проте вони допомогли зберегти для нащадків чимало звичаїв і традицій козацької спадщини.

Підвести підсумки пояснення нового матеріалу.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда. 1) У чому полягала трагедія українців, які брали участь у російсько-турецькій війні 1806—1812 рр.? 2) Поясніть, хто, коли та за яких обставин міг сказати: «Ми проливали кров, а нас знову примушують проливати піт на панщині, ми врятували батьківщину від тирана, а нас знову тиранять пани»? 3) Напишіть до енциклопедичного словника невелику статтю про Азовське козацьке військо.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в групах. Об’єднати учнів у три групи, кожна з яких має визначити, якими були наслідки для українських земель після: 1) російсько-турецької війни 1806—1812 рр. 2) російсько-французької війни 1812 р. 3) російсько-турецької війни 1828—1829 рр. Зробити загальний висновок.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§2), виконати завдання до нього.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.