Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 30. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—70-ті рр. XIX ст.

Мета: проаналізувати суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—70-х рр. XIX ст.; охарактеризувати формування в українському русі двох провідних течій — народовської та москвофільської; розповісти про створення та діяльність товариства «Просвіта»; розвивати в учнів уміння самостійно аналізувати історичні джерела, давати порівняльну характеристику історичних явищ та подій, висловлювати власну точку зору, робити висновки й узагальнення.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: старорусини, москвофіли, народовці, «Просвіта».

Основні дати та події: 1868 р. — створення у Львові товариства «Просвіта»; 1873 р. — заснування у Львові Товариства ім. Т. Шевченка.

Історичні постаті: Д. Зубрицький, К. Богатирець, Ю. Романчук, С. Качала, А. Вахнянин.

Очікувані результати: учні навчаться: розповідати про розвиток українського руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.; визначати та характеризувати течії українського руху; з'ясовувати, як відбувся перехід від культурницького до політичного етапу в українському русі на західноукраїнських землях.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§21).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Назвіть основні здобутки українського руху під час революції 1848—1849 рр.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Конституційні реформи 60-х рр. XIX ст. в Австрійській імперії-. 2. Галицький сейм. 3. Старорусини, москвофіли. 4. Народовці. 5. Розбудова національного життя. «Просвіта». 6. Польські та єврейські рухи на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

Розповісти, що друга половина XIX ст. була періодом стрімкого розвитку українського руху в Галичині. Поштовхом до цього стали конституційні реформи в Австрійській (Австро-Угорській) імперії.

Охарактеризувати діяльність двох провідних течій в українському русі — старорусинської, від якої відокремилася москвофільська, та народовської, від якої згодом відділилися прихильники радикальних дій та ідей соціалізму. Відзначити, що обидві течії прагнули побороти польський вплив у Галичині. Старорусини в цій боротьбі покладалися на Росію, народовці — на народ, інтелігенцію Наддніпрянщини та існуючі суперечності у правлячих колах Австро-Угорщини.

Аналізуючи розбудову національного життя, особливу увагу звернути на створення та діяльність товариства «Просвіта».

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Закінчіть речення». 1) Конституційні реформи 60-х рр. XIX ст. в Австрійській імперії позначилися на розвитку українського руху, а саме... 2) В українському русі у 60—70-х рр. XIX ст. сформувалися дві провідні течії — ... 3) Для поширення своїх ідей старорусини розгорнули широку культурно-просвітницьку діяльність, а саме... 4) Політична організація московофілів називалася... 5) Провідними лідерами народовців були... 6) Найвизначнішими здобутками діяльності народовців стали...

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вчимося робити висновки. Самостійно підведіть підсумки уроку та зробіть висновки.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§21) та виконати завдання до нього.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.