Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Уроки № 28—29. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

Мета: охарактеризувати соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст., з'ясувати наслідки аграрної реформи 1848 р.; визначити причини трудової міграції українців; розвивати в учнів уміння працювати з текстовими та візуальними історичними джерелами, складати порівняльну характеристику історичних процесів, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, висловлювати й аргументувати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: сервітути, трудова еміграція, «рутенська акція», кооперативний рух, страхова компанія «Дністер».

Основні дати та події: 1867 р. — перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську монархію.

Історичні постаті: В. Нагірний.

Очікувані результати: учні навчаться; визначати особливості розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.; характеризувати зміни, що мали місце в соціально-економічному розвитку Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття; розповідати про початок масової трудової еміграції населення краю, розвиток кооперативного руху.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Пригадайте, що вам відомо про розвиток західноукраїнських земель у першій половині XIX ст.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Населення та умови життя на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. 2. Особливості економічного розвитку Галичини, Буковини та Закарпаття. 3. Розвиток промисловості. Становище західноукраїнських робітників. 4. Розвиток сільського господарства і становище селян. 5. Початок трудової еміграції українців. 6. «Рутенська акція». 7. Кооперативний рух. 8. Міста і міське населення.

Розповісти про умови життя населення на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. Визначити особливості економічного розвитку Галичини, Буковини та Закарпаття в зазначений період.

Звернути увагу на те, що економічне становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини, як і раніше, залишалося дуже тяжким. Пояснити, що основну частину продукції давали галузі з видобування й переробки місцевої сировини — лісова, лісопильна, нафтова, буровугільна, соляна.

Підкреслити, що регіон був ринком збуту готової продукції з центральних регіонів імперії і джерелом постачання сировини. Відзначити, що загострення соціально-економічних проблем у краї призвело до масової трудової еміграції західноукраїнських селян до країн Європи, Північної та Південної Америки.

Пояснити, що друга половина XIX ст. для західноукраїнських земель, на відміну від Наддніпрянщини, не стала часом докорінних змін, а давній вигляд міст за Нової доби визначався особливостями економічного розвитку краю.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання: І варіант — написати листа від імені українського трудового мігранта до своїх близьких, що залишилися в Україні; описати подорож до нової країни, умови життя та праці в еміграції; II варіант — написати статтю до історичного довідника за темою «Василь Нагірний — піонер кооперативного руху на західноукраїнських землях».

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Мікрофон». Запропонувати учням самостійно підвести підсумки уроку, називаючи по черзі події, які мали визначний вплив на розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 19—20) та виконати завдання до нього.