Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 25. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи

Мета: проаналізувати розгортання національного відродження кримських татар; охарактеризувати зародження соціал-демократичного та розвиток земського рухів; удосконалювати в учнів навички роботи з історичними джерелами, розвивати в них уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, порівнювати, висловлювати власну думку, оцінювати історичні явища та події.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: клерикалізм, молодотатари, джадидизм, марксизм, пролетаріат. Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП). Історичні постаті: І. Гаспринський, М. Зібер, С. Подолинський.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості кримськотатарського національного відродження; аналізувати виникнення й початок робітничого та соціал-демократичного рухів; характеризувати земський рух.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями підручника.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розгортання національного відродження кримських татар. І. Гаспринський. 2. Зародження соціал-демократичного і робітничого рухів. 3. Земський рух.

Пояснити, що початок національного відродження кримських татар став свідченням переходу їхньої боротьби за свої права як народу на новий якісний рівень. Відзначити, що найбільш яскравим представником молодотатарських ідей став Ісмаїл бей Гаспринський, погляди якого, хоча й були досить утопічними, знаходили підтримку у кримськотатарському середовищі.

Розповісти, що пов’язане із завершенням промислової революції виникнення значної кількості промислових робітників зробило можливою появу нового суспільного явища — робітничого руху зі своїми специфічними потребами і вимогами. Звернути увагу на те, що соціал-демократичний рух став силою, що намагалася відобразити прагнення робітничого руху й запропонувати йому мету боротьби.

Аналізуючи земський рух, відзначити, що на той час він став єдино можливою ліберальною опозиційною силою, спрямованою на оновлення дійсності Російської імперії.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах «Створи презентацію». Об’єднати учнів у дві групи, запропонувати кожній підготувати презентацію: І група — «Соціал-демократичний і робітничий рухи»; II група — «Земський рух у Наддніпрянщині». (Для виконання завдання групи отримують ватман, маркери, ілюстративний матеріал, заздалегідь підготовлені вчителем.)

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Демонстрація презентацій. Аналіз та оцінка презентацій учителем.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 18) та виконати завдання до нього. 2) Підготуватися до практичного заняття: повторити матеріал §17, 18 підручника; підготувати повідомлення за темою «Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики» або есе за темою «У чому я вбачаю здобутки і втрати культурницького етапу українського національного відродження у Наддніпрянщині».