Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 24. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.

Мета: охарактеризувати український національний рух у Наддніпрянській Україні наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст., з'ясувати наслідки Емського указу для українського національного руху; удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, порівнювати, висловлювати власну думку, оцінювати історичні явища та події.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: громадівський рух, Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства, демократизм, федералізм, культурництво, еволюційність, Емський указ, Загальноукраїнська безпартійна організація (ЗУБО), «Братство тарасівців».

Основні дати та події: 1875 р. — створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства; 1876 р. — Емський указ; 1882 р. — вихід друком першого номеру часопису «Київська старина»; 1892 р. — виникнення таємного товариства «Братство тарасівців»; 1898 р. — створення Загальноукраїнської безпартійної організації.

Історичні постаті: П. Чубинський, М. Драгоманов, О. Русов, М. Зібер, Ф. Вовк, М. Лисенко, В. Антонович, О. Кониський, М. Міхновський, І. Липа.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати особливості, форми і зміст українського національного руху в Наддніпрянщині наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.; аналізувати зміст Емського указу і його вплив на український рух; визначати місце і роль в українському русі «Братства тарасівців» та Загальноукраїнської безпартійної організації; давати оцінку громадівському руху.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§17).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Історичний диктант. 1) Коли була створена «Українська громада» у Києві? 2) Хто був видавцем і редактором громадівської газети «Чернігівський листок»? 3) Хто такі хлопомани? 4) Закінчить фразу: «На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Вони називали себе українофілами, а очолив їх...». 5) Якими були мета та наслідки Валуєвського циркуляра? 6) Коли відбулося польське повстання?

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Громадівський рух наприкінці 60-х — на початку 70-х рр. XIX ст2. Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства. 3. Емський указ. 4. Стара громада. Молоді громади. М. Драгоманов. 5. Громадівський рух у 80-х рр. XIX ст«Київська старина». 6. Студентський громадівський рух 90-х рр. XIX сіп. «Братство тарасівців». 7. Загальноукраїнська безпартійна організація (ЗУБО).

Пояснити, що незважаючи на урядові заборони, український рух продовжував свій розвиток. У 80—90-ті рр. XIX ст. він вступив у новий етап.

Аналізуючи громадівський рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст., відзначити, що культурницька робота в межах громад уже не задовольняла молоде покоління українських діячів. Звернути увагу на те, що одні представники громадівського руху намагались привнести поширені на той час у Європі ідеї соціалізму (М. Драгоманов і Молоді громади), інші — виступили з націоналістичними гаслами («Братство тарасівців»).

Схарактеризувати зміст Емського указу. Відзначити, що його було витримано в дусі Валуєвського циркуляра, але він різко посилив обмеження проти української культури, заборонивши: увезення книжок українською мовою; друкування й видання в Росії оригінальних українських творів та перекладів, п’єс для театральних вистав, текстів до нот; діяльність громад.

Розповісти, що загальним підсумком розвитку цього етапу українського руху в Наддніпрянщині став перехід до політичного етапу національно-визвольної боротьби.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання. Напишіть статтю до історичного довідника, запропонуйте до неї добірку ілюстративного матеріалу: І варіант — «Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства»; II варіант — «Загальноукраїнська безпартійна організація».

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Синтез думок. Запропонувати учням з’ясувати історичне значення громадівського руху.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 17) та виконати завдання до нього. 2) Скласти історичний портрет діяча: І варіант — М. Драгоманова; II варіант — П. Чубинського.