Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 21. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства

Мета: охарактеризувати економічну політику російського уряду в Наддніпрянській Україні в пореформений період; визначити особливості модернізації промисловості й сільського господарства; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди на одну проблему й висловлювати власну точку зору, аналізувати історичний матеріал.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: синдикат, монополія, кооперативний рух, урбанізація.

Основні дати та події: 80-ті рр. XIX ст. — завершення промислової революції на українських землях; 1865 р. — будівництво першої залізниці в Наддніпрянщині.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати характерні риси економічної політики російського уряду в Наддніпрянщині у пореформений період; аналізувати модернізаційні процеси у промисловості і сільському господарстві; з'ясовувати особливості зародження кооперативного руху; характеризувати розвиток міст і торгівлі у цей період; пояснювати, як відбувалася міграція українського населення до східних районів Російської імперії.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 14).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Аналіз фахової думки. Історик О. Бойко відзначав: «Скасування кріпосного права і пов’язані з ним перетворення в українських землях... спричинили низку суперечливих тенденцій та процесів...». Поміркуйте, про які суперечливі тенденції та процеси говорить дослідник. Визначте позитивні та негативні наслідки реформ 60—70-х рр. XIX ст.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Економічна політика російського уряду в Наддніпрянській Україні в пореформений період. 2. Особливості модернізації промисловості. 3. Модернізаційні процеси у сільському господарстві. 4. Зародження кооперативного руху. б. Урбанізація. Розвиток торгівлі.

Пояснити, що економічна політика Російської імперії щодо Наддніпрянської України у пореформений період не зазнала змін за своєю сутністю, а лише змінилася за формою, відповідно до нової історичної ситуації.

Відзначити, що промислова революція на українських землях завершилась у 80-х рр. XIX ст. Розповісти про те, що її наслідком стала поява фабрично-заводської промисловості та формування нових суспільних верств. Звернути увагу на те, що від кінця XIX ст. починається швидкий процес концентрації й монополізації виробництва.

Охарактеризувати модернізаційні процеси, що також охопили й сільське господарство. Однак недоліки реформи 1861 р. призвели до того, що їх результатом стало формування не заможного, а нужденного села. Пояснити, що промислове піднесення дало поштовх до зростання міст, вплинуло на сферу торгівлі.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бліц-контроль «Так чи ні?».

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в малих групах. Об’єднати учнів у кілька малих груп, кожна з яких підводить підсумок за одним із питань плану уроку.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 14) та виконати завдання до нього.