Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 16. Практичне заняття

Мета: на підставі аналізу наведеного тексту визначити, що залишилося незмінним, а що зазнало змін у повсякденному житті українців наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Нагадати учням, що для успішного виконання роботи вони мали повторити вивчений попереднього року матеріал про повсякденне життя представників різних верств українського суспільства в XVI—XVIII ст.

III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Хід роботи

Ознайомити учнів із наведеними у підручнику матеріалами. Зважаючи на значний обсяг матеріалу, учнів можна об’єднати в малі групи, кожна з яких отримує окреме завдання: І група: «Людина і навколишнє середовище»; II група: «Менталітет українського народу»; III група: «Традиційні види господарської діяльності українців»; IV група: «Поселення й житло»; V група: «Одяг, їжа, напої»; VI група: «Шлюб і сім’я. Становище жінки».

Після аналізу наведених матеріалів учні, об’єднані в групи, відповідають на запитання та виконують завдання.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно сформулювати висновки відповідно до мети практичного заняття, обговорити їх.