Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 15. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

Мета: визначити особливості розвитку українського мистецтва першої половини XIX ст., охарактеризувавши основні тенденції розвитку театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури; розвивати в учнів уміння працювати з ілюстративним матеріалом, виділяти головне й другорядне, робити висновки та узагальнення; розвивати навички усного мовлення, уміння складати зв'язну та послідовну розповідь; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: фольклор, «троїсті музики», реалізм, офорт. Основні дати та події: 1843 р. — створення серії офортів «Живописна Україна» Т. Шевченком.

Історичні постаті: М. Щепкін, К. Соленик, М. Вербицький, І. Мартос, Д. Левицький, В. Боровиковський, І. Сошенко, К. Павлов, Г. Васько, Л. Долинський, А. Меленський, В. Беретті.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості розвитку українського театрального мистецтва; характеризувати розвиток музичного фольклору й становлення професійного музичного мистецтва; пояснювати, якими були здобутки скульптури й образотворчого мистецтва; визначати характерні риси розвитку архітектури на українських землях.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§11).

III. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бліц-контроль «Так чи ні?».

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Українська культура першої половини XIX ст. збагатилася й досягненнями українського мистецтва: музики, живопису, архітектури та скульптури. Зі здобутками українського мистецтва, діяльністю провідних українських художників, композиторів, архітекторів ми й познайомимося на сьогоднішньому уроці.

План вивчення нового матеріалу

1. Театр. 2. Музика. 3. Образотворче мистецтво. 4. Архітектура. Аналізуючи розвиток театрального мистецтва, відзначити, що в XIX ст. відбувався перехід від кріпацького та аматорського театрів до професійного.

Пояснити, що музична культура цього періоду розвивалася досить повільно. Однак здобутки музичного мистецтва створили підґрунтя для поширення в другій половині XIX ст. українського національного напрямку.

Звернути увагу на те, що в українському живописі митці, спираючись на традиції європейських майстрів, виробляли власний стиль. Поряд із мистецтвом портрета розвивалися побутовий, історичний та пейзажний жанри. Розповісти про те, що в образотворчому мистецтві України під імперським пануванням відбувалися процеси культурної асиміляції: українські митці працювали в імперських столицях, а в Україні — російські та німецькі майстри.

Схарактеризувати основні здобутки в розвитку архітектури. Відзначити, що серед них найвидатнішими стали планова забудова міст, створення єдиних ансамблів вулиць і площ, палацово-паркові ансамблі; головною втратою — занепад українських традицій в архітектурі й заміна їх позанаціональним імперським стилем.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в групах. Об’єднати учнів у малі групи, кожна з яких отримує завдання організувати віртуальні екскурсії українськими містами та декоративно-пейзажними парками першої половини XIX ст. Учні мають дати загальну характеристику місту (декоративно-пейзажному парку), описати його зовнішній вигляд, презентувати визначні архітектурні пам’ятки, навчальні та мистецькі заклади, познайомити з видатними науковцями та митцями (письменниками, акторами, художниками, архітекторами тощо), діяльність яких була пов’язана з презентованим містом, тощо. І група: подорож Львовом; II група: подорож Києвом; III група: подорож Харковом; IV група: подорож Одесою; V група: подорож до «Олександрії», що поряд із Білою Церквою; VI група: подорож до «Софіївки», що поблизу Умані.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§11) та виконати завдання до нього.