Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 13. Узагальнення знань за розділом II «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті під час вивчення розділу. Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Очікувані результати: учні зможуть отримати оцінку рівня знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення розділу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Оголосити учням мету уроку, очікувані результати, ознайомити з планом і формами роботи на уроці. Відповісти на запитання, що виникли в учнів.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Провести евристичну бесіду за матеріалами розділу.

IV. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Організувати виконання узагальнюючих і тестових завдань до розділу II у підручнику.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти кросворд за матеріалами розділу II.