Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 10. Початок українського національного відродження

Мета: визначити особливості українського національного відродження на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.; охарактеризувати процес пробудження національного життя і поширення української національної ідеї; проаналізувати діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» та «Руської трійці»; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати історичний матеріал, виділяти головне і другорядне, порівнювати інформацію з різних джерел, а також історичні події, робити висновки, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: національне відродження, «будителі», греко-католицькі священики, Барбареум, «Руська трійця», «Русалка Дністровая».

Основні дати та події: 1816 р. — заснування в Перемишлі «Товариства галицьких греко-католицьких священиків для поширення просвіти і культури серед вірних»; 1833 р. — створення у Львові гуртка «Руська трійця»; 1837 р. — видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».

Історичні постаті: А. Бачинський, М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Й. Базилович, М. Левицький, І. Могильницький.

Очікувані результати: учні навчаться: визначити особливості українського національного відродження на західноукраїнських землях; аналізувати події, пов'язані з початком українського національного відродження у Закарпатті та Східній Галичині; характеризувати події першого етапу українського національного відродження в регіоні; розкривати значення діяльності «Руської трійці» для українського руху.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитати учнів за завданнями підручника (§8).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Аналіз фахової думки. Запропонувати учням проаналізувати вислів Я. Головацького: «Русини під ласкавим пануванням Австрії живуть без літератури, без часопису, без національної освіти, без шкіл... Інтелігенції бракує необхідної моральної сили, знання справи, любові до Батьківщини і самопожертвування...».

1) Яку оцінку національному становищу українців під владою австрійських Габсбургів дає один із провідних лідерів українського національного відродження першої половини XIX ст.? 2) Чим автор пояснює причини такого становища українців?

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Особливості українського національного відродження на західноукраїнських землях. 2. Початок українського національного відродження на Закарпатті. А. Бачинський. 3. Початок українського національного відродження в Східній Галичині. 4. Складові першого етапу українського національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця».

Визначити особливості українського національного відродження на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.

Проаналізувати початок українського національного відродження на Закарпатті. Звернути увагу на те, що наприкінці XVIII ст. русинські «будителі» на Закарпатті першими розпочали досліджувати історичне походження, культуру й мову свого народу.

Акцентувати увагу на тому, що протягом перших десятиліть XIX ст. ідеї українського національного відродження завдяки діяльності греко-католицького духовенства набули поширення в Східній Галичині.

Охарактеризувати діяльність «Руської трійці». Пояснити, що вона сприяла тому, що народна мова русинів стала поступово набувати рис літературної української мови і впроваджуватися в широкий ужиток. З’ясувати історичне значення діяльності «Руської трійці» та видання «Русалки Дністрової».

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Порівняйте діяльність «Руської трійці» та Кирило-Мефодіївського братства за планом: 1) лідери; 2) час існування; 3) мета; 4) діяльність; 5) історичне значення. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Історична гра «Хто більше?». Об’єднати учнів у дві групи та запропонувати по черзі називати історичних діячів першої половини XIX ст., пов’язаних із національним відродженням на західноукраїнських землях, та стисло охарактеризувати їхню діяльність.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§8) та виконати завдання до нього.