Історія України «Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема, О. О. Мартинюка - 2017. 9 клас»

Урок 1. Вступ

Урок 2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

Урок 3. Українські землі в системі міжнародних відносин

Урок 4. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України

Урок 5. Початок українського національного відродження

Урок 6. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести

Урок 7. Практичне заняття

Урок 8. Узагальнення знань за розділом І «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

Урок 9. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

Урок 10. Початок українського національного відродження

Урок 11. Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях

Урок 12. Практичне заняття

Урок 13. Узагальнення знань за розділом II «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

Урок 14. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури

Урок 15. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

Урок 16. Практичне заняття

Урок 17. Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Урок 18. Узагальнення знань за розділом III «Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.»

Урок 19. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин

Урок 20. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

Урок 21. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства

Урок 22. Місто і село: життя у пореформену добу

Урок 23. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

Урок 24. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.

Урок 25. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи

Урок 26. Практичне заняття

Урок 27. Узагальнення знань за розділом IV «Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.»

Урок 28-29. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

Урок 30. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—70-ті рр. XIX ст.

Урок 31. Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український П'ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.

Урок 32. Практичне заняття

Урок 33. Наш край у другій половині XIX ст.

Урок 34. Узагальнення знань за розділом V «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.»

Урок 35. Соціально-економічний розвиток українських земель

Урок 36. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

Урок 37. Події революції 1905—1907 рр. в Україні

Урок 38. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Урок 39. Практичне заняття

Урок 40. Узагальнення знань за розділом VI «Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.»

Урок 41. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.

Урок 42-43. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Урок 44. Практичне заняття

Урок 45. Узагальнення знань за розділом VII «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.»

Урок 46. Розвиток освіти й науки

Урок 47. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.

Урок 48. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

Урок 49. Практичне заняття

Урок 50. Наш край на початку XX ст.

Урок 51. Узагальнення знань за розділом VIII «Культура України в середині XIX — на початку XX ст.»