Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 51

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• матимуть знання і вміння, які предбачено державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу VIII «Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку XX ст.».

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті:

1) центри університетської освіти;

2) місце розташування основних культурно-освітніх закладів та визначних пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва.

2. Охарактеризуйте:

1) вплив процесів модернізації на суспільно-культурне життя українців;

2) діяльність університетів як основних центрів розвитку науки;

3) український професійний театр та його провідних діячів.

3. Визначте:

1) особливості розвитку культурного життя;

2) причини і наслідки змін, що відбулися у сфері освіти, науки і культури.

4. Поясніть вплив модернізаційних процесів на формування світогляду українського населення та повсякденного життя.

5. Висловіть судження щодо діяльності І. Пулюя, І. Мечникова, М. Лисенка, О. Потебні, М. Садовського, М. Пимоненка, С. Васильківського, В. Городецького, В. Кричевського.

6. Назвіть дати: створення університетів, утворення Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.

7. Поясніть терміни і поняття: «емансипація», «реалізм», «український модерн».

Завдання

1. У якому стилі написані ці картини?

Відповідь: реалізм.

2. Про кого йдеться?

I. Франко: «...Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література та при якому щодо ширини і глибокого продумання тем, бистрої обсервації життя і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних драматургів не тільки Росії, але й інших слов’янських народів».

Відповідь: І. Карпенко-Карий.

3. Про кого йдеться?

С. Петлюра: «...свідома, занадто свідома діячка української сцени, це найкраще вона довела своєю 25-літньою діяльністю на ній. Могутній талант, який зробив би честь найкращій європейській сцені, талант, якого так охоче і не раз закликали на російську імператорську сцену, в Малий театр...»

Відповідь: М. Заньковецька.

4. Визначити період створення.

А Картину «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І. Рєпін написав...

Відповідь: друга половина XIX ст.

Б Будівлю Одеського театру Ф. Фельнер і Г. Гельмер звели...

Відповідь: у другій половині XIX ст.

В Резиденція митрополитів Буковини (зараз: будівля університету) — архітектора Й. Главки була споруджена...

Відповідь: у другій половині XIX ст.

5. Ця скульптура зображує... . Вона розташована у м. ... і споруджена на честь...

Відповідь: Б. Хмельницького, Київ, 240-річчя початку Національно-визвольної війни українського народу.

Тестові завдання закритого типу

1. Які особливості мала освіта в українських землях у другій половині XIX — початку XX ст.?

1) Зросла мережа початкових шкіл;

2) повне фінансове забезпечення освіти українською мовою;

3) закриття семирічних реальних училищ;

4) опікування земствами освітньою діяльністю в Наддніпрянщині;

5) доступність для всіх охочих середньої гімназійної освіти;

6) відсутність у школах предметів церковно-релігійного змісту;

7) платне навчання у вищих навчальних закладах.

Відповідь: 1, 4, 7.

2. Автор творів «За двома зайцями», «Маруся Богуславка», «Богдан Хмельницький»:

А М. Лисенко;

Б І. Котляревський;

В М. Старицький;

Г С. Гулак-Артемовський.

Відповідь: В.

3. Укажіть письменників другої половини XIX ст.

1) Л. Українка;

2) С. Васильківський;

3) М. Пимоненко;

4) І. Франко;

5) П. Мирний;

6) М. Леонтович.

Відповідь: 1, 4, 5.

4. Що ілюструє діаграма?

Показники 1897 року, що стосуються населення України (у відсотках від загальної кількості вказаної національності)

А Кількість письменних;

Б кількість вірян;

В кількість промислових робітників;

Г кількість членів партій.

Відповідь: А.

5. Які нові теми з’явились в українській драматургії другої половини XIX ст.?

А Пропаганда соціалістичних поглядів;

Б критика діяльності таємних організацій;

В ідеалізація устрою та суспільства Київської Русі;

Г звернення до соціально-побутової тематики.

Відповідь: Г.

6. Який термін характеризує благодійницьку діяльність представників родів Терещенків, Харитоненків, Симиренків в другій половині XIX ст.?

А Меценати;

Б новоерівці;

В тарасівці;

Г масони.

Відповідь: А.

7. Де вчені І. Мечников і М. Гамалія відкрили першу в Росії й другу у світі бактеріологічну станцію?

А Одеса;

Б Харків;

В Київ;

Г Миколаїв.

Відповідь: А.

8. Укажіть композиторів другої половини XIX ст.

1) Д. Яворницький;

2) М. Лисенко;

3) С. Гулак-Артемовський;

4) Д. Заболотний;

5) М. Заньковецька;

6) М. Леонтович.

Відповідь: 2, 3, 6.

9. Укажіть художників другої половини XIX ст.

1) А. Куїнджі;

2) М. Садовський;

3) М. Пимоненко;

4) С. Васильківський;

5) М. Кропивницький;

6) І. Мечников.

Відповідь: 1, 3, 4.

10. Укажіть представників театрального мистецтва другої половини XIX ст.

1) А. Кримський;

2) І. Карпенко-Карий;

3) Д. Яворницький;

4) І. Мечников;

5) М. Кропивницький;

6) М. Садовський.

Відповідь: 2, 5, 6.

11. Установіть відповідність між прізвищами українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх характеристиками.

1) Історик, археолог, етнограф, дослідник історії українського козацтва, автор тритомної праці «Історія запорозьких козаків»;

2) композитор, співак, соліст Флоренційської та Петербурзької опер, автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм»;

3) письменник, громадський діяч, автор повістей «Fata morgana», «Тіні забутих предків», член організації «Братство тарасівців»;

4) актор, режисер, один із засновників українського професійного театру, виконавець ролей у п’єсах І. Карпенка-Карого, М. Старицького.

А С. Гулак-Артемовський;

Б М. Коцюбинський;

В Панас Мирний;

Г М. Садовський;

Д Д. Яворницький.

Відповідь: 1 Д, 2 А, 3 Б, 4 Г.

12. Встановіть відповідність між діячем культури та його досягненнями в цій сфері культури.

1) І. Франко;

2) М. Лисенко;

3) М. Пимоненко;

4) І. Карпенко-Карий.

А Член Імператорської академії мистецтв, один з організаторів Київського художнього училища, учасник «Товариства пересувних художніх виставок»;

Б драматург, актор, автор 18 п’єс за 21 рік творчості, з них 8 комедій, заарештовувався і був засланий до Новочеркаська;

В один із засновників українського музичного мистецтва, автор 13 опер, більше 200 музичних творів, близько 600 обробок народних пісень;

Г автор сімох збірок поезій та ряду поем, понад 100 оповідань, новел та десяти повістей і романів, вчений, публіцист, перекладач;

Д композитор, соліст російської імператорської опери в Петербурзі, драматичний артист, племінник письменника, автор першої української опери.

Відповідь: 1 Г, 2 В, 3 А, 4 Б.

13. Розташуйте в хронологічній послідовності відкриття університетів у XIX ст.

А Київський;

Б Харківський;

В Чернівецький;

Г Новоросійський.

Відповідь: Б, А, В, Г.

14. У чому полягали особливості розвитку культури другої половини XIX ст. в Україні?

1) Обмеження вживання української мови в науковій і освітній сферах;

2) різниця в можливостях розвитку через поділ між двома імперіями;

3) виникнення українських громадсько-культурних об’єднань;

4) досягнення стовідсоткової грамотності серед українців;

5) домінування єдиного художнього стилю в архітектурі;

6) заборона відкриття нових вищих навчальних закладів;

7) відсутність української драматургії і театрального мистецтва. Відповідь: 1, 2, 3.

15. Встановіть послідовність подій другої половини XIX — початку XX ст.

А Заснування першого українського стаціонарного театру в Полтаві;

Б відкриття Новоросійського університету;

В присудження I. Мечникову Нобелівської премії з медицини та фізіології;

Г відкриття пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві скульптора М. Микешина.

Відповідь: Б, Г, А, В.

16. У чому полягали особливості розвитку освіти протягом другої половини XIX ст. в українських губерніях Російської імперії?

А Перехід на навчання російською мовою в більшості навчальних закладів;

Б зростання кількості письменних українців до 50 % від усього населення;

В закриття раніше відкритих політехнічних інститутів та університетів;

Г збільшення кількості недільних шкіл до кінця століття у п’ять разів.

Відповідь: А.

УРОК 52

Підсумковий урок

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст