Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 45

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• удосконалять знання і вміння відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу VII «Українські терени у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.». Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті території західноукраїнських земель початку XX ст.

2. Охарактеризуйте:

1) особливості економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини;

2) діяльність політичних партій, національних і спортивно-фізкультурних організацій.

3. Зробить аргументовані висновки щодо:

1) розвитку кооперативного руху на західноукраїнських землях та в Наддніпрянщині;

2) трудової міграції українського селянства.

4. Сформулюйте судження щодо ролі і місця українських земель у господарському житті Австро-Угорщини.

5. Визначте:

1) причини активізації політичного руху та його результати;

2) місце греко-католицької церкви в суспільному житті західноукраїнських земель;

3) особливості українського руху в Буковині та Закарпатті.

6. Назвіть дати: обрання А. Шептицького митрополитом УГКЦ; впровадження загального виборчого права; створення національно-культурних і військово-спортивних організацій.

7. Висловіть судження щодо діяльності: А. Шептицького, К. Левицького, І. Боберського, К. Трильовського, А. Волошина.

8. Поясніть терміни й поняття: «селянський страйк», «народні віча».

9. Про який конфлікт історик Іван писав Лисяк-Рудницький: «Обидві громади вважали свій конфлікт аналогічним до великої війни XVII ст. між польською шляхтою й українськими козаками»?

Відповідь: щодо політичного самоуправління у Галичині.

Тестові завдання закритого типу

1. Укажіть назву міста в Західній Україні, зображеного на світлині, про яке І. Франко написав повість.

А Броди;

Б Станіслав;

В Борислав;

Г Львів.

Відповідь: В.

2. Укажіть рік, коли А. Шептицький очолив Українську греко-католицьку церкву.

А 1890 р.;

Б 1895 р.;

В 1901 р.;

Г 1905 р.

Відповідь: В.

3. Яка галузь промисловості у Галичині на початку XX ст. розвивалась найбільшими темпами?

А Цукроваріння;

Б металургійна;

В вуглевидобувна;

Г нафтовидобувна.

Відповідь: Г.

4. Яке місце посідали українці у складі населення міст Західної України на початку XX ст.?

А 1;

Б 2;

В 3;

Г 4.

Відповідь: В.

5. Позначте прізвище організатора «сокольсько-січового» молодіжного руху.

А М. Грушевський;

Б В. Нагірний;

В І. Боберський;

Г І. Франко.

Відповідь: В.

6. Чим було зумовлене збільшення українського представництва в парламенті протягом 1907-1913 рр.?

А Поступливістю польських представників;

Б проведенням реформи загального голосування;

В занепадом українського політичного руху;

Г початком міграційних процесів.

Відповідь: Б.

7. Кооперативні спілки в Західній Україні створювали...:

А як суто економічні об’єднання;

Б як політичні об’єднання;

В за ініціативи держави;

Г за підтримки російського капіталу.

Відповідь: А.

8. Більшість українців Австро-Угорської імперії працювало...:

А у промисловості;

Б у кустарному виробництві;

В у сільському господарстві;

Г у торгівлі.

Відповідь: В.

9. Позначте рік, коли австрійський уряд провів парламентську

реформу, що дозволила збільшити українське представництво.

А 1905 р.;

Б 1906 р.;

В 1907 р.;

Г 1908 р.

Відповідь: В.

10. Позначте подію, яка відбулась 1902 року.

А Виникнення «Просвіти»;

Б страйк 200 тис. селян Галичини;

В заснування організації «Сокіл»;

Г заснування організації «Січ».

Відповідь: Б.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про життя і діяльність Софії Русової та Христини Алчевської.