Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 19

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• матимуть знання і вміння, яких вимагають державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу III «Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.».

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті:

1) місця діяльності основних освітніх, наукових і культурних організацій в українських землях;

2) місцезнаходження визначних архітектурних споруд.

2. Охарактеризуйте:

1) основні віхи формування нової української літератури та сучасної української літературної мови;

2) провідні процеси розвитку освіти, науки й культури в Україні.

3. Визначте:

1) особливості розвитку освіти, науки і культури;

2) причини й наслідки культурних зрушень;

3) особливості повсякденного життя.

4. Поясніть суперечливі процеси модернізації розвитку освіти і культури.

5. Висловіть судження щодо діяльності діяльності В. Каразіна, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, М. Максимовича, М. Петроградського.

6. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

7. Назвіть дати:

1) видання «Енеїди» І. Котляревського, «Русалки Дністрової», «Кобзаря» Т. Шевченка;

2) відкриття університетів.

8. Поясніть терміни й поняття: «національна ідея», «романтизм», «класицизм».

Робота з документами

1. Про який твір йдеться?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату — це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження — невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

Відповідь: «Енеїда» І. Котляревського.

2. Про який твір йдеться?

«Багато слів було час від часу, що той чи другий збираються видати її, навіть друкують; але до сих пір як нема, так нема! Маючи кілька списків цієї історії, я вибрав ліпший з-поміж них, підвів до нього з інших різночитання, а потім запропонував Імператорському Товариству Історії і Старожитностей Російських видати його в світ, що і здійснюється нині... О. Бодянський, 1846, Москва».

Відповідь: «Історія Русів».

3. Про який період життя Т. Г. Шевченка йдеться в повідомленні газети «Північна бджола»?

«Художник Т. Г. Шевченко вирішив почати видання, яке назвав «Живописна Украйна»... Перші чотири картини вже готові і зображають:

1) вид у Києві;

2) мирську сходку;

3) зміст відомої казки «Солдат і смерть»;

4) дарунки від трьох держав Богдану й українському народу 1649 року...»

Відповідь: 1839 1845 рр.

Тестові завдання закритого типу

1. Укажіть рік виходу в Петербурзі першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка.

А 1836 р.;

Б 1838 р.;

В 1840 р.;

Г 1855 р.

Відповідь: В.

2. Укажіть першого ректора Київського університету.

А В. Каразін;

Б М. Максимович;

В Г. Сковорода;

Г М. Остроградський.

Відповідь: Б.

3. Оберіть з наведених положень, факти, які відповідають біографії діяча.

1) І. Котляревський;

2) В. Каразін.

А Член Паризької, Російської, Туринської, Римської, Американської академій наук;

Б керівник селянського руху на Буковині в 40-х рр. XIX ст., депутат парламенту;

В учений, засновник Харківського університету та Філотехнічного товариства;

Г масон, директор Полтавського театру, майор у відставці, драматург, письменник.

Відповідь: 1 Г, 2 В.

4. Установіть відповідність між назвою навчального закладу та датою його заснування.

А Харківський університет;

Б Рішельєвський ліцей (м. Одеса);

В Гімназія вищих наук (м. Ніжин);

Г Університет св. Володимира (м. Київ).

1) 1820 р.;

3) 1824 р.;

2) 1805 р.;

4) 1817 р.;

5) 1834 р.

Відповідь: А2, Б 4, В 1, Г 5.

5. Установіть хронологічну послідовність написання нижченаведених літературних творів.

А І. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці»;

Б П. Гулак-Артемовський «Пан та собака»;

В Є. Гребінка «Чайковский»;

Г Т. Шевченко «Наймичка».

Відповідь: Б, А, В, Г.

6. Співвіднесіть особу та факти її біографії.

1) П. Гулак-Артемовський;

2) М. Максимович;

3) М. Остроградський.

А Учений-природознавець, історик, перший ректор Київського університету;

Б поет, байкар, професор, а згодом ректор Харківського університету;

В учений секретар російської Медичної академії, автор історії Закарпаття;

Г член Паризької, Російської, Туринської, Римської, Американської академій наук.

Відповідь: 1 Б, 2 А, 3 Г.

7. Співвіднесіть особу та факти її біографію.

1) П. Гулак-Артемовський;

2) І. Котляревський;

3) Т. Шевченко;

4) Г. Квітка-Основ’яненко.

А Учасник російсько-турецької війни, сформував 5-й український козачий полк, за що отримав чин майора, директор Полтавського театру, масон, засновник нової української літератури;

Б директор Харківського театру, видавець і автор журналу «Український вісник», повітовий предводитель дворянства, член Товариства наук при Харківському університеті, автор п’єс;

В навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, жив у Петербурзі і за кордоном, прозаїк і драматург, автор творів з козацького життя, схильний до демонології, всі твори написано російською, прожив 43 роки;

Г поет, байкар, професор, а згодом ректор Харківського університету, член Московського товариства аматорів російської словесності та Королівського товариства друзів науки у Варшаві;

Д закінчив Петербурзьку академію мистецтв, перша збірка поетичних творів видана в 1840 році, член таємної організації, 10 років перебував у засланні, останні два роки життя прожив у Петербурзі.

Відповідь: 1 Г, 2 А, 3 Д, 4 Б.

8. Укажіть рік заснування Харківського університету.

А 1805 р.;

Б 1809 р.;

В 1814 р.;

Г 1825 р.

Відповідь: А.

9. Кому належить твір, уривок з якого подано?

А М. Максимович;

Б М. Костомаров;

В Т. Шевченко;

Г П. Куліш.

Відповідь: А.

10. «Історія Русів» відбивала погляди...:

А автономістів;

Б русинів;

В москвофілів;

Г русофілів.

Відповідь: А.

11. Позначте університет, про заснування якого йдеться.

«Місцем його заснування було обрано місто... де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»

А Новоросійський;

Б Київський;

В Чернівецький;

Г Харківський.

Відповідь: Б.

12. Про кого йдеться?

Автор двотомника «Основи ботаніки», багатьох історичних творів, перекладач українською «Слова о полку Ігоревім», збирач і видавець фольклорних збірок, мовознавець.

А В. Каразін;

Б М. Остроградський;

В М. Максимович;

Г П. Гулак-Артемовський.

Відповідь: В.

13. Про кого йдеться?

Навчався в Харківському університеті, працював у Парижі і Санкт-Петербурзі, автор 40 праць з математики, іноземний член Паризької, Російської, Туринської, Римської, Американської академій наук.

А В. Каразін;

Б М. Остроградський;

В М. Максимович;

Г П. Гулак-Артемовський.

Відповідь: Б.

14. Про кого йдеться?

Ініціатор створення Міністерства народної освіти Російської імперії, засновник Харківського університету та Філотехнічного товариства, автор праць у галузі техніки, хімії, агрономії.

А В. Каразін;

Б М. Остроградський;

В М. Максимович;

Г П. Гулак-Артемовський.

Відповідь: А.

15. Про кого йдеться?

Поет, байкар, професор, а згодом ректор Харківського університету, член Московського товариства аматорів російської словесності та Королівського товариства друзів науки у Варшаві.

А В. Каразін;

Б М. Остроградський;

В М. Максимович;

Г П. Гулак-Артемовський.

Відповідь: Г.

16. Про кого йдеться?

Директор Харківського театру, видавець і автор журналу «Український вісник», повітовий предводитель дворянства, член Товариства наук при Харківському університеті, автор п’єс.

А П. Гулак-Артемовський;

Б І. Котляревський;

В Г. Квітка-Основ’яненко;

Г М. Гоголь.

Відповідь: В.

17. Позначте портрет, створений у першій половині XIX ст.

Відповідь: А.

18. Коли Т. Г. Шевченко написав ці офорти?

А До 1831 року;

Б 1831-1838 рр.;

В 1839-1845 рр.;

Г 1845-1851 рр.

Відповідь: В.