Посібник «Усі уроки «Історія України». 9 клас»

Календарне планування

Урок 1. Повторення. Ранній Новий час в історії України. Вступ: XIX ст.: доба модернізації та національного відродження в Європі

Розділ I. Українські терени у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Урок 2. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у першій третині XIX століття

Уроки 3-4. Соціально-економічний розвиток у першій половині XIX ст.

Урок 5. Початок українського національного відродження в Наддніпрянській Україні і на Слобожанщині

Урок 6. Соціальні рухи кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Урок 7. Практична робота «Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства»

Урок 8. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Розділ II. Українські терени у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.

Урок 9. Соціально-економічне та політичне становище українських земель у складі Австрійської імперії

Урок 10. Початок національного відродження

Урок 11. Революція 1848-1849 рр.

Урок 12. Практична робота «Альманах 'Русалка Дністровая'»

Урок 13. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Розділ III. Повсякденне життя та культура України кінця ХVIII — першої половини ХIХ ст.

Урок 14. Освіта і наука в Україні кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Урок 15. Становлення сучасної української літературної мови, української літератури

Урок 16. Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура

Урок 17. Практична робота «Повсякденне життя українців наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

Урок 18. Наш край у кінці ХVІІІ — першій половині ХІХ ст

Урок 19. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Розділ IV. Українські терени у складі російської імперії в другій половині ХIХ ст.

Уроки 20-21. Українське питання в контексті міжнародних відносин в другій половині XIX ст.

Урок 22. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства в другій половині XIX ст.

Урок 23. Громадівський рух 1860-1890-х рр.

Уроки 24-25. Молоді Громади. Братство тарасівців

Урок 26. Практична робота «Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики»

Урок 27. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Розділ V. Українські терени у складі Австро-Угорщини в другій половині ХIХ ст.

Урок 28. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорщини

Урок 29. Суспільно-політичний рух у 50-60-х рр. XIX ст.

Урок 30. Піднесення національно-визвольного руху у 70-90-х рр. XIX ст.

Урок 31. Радикальний рух у Галичині. Іван Франко

Урок 32. Практична робота «Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях»

Урок 33. Наш край у другій половині ХІХ ст.

Урок 34. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Розділ VI. Українські терени у складі російської імперії на початку ХХ ст.

Урок 35. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України

Урок 36. Політизація українського національного руху

Урок 37. Події революції 1905-1907 рр. в Україні

Урок 38. Суспільно-політичне життя Наддніпрянської України в 1907-1914 рр.

Урок 39. Практична робота «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини»

Урок 40. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Розділ VII. Українські терени у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст.

Урок 41. Становище промисловості та сільського господарства

Урок 42. Діяльність політичних, національно-культурних і військово-спортивних організацій

Урок 43. Радикалізація українського політичного руху

Урок 44. Практична робота «Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель»

Урок 45. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Розділ VIII. Повсякденне життя та культура України в середині ХIХ — на початку ХХ ст.

Урок 46. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців

Урок 47. Особливості розвитку культурного життя. Література та видавнича справа. Український професійний театр і музика

Урок 48. Український живопис та архітектура

Урок 49. Практична робота «Традиції та побут української сім'ї»

Урок 50. Наш край на початку ХХ ст

Урок 51. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Урок 52. Підсумковий урок